Stijn Ronsse

Visiting Fellow, Author

Dr. Stijn Ronsse is operationeel directeur van CAPTURE, een onderzoekplatform op het raakvlak van innovatie en circulaire economie. Eerder werkte hij als valorisatie-adviseur, consultant op vlak van innovatie en competitiviteit, als gastprofessor en doctoraatsonderzoeker in de economie en als projectleider in de industrie. Voor Itinera leidde zijn expertise op vlak van industriële locatiemodellen tot een rapport in 2017 over de toekomst van de maakindustrie en tot een rapport in 2021 over de toekomst van de circulaire industrie.

Gepubliceerd door Stijn Ronsse

De sleutel tot een grondstofrijke Belgische toekomst België is goed geplaatst om de vruchten van de circulaire revolutie te plukken, op voorwaarde dat we ons daar als land vandaag op beginnen voorbereiden. Onder meer onze centrale ligging en een brede waaier aan sterke spelers in de wetenschappen en industrie maken van België een potentiële koploper op vlak van circularitei…
Analyse
Wij blikken graag met u terug op de realisaties en vaststellingen van het afgelopen jaar en wensen onze beleidsmakers lef en daadkracht toe. Er is maar één prioriteit, dat is om de toekomst van dit welvarend land te verzekeren. Dat vergt een visie op de lange termijn, de werkelijke moed om te veranderen, en om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. België …
Opinie
België staat sinds de 19de eeuw gekend als een continentale industriële kracht en een internationale voorloper binnen de verwerkende nijverheid. Gedurende de laatste decennia brokkelde deze reputatie echter af. Klassieke sectoren verdwenen bijna, sommige sectoren krompen, en de omschakeling naar een gedigitaliseerde en gerobotiseerde industrie lijkt de onvermijdelijke teloorgang van d…
Persbericht
België staat sinds de 19de eeuw gekend als een continentale industriële kracht en een internationale voorloper binnen de verwerkende nijverheid. Gedurende de laatste decennia brokkelde deze reputatie echter af. Klassieke sectoren verdwenen bijna, sommige sectoren krompen, en de omschakeling naar een gedigitaliseerde en gerobotiseerde industrie lijkt de onvermijdelijke teloorgang van de verwer…
Analyse
Stijn Ronsse, visiting fellow bij denktank Itinera, zoekt naar oplossingen voor problemen die de mogelijkheden van een democratie overstijgen: ‘Stemmen worden jammer genoeg enkel gehaald door zichtbare resultaten binnen een verkiezingstermijn te boeken.’Vorig jaar …
Opinie
Donald Trumps eerste werkdag als Amerikaans president was nog niet om, of het eerste vrijhandelsakkoord was al gesneuveld. Verwonderlijk is het niet, een van de belangrijkste pijlers van zijn economische beleid is dat hij jobs zal creëren onder protectionistische impulsen. Internationaal worden zijn voorstellen als taboe afgedaan, vrije handel is de e…
Opinie