Gepubliceerd door Pieter Van Herck

Het Itinera Institute brengt in het rapport “Hoe gezond is de geestelijke gezondheidszorg in België?” de tekortkomingen van de geestelijke gezondheidszorg in kaart. Psychische stoornissen zijn in België de belangrijkste oorzaak van invaliditeit, 27% van het langdurig ziekteverzuim kent een psychische oorzaak en de levensverwachting van psychiatrische patiënten is gem…
Analyse
Psychische stoornissen zijn met 34% de grootste oorzaak van langdurige werkonbekwaamheid. 1 op 2 patiënten krijgt geen zorg. Slechts 1 op de 4 gepaste zorg. Zorg komt vaak te laat. Itinera roept op tot actie. Het Itinera Institute brengt in het rapport “Hoe gezond is de geestelijke gezondheidszorg in België?” de tekortkomingen van de geestelijke gezondheidszorg in k…
Persbericht
Het verhaal van Victor illustreert dat België in haar beleid nog niet klaar is om te voorzien in de meerdere, dure geneesmiddelen voor zeldzame ziekten die op komst zijn. Een verruiming van het debat naar structurele hervormingen, het hanteren van meer objectieve criteria, en het verhogen van de prijstransparantie in de farmasector zijn op hun plaats.
Opinie
De analyse “You get what you pay for. Naar een nieuw business model van zorg” werd op vertrouwelijke, individuele basis voorgelegd aan 16 stakeholders als experten in de materie om feedback te bekomen over het voorstel en om aanvullende belangrijke aandachtspunten te identificeren. Het panel bestaat uit 7 artsen die in hun werk dagdagelijks bezig zijn met de financiering van zorg, 6…
Analyse
Artsensyndicaten, ziekenhuiskoepels, ziekenfondsen en overheid nemen uiteenlopende stellingen in pro of contra fundamentele hervormingen van het vergoedingsmodel van artsen en ziekenhuizen. De publieke opinie wordt bespeeld met krasse uitspraken over de gevolgen voor de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. Itinera presenteert samen met het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, KU …
Analyse
Hoe verder besparen in de zorg zonder aan de kwaliteit te raken? Itinera reikt 1800 ideeën aan uit de sector. Artsen, directies van ziekenhuizen, ouderenzorg,… willen duidelijke stappen vooruit zetten in structurele hervormingen. Dit getuigt van visie, moed en verantwoordelijkheidszin. 283 miljoen euro liggen op relatief korte termijn binnen handbereik bij opstart van zulke initiati…
Analyse
Itinera publiceert meer dan 1800 ideeën uit de sector voor slimme besparingen in de zorgsector. 283 miljoen euro quick win besparingen mogelijk zonder kwaliteit van zorg  te raken. Itinera roept beleidsmakers op om structurele hervormingen in te voeren. Het Itinera Institute  stelt het rapport ”Slim besparen  in de zorg: 1800  ideeën vanuit d…
Persbericht
Itinera heeft 10 concrete voorstellen voor het ouderenbeleid.
Voorstel
Gemiddeld 7% tekort aan zorgpersoneel. Tekorten nemen toe en lopen soms op tot 20%. 21% meldt een aantasting van de kwaliteit van zorg als gevolg van tekorten. Meerderheid van zorgorganisaties beschouwt basisopleiding als ondermaats. 70% voelt zich niet gesteund door de overheid. Itinera pleit voor drastische maatregelen om het tij te keren. H…
Persbericht
Het HRM-beleid in de ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. Zullen we in de toekomst nog voldoende zorgverleners hebben voor de gevraagde zorg aan onze ouderen? Welke knelpunten ervaren de zorgvoorzieningen om een adequaat personeelsbeleid te kunnen voeren? Wat zijn de mogelijke oplossingen voor het personeelsvraagstuk in de ouderenzorg? Om een duidelijk beeld te krijgen van de reële no…
Analyse