Webinars

Welkom bij het webinarkanaal van de denktank Itinera. Kijk en luister mee naar de heldere uitleg van de Itinera-Fellows en gastsprekers over thema’s die de welvaart van iedereen aanbelangen: klimaat, onderwijs, pensioenen, goed bestuur, fiscaliteit, democratie,…

Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je dan snel in voor onze volgende webinars. Ook de voorbije webinars staan op dit kanaal. Op onze YouTubepagina vind je korte fragmenten uit de webinars en vele andere video’s.

Eerstvolgende webinars

We hebben jammer genoeg geen webinars voor jullie in het vooruitzicht de komende weken, u vindt onze afgelopen webinars hieronder.

Afgelopen webinars

Boeklancering L’État + le marché: Le meilleur des deux mondes

Ivan Van de Cloot
FR gesproken, NL ondertiteld
24 juni 2021

Kennen onze politieke leiders de rol van de staat nog? Weten ze altijd hoe ver hun verantwoordelijkheden reiken?

Marjan Maes: De klok tikt voor pensioenhervormin­gen

Marjan Maes (KU Leuven)
NL gesproken, FR ondertiteld
15 juni 2021

Hoe kunnen we van ons pensioenstelsel een duurzaam stelsel maken? Gaan beleidsmakers hier nog hervormen?

Decentralising social dialogue: panacea or illusion?

prof. Marc De Vos & prof. Daniel Perez Del Prado
English
3 juni 2021

This webinar explores how decentralisation reforms have worked in practice, and draws policy conclusions from these results.

De Belgische Verantwoordingsdag

Ivan Van de Cloot (Itinera), Jean Hindriks (Itinera, UCL), Stefan Rummens (KULeuven) en Baudouin Meunier (UNamur)
NL & FR gesproken, FR & NL ondertiteld
19 mei 2021

Itinera pleit voor een Belgische Verantwoordingsdag, wanneer de regering rekenschap geeft aan het parlement .

Relance. Perspectief 2030 (13/13)

Leo Neels
NL gesproken, FR ondertiteld
4 mei 2021

Itinera-CEO Leo Neels sluit af met de belangrijkste lessen van ‘Perspectief 2030’, opdat België opnieuw een leiderschapsrol kan claimen.

Circulaire industrie: de sleutel tot een grondstofrijke toekomst

Stijn Ronsse, Simon De Corte, Korneel Rabaey, Hilde Crevits
Nederlands
3 mei 2021

Circulaire industrie is van cruciaal belang om als regio competitief te blijven, én om de klimaat- en milieu uitdagingen het hoofd te bieden.

Betere spelregels voor de democratie (12/13 Perspectief 2030)

Christophe Convent & Leo Neels
NL gesproken, FR ondertiteld
27 april 2021

Als onze politieke instituties onderpresteren, moeten we de samenstelling, aanstelling én werking daarvan veranderen.

Opgroeien met inspiratie, creativiteit, en passie! (11/13 Perspectief 2030)

Prof. em. dr. Peter Adriaenssens
NL gesproken, FR ondertiteld
20 april 2021

Hoe kunnen we zelfs in gezondheids- en klimaatcrisis onze jongeren ondersteunen?

Het publiek debat is de kern van de democratie (10/13 Perspectief 2030)

Prof. dr. Ignaas Devisch
NL gesproken, FR ondertiteld
13 april 2021

Een goed functionerende democratie vergt burgerparticipatie, vertrouwen, en publiek debat.

De rechtsstaat is de sokkel van de democratie (9/13 Perspectief 2030)

Prof. dr. Catherine Van De Heyning
NL gesproken, FR ondertiteld
6 april 2021

Een goed functionerende rechtsstaat blijft belangrijk, ook nog in 2021.

Sociale relance = Economische relance (8/13 Perspectief 2030)

Prof. dr. Ive Marx
NL gesproken, FR ondertiteld
30 maart 2021

België zit bij de grootste herverdelers internationaal, maar slaagt er niet in om mensen duurzaam uit de armoede te tillen.

Eenvoudige en faire belastingen (7/13 Perspectief 2030)

Ivan Van de Cloot
NL gesproken, FR ondertiteld
23 maart 2021

Hoofdeconoom Ivan Van de Cloot bespreekt in deze webinar hoe onze de Belgische fiscaliteit simpeler en eerlijker kan.

Energie in het Europese relancebeleid (6/13 Perspectief 2030)

Prof. dr. Johan Albrecht
NL gesproken, FR ondertiteld
16 maart 2021

Kan een slim energiebeleid een hefboom zijn naar welvaart en inclusie? Welke kansen bieden de Green Deal en het Next Generation EU daartoe?

Samen Sterk: Overheid, ondernemingen, middenveld, & burgers (5/13 Perspectief 2030)

Ivan Van de Cloot
NL gesproken, FR ondertiteld
9 maart 2021

De overheid en markt mogen elkaar niet bekampen, maar moeten samenwerken.

De jongeren zijn onze toekomst: Kennis! (4/13 Perspectief 2030)

Prof. dr. Wouter Duyck
NL gesproken, FR ondertiteld
2 maart 2021

PISA, PIRLS, TIMSS, … internationale onderzoeken tonen hoe het ooit gerenommeerde Belgisch onderwijs wegdeemstert in de rangschikkingen.

Aan de slag: rigide arbeidsmarkt & echt activeringsbeleid (3/13 Perspectief 2030)

Prof. dr. Marc De Vos
NL gesproken, FR ondertiteld
23 februari 2021

De Belgische arbeidsmarkt barst van paradoxen & tegenstellingen.

De noodzakelijke pensioen­hervorming (2/13 Perspectief 2030)

Prof. dr. Jean Hindriks
FR gesproken, NL ondertiteld
16 februari 2021

Ons huidige pensioenstelsel is onhoudbaar. De inkomsten van het systeem liggen jaar na jaar lager dan de uitgaven.

Breuklijnen 2020 – Perspectief 2030 (1/13)

Prof. dr. Marc De Vos
NL gesproken, FR ondertiteld
9 februari 2021

2020 en de coronacrisis brachten structurele weeffouten in onze samenleving onder de aandacht.

Re-Bel met Christophe Convent: Hoe de federale regeringsvorming vergemakkelijken?

Christophe Convent
Nederlands en Frans
21 januari 2021

De federale regeringsvorming duurt steeds langer en langer. Het zette visiting fellow Christophe Convent ertoe aan een rapport te schrijven met 7 voorstellen om de regeringsvorming te vergemakkelijken. Dat heeft hij voorgesteld voor het publiek van Re-Bel.

Overheid+Markt, het beste van beide werelden

Ivan Van de Cloot
Nederlands
26 november 2020

Hoofdeconoom Ivan Van de Cloot gaat in zijn boek ‘Overheid+Markt, het beste van beide werelden’ op zoek naar de kenmerken van een dynamische maatschappij, die zich richt op vernieuwing van ons economisch weefsel.

Zeven aanbevelingen om de spelregels van de democratie te herzien

Christophe Convent (Itinera)
Nederlands en Frans
19 oktober 2020

In ‘Pleidooi voor Politieke Renovatie’ presenteert Christophe Convent, Visiting Fellow bij Itinera, zeven nauwkeurig gekozen aanbevelingen om de spelregels van onze democratie te herzien.

Hoe belangrijk is een gezonde levensstijl?

Johan Albrecht (Itinera, UGent)
Nederlands
15 oktober 2020

Met spectaculaire cijfers toont Johan Albrecht, auteur van ‘Investeer in een gezonde levensstijl’ hoe belangrijk een gezonde levensstijl is en waarom er meer aandacht naar moet gaan in het preventiebeleid.

Itinera’s Inner Circle 2020

Leo Neels, Ivan Van de Cloot, Marc De Vos, Jean Hindriks, Johan Albrecht, Simon Ghiotto & Joël Van Cauter
Nederlands en Frans
18 september 2020

Bij de start van het politieke jaar stelt Itinera het noodplan voor dat ze heeft gepubliceerd. Corona heeft ons overvallen, we waren niet voorbereid, en dat is misschien een kenmerk van het bestuur van dit land. We zijn zwaar getroffen.

Een blik op de economische gevolgen van de coronacrisis

Ivan Van de Cloot (Itinera)
Nederlands
3 september 2020

In dit webinar gaat Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van Itinera, in op de economische gevolgen van de coronacrisis. Hij gaat dieper in op het beheer van de crisis en op Itinera’s post-coronaplan. Wat zijn de valkuilen?

Itinera’s coronaplan voor een robuuste toekomst

Ivan Van de Cloot, Johan Albrecht, Simon Ghiotto & Joël Van Cauter
Nederlands en Frans
16 juli 2020

Itinera heeft een sterk plan klaar dat iedereen uit zijn schulp haalt om van België een robuuste welvaartsstaat te maken die de coronacrisis kan opvangen en herhaling voorkomen.

Leo Neels wijst in webinar op middelmatigheid van België

Leo Neels
Nederlands
8 juli 2020

In een webinar op uitnodiging van financiële partner Capital@Work toont Leo Neels aan de hand van internationale indexen dat België zich in de middelmaat bevindt. We zijn een van de meest herverdelende landen ter wereld met een grote overheid die niet voldoet.

De eerste Belgische verantwoordingsdag

Ivan Van de Cloot (Itinera), Jean Hindriks (Itinera), M.J.W. van Twist (Hoogleraar Erasmusuniversiteit) en Guido Herman (Federaal ombudsman)
Nederlands en Frans
1 juli 2020

In Nederland leggen de Rijksoverheid en de ministeries bij de Tweede Kamer verantwoording af over de uitgaven en de al dan niet verwezenlijkte doelen vastgelegd in het regeerakkoord. ITINERA pleit voor het invoeren van een Belgische Verantwoordingsdag.

Coronashock, globalisering en economisch herstel

Johan Albrecht (Itinera, UGent)
Nederlands
30 juni 2020

Naar aanleiding van de publicatie van zijn nieuw boek ‘Coronashock’ geeft Prof. dr. Johan Albrecht een korte masterclass over twee centrale thema’s die in het boek behandeld worden: de impact van het coronavirus op de globalisering en het economische herstel.

Hoe we mentaal omgaan met corona

Ivan Van de Cloot (Itinera) en Dirk Monsieur (psychiater)
Nederlands
18 mei 2020

De politiek en de bevolking hebben op verschillende manieren gereageerd op een totaal onbekende ziekte. Hoofdeconoom Ivan Van de Cloot spreekt erover met psychiater Dirk Monsieur.

Hoe omgaan met de coronacrisis?

Jean Hindriks (Itinera) et Joël Van Cauter (Itinera)
Nederlands
8 april 2020

“Je kan niet aan één toekomst denken. We moeten meer dan ooit in scenario’s denken”, aldus Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van Itinera. In deze video spreekt hij over de rol van het onderwijs en hoe we onszelf dreigen te verliezen in autoritair gedrag als we geen vertrouwen meer hebben in de de burgers.

Interview met Ivan Van de Cloot over het coronavirus

Ivan Van de Cloot (Itinera) en Simon Ghiotto (Itinera)
Nederlands
20 maart 2020

Bekijk hier het interview met Ivan Van de Cloot over het coronavirus: 40 minuten lang. Alles wat u wil weten over de gevolgen en de aanpak van de coronacrisis.

Beluister ook onze podcasts!

Nu beluisteren