Webinars

Welkom bij het webinarkanaal van de denktank Itinera. Kijk en luister mee naar de heldere uitleg van de Itinera-Fellows en gastsprekers over thema’s die de welvaart van iedereen aanbelangen: klimaat, onderwijs, pensioenen, goed bestuur, fiscaliteit, democratie,…

Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je dan snel in voor onze volgende webinars. Ook de voorbije webinars staan op dit kanaal. Op onze YouTubepagina vind je korte fragmenten uit de webinars en vele andere video’s.

Eerstvolgende webinars

woensdag 19 mei 2021 (12:30)

De Belgische Verantwoordingsdag

Hoofdeconoom Ivan Van de Cloot, Jean Hindriks (senior fellow Itinera, UCL), Stefan Rummens (Hoogleraar politieke filosofie KULeuven) en Baudouin Meunier (UNamur) | Nederlands & Frans gesproken, Frans & Nederlands ondertiteld

Itinera pleit voor een Belgische Verantwoordingsdag. Daarop geeft de regering aan het parlement rekenschap van haar beleid van het voorbije jaar. Ook maakt ze bekend of de inzet van miljarden aan belastinggeld het beoogde resultaat heeft opgeleverd.

donderdag 3 juni 2021 (10:00)

Decentralising social dialogue: panacea or illusion?

prof. Marc De Vos & prof. Daniel Perez Del Prado | English

This webinar explores how decentralisation reforms have worked in practice, and draws policy conclusions from these results.

Schrijf je hier in!

dinsdag 15 juni 2021 (12:30)

Marjan Maes: De klok tikt voor pensioenhervormin­gen

Marjan Maes (KU Leuven) | NL gesproken, FR ondertiteld

Hoe kunnen we van ons pensioenstelsel een duurzaam stelsel maken? Gaan beleidsmakers hier nog hervormen?

Schrijf je hier in!

donderdag 24 juni 2021 (12:30)

Boeklancering L’État + le marché: Le meilleur des deux mondes

Ivan Van de Cloot | FR gesproken, NL ondertiteld

Kennen onze politieke leiders de rol van de staat nog? Weten ze altijd hoe ver hun verantwoordelijkheden reiken?

Schrijf je hier in!

Afgelopen webinars

Breuklijnen 2020 – Perspectief 2030 (1/13)

Prof. dr. Marc De Vos
NL gesproken, FR ondertiteld
9 februari 2021

2020 en de coronacrisis brachten structurele weeffouten in onze samenleving onder de aandacht.

De noodzakelijke pensioen­hervorming (2/13 Perspectief 2030)

Prof. dr. Jean Hindriks
FR gesproken, NL ondertiteld
16 februari 2021

Ons huidige pensioenstelsel is onhoudbaar. De inkomsten van het systeem liggen jaar na jaar lager dan de uitgaven.

Aan de slag: rigide arbeidsmarkt & echt activeringsbeleid (3/13 Perspectief 2030)

Prof. dr. Marc De Vos
NL gesproken, FR ondertiteld
23 februari 2021

De Belgische arbeidsmarkt barst van paradoxen & tegenstellingen.

De jongeren zijn onze toekomst: Kennis! (4/13 Perspectief 2030)

Prof. dr. Wouter Duyck
NL gesproken, FR ondertiteld
2 maart 2021

PISA, PIRLS, TIMSS, … internationale onderzoeken tonen hoe het ooit gerenommeerde Belgisch onderwijs wegdeemstert in de rangschikkingen.

Samen Sterk: Overheid, ondernemingen, middenveld, & burgers (5/13 Perspectief 2030)

Ivan Van de Cloot
NL gesproken, FR ondertiteld
9 maart 2021

De overheid en markt mogen elkaar niet bekampen, maar moeten samenwerken.

Energie in het Europese relancebeleid (6/13 Perspectief 2030)

Prof. dr. Johan Albrecht
NL gesproken, FR ondertiteld
16 maart 2021

Kan een slim energiebeleid een hefboom zijn naar welvaart en inclusie? Welke kansen bieden de Green Deal en het Next Generation EU daartoe?

Eenvoudige en faire belastingen (7/13 Perspectief 2030)

Ivan Van de Cloot
NL gesproken, FR ondertiteld
23 maart 2021

Hoofdeconoom Ivan Van de Cloot bespreekt in deze webinar hoe onze de Belgische fiscaliteit simpeler en eerlijker kan.

Sociale relance = Economische relance (8/13 Perspectief 2030)

Prof. dr. Ive Marx
NL gesproken, FR ondertiteld
30 maart 2021

België zit bij de grootste herverdelers internationaal, maar slaagt er niet in om mensen duurzaam uit de armoede te tillen.

De rechtsstaat is de sokkel van de democratie (9/13 Perspectief 2030)

Prof. dr. Catherine Van De Heyning
NL gesproken, FR ondertiteld
6 april 2021

Een goed functionerende rechtsstaat blijft belangrijk, ook nog in 2021.

Het publiek debat is de kern van de democratie (10/13 Perspectief 2030)

Prof. dr. Ignaas Devisch
NL gesproken, FR ondertiteld
13 april 2021

Een goed functionerende democratie vergt burgerparticipatie, vertrouwen, en publiek debat.

Opgroeien met inspiratie, creativiteit, en passie! (11/13 Perspectief 2030)

Prof. em. dr. Peter Adriaenssens
NL gesproken, FR ondertiteld
20 april 2021

Hoe kunnen we zelfs in gezondheids- en klimaatcrisis onze jongeren ondersteunen?

Betere spelregels voor de democratie (12/13 Perspectief 2030)

Christophe Convent & Leo Neels
NL gesproken, FR ondertiteld
27 april 2021

Als onze politieke instituties onderpresteren, moeten we de samenstelling, aanstelling én werking daarvan veranderen.

Relance. Perspectief 2030 (13/13)

Leo Neels
NL gesproken, FR ondertiteld
4 mei 2021

Itinera-CEO Leo Neels sluit af met de belangrijkste lessen van ‘Perspectief 2030’, opdat België opnieuw een leiderschapsrol kan claimen.

Circulaire industrie: de sleutel tot een grondstofrijke toekomst

Stijn Ronsse, Simon De Corte, Korneel Rabaey, Hilde Crevits
Nederlands
3 mei 2021

Circulaire industrie is van cruciaal belang om als regio competitief te blijven, én om de klimaat- en milieu uitdagingen het hoofd te bieden.

Overheid+Markt, het beste van beide werelden

Ivan Van de Cloot
Nederlands
26 november 2020

Hoofdeconoom Ivan Van de Cloot gaat in zijn boek ‘Overheid+Markt, het beste van beide werelden’ op zoek naar de kenmerken van een dynamische maatschappij, die zich richt op vernieuwing van ons economisch weefsel.

Beluister ook onze podcasts!

Nu beluisteren