Paul Becue

Visiting Fellow

Paul Becue is lic. rechten, lic. toegepaste economische wetenschappen en lic. diplomatieke wetenschappen. Hij werkte eerst veertien jaar in de banksector, en sinds juli 1998 in de kredietverzekeringssector waar hij verschillende managementfuncties bekleedde.  Hij schreef tijdens zijn carrière artikelen voor diverse kranten, financiële en wetenschappelijke tijdschriften. Zijn boeken over kredietverzekering gelden als dé referentie en werden in verschillende talen vertaald.

Gepubliceerd door Paul Becue

België is een welvarend land om in te leven: gemiddeld genieten de inwoners van redelijke welstand en geluk, er zijn geen zorgwekkende veiligheidsproblemen en verkiezingen verlopen meestal zonder grote incidenten. Toch moeten we ons wapenen tegen zelfgenoegzaamheid: in vergelijking met buurlanden scoort België immers middelmatig. Ande…
Boek
Iemand die de pech van het faillissement gekend heeft wordt in België nog altijd met een scheef oog bekeken. De ex-ondernemer wordt met diverse problemen geconfronteerd. De financiële problemen voeren de rangorde aan, gevolgd door de juridische problemen en de inkrimping van het sociaal netwerk van de gefailleerde. Er is een psychische schok die samengaat met een verlies aan zelfvertr…
Opinie
Het woord faillissement is erg geladen, en roept negatieve gevoelens op. Werkgelegenheid gaat verloren, en leveranciers kunnen hun vorderingen niet meer innen. Nochtans heeft men dit fenomeen altijd gekend, en draagt het naast de andere stopzettingen bij tot het fenomeen van creatieve destructie dat de basis is voor innovatie en verdere groei. Het faillissement is ook ee…
Boek
Een faillissement te goeder trouw kan elke ondernemer overkomen. De faillissementswet kijkt naar het verleden. Het is ook mogelijk het faillissement te goeder trouw te zien als een ervaring waaruit de starter lessen trekt voor de toekomst.   Ondernemers zijn de drijvers van welvaartscreatie. Ze nemen initiatief, richten on…
Persbericht

Persbeelden