13-delige webinarreeks over een nieuwe leidersrol voor België

2020 gaat de geschiedenisboeken in als annus horribilis. Als land richten we nu de blik op een snelle weg uit de pandemie, maar de uitdagingen op korte termijn mogen ons niet blind maken voor die op lange termijn. Hoe houden we de pensioenen betaalbaar? Is de Belgische staatsschuld houdbaar op lange termijn? Kan onze fiscaliteit eenvoudiger en eerlijker? Die vragen stelden zich al voor de coronacrisis, maar zijn als gevolg van een gezondheids- en economische crisis nog urgenter geworden.

In afwachting van het Belgisch relanceplan voor de coronacrisis lanceert Itinera aan reeks van 12 webinars met Itinera-fellows en gastsprekers als Wouter Duyck, Ive Marx en Ignaas Devisch. Daarin bespreken we hoe het Belgisch relanceplan eruit moet zijn, maar ook hoe we ons land ook na corona weer op de rails krijgen – met als horizon 2030.

Vanaf 9 februari – elke dinsdag om 12u30

De webinars uit de reeks “Perspectief 2030” gaan telkens door op dinsdag, om 12u30. Na inschrijving krijgt u een link toegestuurd om deze live te volgen. De sessies zijn na afloop te herbekijken via de site. Deelname is gratis. Webinars zijn ondertiteld NL/FR.

Itinera roept op tot actie

Itinera-fellows & gastsprekers

13 webinars richting nieuwe horizon!

In de World Competitiveness Index van het World Economic Forum tuimelt België vijf plaatsen achteruit in vijf jaar tijd. Van de top naar de middenmoot. En ver na landen als Zwitserland, Duitsland, Nederland, Denemarken of Noorwegen.
Aanvaarden we dit of is het tijd voor actie?

Lees meer

Deelname is gratis. Schrijf u snel in!

dinsdag 9 februari

1. BREUKLIJNEN 2020 – PERSPECTIEF 2030

Prof. dr. Marc De Vos | NL gesproken, FR ondertiteld

2020 en de coronacrisis brachten breuklijnen en structurele weeffouten in onze samenleving onder de aandacht. Maar wat staat ons te wachten na de pandemie? Itinera stichtend lid Prof. Marc De Vos legt uit welke economische, politieke en maatschappelijke uitdagingen ons tegemoetkomen richting 2030. 

dinsdag 16 februari

2. DE NOODZAKELIJKE PENSIOENHERVORMING

Prof. dr. Jean Hindriks | FR gesproken, NL ondertiteld

Ons huidige pensioenstelsel is onhoudbaar. De inkomsten van het systeem liggen jaar na jaar lager dan de uitgaven, en dan komt het gros van de vergrijzing nog op ons af. Volgens senior fellow Prof. Jean Hindriks moeten we het pensioenstelsel structureel hervormen om de pensioenen duurzaam te redden. 

dinsdag 23 februari

3. AAN DE SLAG: RIGIDE ARBEIDSMARKT EN ECHT ACTIVERINGSBELEID

Prof. dr. Marc De Vos | NL gesproken, FR ondertiteld

De Belgische arbeidsmarkt was ooit een van de sterktes van ons land, maar wordt de laatste decennia geteisterd door toenemende inactiviteit én hoge vacaturegraden. Ontdek in deze webinar met prof. Marc De Vos hoe we als land kunnen werken aan werk. 

dinsdag 2 maart

4. DE JONGEREN ZIJN ONZE TOEKOMST: KENNIS!

Prof. dr. Wouter Duyck | NL gesproken, FR ondertiteld

PISA, PIRLS, TIMSS, … internationale onderzoeken tonen hoe het ooit gerenommeerde Belgisch onderwijs wegdeemstert in de rangschikkingen. Gastspreker prof. Wouter Duyck legt uit hoe ons onderwijs zich moet aanpassen aan de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Kerntaken

dinsdag 9 maart

5. SAMEN STERK: OVERHEID, ONDERNEMINGEN, MIDDENVELD, BURGERS

Ivan Van de Cloot | NL gesproken, FR ondertiteld

De overheid en markt mogen elkaar niet bekampen, maar moeten samenwerken. Itinera-hoofdeconoom Ivan Van de Cloot beschrijft in deze webinar de virtueuze cirkel die volgt uit de samenwerking tussen de vier actoren in onze samenleving: overheid, markt, civiele maatschappij en de burger. 

dinsdag 16 maart

6. ENERGIE IN HET EUROPESE RELANCEBELEID

Prof. dr. Johan Albrecht | NL gesproken, FR ondertiteld

Een transitie van probleem naar opportuniteit? Kan een slim energiebeleid een hefboom zijn naar welvaart en een inclusieve maatschappij? ‘Welke opportuniteiten bieden de Green Deal en het Next Generation EU project voor de Belgische economie? Ontdek het in dit webinar.

dinsdag 23 maart

7. EENVOUDIGE EN FAIRE BELASTINGEN

Ivan Van de Cloot | NL gesproken, FR ondertiteld

Cui Bono, zei Cicero. Wie heeft er baat bij? Een goeie vraag, maar wie draagt er eigenlijk bij aan onze overheid en sociale zekerheid? Hoofdeconoom Ivan Van de Cloot bespreekt in deze webinar hoe onze de Belgische fiscaliteit simpeler en eerlijker kan.

dinsdag 30 maart

8. SOCIALE RELANCE = ECONOMISCHE RELANCE

Prof. dr. Ive Marx | NL gesproken, FR ondertiteld

België zit bij de grootste herverdelers internationaal, maar slaagt er niet in om mensen duurzaam uit de armoede te tillen. Inclusie is een rijkdom voor de samenleving, en degelijke sociale relance is ook goede economische relance. Ontdek het samen met gastspreker prof. Ive Marx.

dinsdag 6 april

9. DE RECHTSSTAAT IS DE SOKKEL VAN DE DEMOCRATIE

Prof. dr. Catherine Van De Heyning | NL gesproken, FR ondertiteld

Het recente voorbeeld uit de Verenigde Staten toonde nog maar eens aan hoe de rechtsstaat het fundament vormt van een democratische samenleving. Gastspreker en substituut-procureur prof. Catherine Van De Heyning bespreekt in deze webinar het belang van een goed functionerende rechtsstaat, ook in 2021.

dinsdag 13 april

10. HET PUBLIEK DEBAT IS DE KERN VAN DE DEMOCRATIE

Prof. dr. Ignaas Devisch | NL gesproken, FR ondertiteld

Het vertrouwen van de burger in de politiek kreeg de afgelopen decennia heel wat deuken. Nochtans vormen burgerparticipatie en publiek debat een essentieel onderdeel van een goed functionerende democratie, meent prof. Ignaas Devisch. Ontdek welke rol de burger kan spelen in de vorming van goed beleid.

dinsdag 20 april

11. OPGROEIEN MET INSPIRATIE, CREATIVITEIT EN PASSIE

Prof. em. dr. Peter Adriaenssens | NL gesproken, FR ondertiteld

Hoe kunnen we – met een pandemie en de klimaatcrisis – toch aan inspiratie, creativiteit en passie van onze jongeren appelleren. Welke emotionele en cognitieve vaardigheden moeten we meegeven, en welk kompas kunnen we bieden.

dinsdag 27 april

12. BETERE SPELREGELS VOOR DE DEMOCRATIE

Christophe Convent & Leo Neels | NL gesproken, FR ondertiteld

Een beter spel krijg je met betere spelregels. Als onze politieke instituties onderpresteren, moeten we de samenstelling, aanstelling én werking daarvan veranderen. Itinera brengt enkele concrete en gedurfde voorstellen voor een politieke renovatie van het democratische bestel. Het einddoel? Daadkrachtig en goed bestuur.

dinsdag 4 mei

13. RELANCE. PERSPECTIEF 2030

Leo Neels | NL gesproken, FR ondertiteld

Algemeen directeur van Itinera Leo Neels sluit af met de belangrijkste lessen van de webinarreeks ‘Perspectief 2030’, gaande van pensioenbeleid tot de arbeidsmarkt en de fundamenten van onze democratie. Ontdek samen met ons hoe België op zijn 200ste verjaardag opnieuw een leiderschapsrol kan claimen en een welvarende toekomst voor de volgende generaties kan garanderen.

Beluister ook onze podcasts!

Nu beluisteren