Marc De Vos

Visiting Fellow

Marc De Vos (°1970) is licentiaat en doctor in de rechten (UGent), licencié en droit social (ULB) en Master of Laws (Harvard University). Hij is visiting fellow van Itinera en doceerde arbeidsrecht, Europees recht en inleiding tot de rechtsstaat aan de UGent, de VUB en als gastdocent aan buitenlandse universiteiten voor hij verhuisde naar Australië en decaan werd van de Macquarie University in Sydney. Hij schrijft, onderwijst, spreekt en debatteert over thema’s van arbeidsrecht, Europese integratie, arbeidsmarkt, pensioenen, gezondheidszorg, vergrijzing en de welvaartsstaat, zowel nationaal als internationaal en zowel in academische, professionele als beleidskringen, evenals in de media. Zijn recentste publicaties handelen over geluk, kapitalisme, globalisering, basisinkomen en ongelijkheid.

Gepubliceerd door Marc De Vos

“Jobs, jobs, jobs.” De slogan van premier Charles Michel staat ondertussen in ons geheugen gegrift. Maar hoe waardevol is die beleidsambitie nog in 2019? In de tweede aflevering van Itinera Talks gaan Marc De Vos en Simon Ghiotto samen op zoek naar de paradoxen van de Belgische arbeidsmarkt. We hebben een lage werkzaamheidsgraad, én een lage inzetbare arbeidsreserve…
Opinie
Of het nu paars-geel, paars-groen of appelblauwzeegroen is, elf miljard is het overheidstekort dat in 2021 ons deel zal zijn bij ongewijzigd beleid. Dat waanzinnige bedrag kleeft de Nationale Bank op het structurele tekort, los van de economische conjunctuur. De Belgische staat leeft structureel boven zijn stand: hij belooft te veel voor de welvaart die het land genereert. …
Opinie
Eén van de meest beklijvende herinneringen uit mijn kindertijd is een grote voedselinzamelactie voor Polen. In dat toen nog verre land, onbekend achter het ondoordringbare IJzeren Gordijn, was een revolutie bezig. Een gevecht van mens tegen macht, van vele duizenden arbeiders en burgers. Vreedzaam, volhardend, moedig, voor vrijheid, voor rechten, tegen het communistische bewind dat eer…
Opinie
Honderdtachtig Amerikaanse top-bedrijfsleiders ondertekenen een verklaring die ‘het doel van een bedrijf’ herdefinieert. De CEO’s willen voortaan ‘al hun stakeholders’ dienen. Dat betekent waarde voor consumenten, investeren in werknemers, faire en ethische relaties met leveranciers, zorg voor gemeenschap en milieu. De ondertekenaars maken een breuk met hun focus op de aandeel…
Opinie
Een lange periode van relatieve vrede en stabiliteit die de mensheid de smaak van oorlog heeft afgeleerd. Economische groei en globalisering, met technologische vernieuwing die afstanden doet krimpen. De opkomst van een historische natie op zoek naar zichzelf, macht en invloed. Toenemende politieke en economische rivaliteit die tot in alle hoeken van de wereld…
Opinie
Het is vakantietijd en de klimaatbetogers zijn met vakantie. Het klimaat helemaal niet. Waterschaarste in Vlaanderen, ijsvrije zeeën rond Alaska, bosbranden in Siberië, smeltend Groenland: klimaatverandering is een fact of life . Geen enkel klimaatplan kan dat nog veranderen. De termen van het klimaatdebat zijn daarom aan een update toe. De meest urgente vraag is hoe w…
Opinie
Ik erger mij te pletter aan de schijnbare gelatenheid waarmee de sluipende Belgische regeringscrisis voortkabbelt. Ik ben niet ingewijd. Misschien staan de discrete informateurs aan de rand van de doorbraak. Maar het lijkt mij bij de beleidspartijen alom aan ‘sense of urgency’ te ontbreken. Het is bijna alsof de leidende politici geen zin hebben om hun essentiële beroepspl…
Opinie
Wordt Hongkong het Berlijn of het Peking van de 21ste eeuw? De Berlijnse Muur viel in 1989 na massabetogingen in een naar vrijheid snakkend Oost-Duitsland: het begin van het einde voor alle communistische dictaturen in Europa. In datzelfde jaar schoot het Chinese communistische regime duizenden betogers aan flarden op het Tiananmenplein in Peking: het einde van het begin van …
Opinie
Als er goed nieuws, mag het ook gezegd worden. Vakbonden en werkgeversorganisaties vinden elkaar zowaar in een visietekst voor een betere arbeidsmarkt. Dat is althans hun boodschap in Vlaanderen, waar ze een gemeenschappelijk plan hebben voorgelegd aan informateur De Wever. Er zijn alleen flarden via de media bekend: een financiële jobstimulans die de lage lonen aanvult, een verhoogde …
Opinie
De verkiezingen van mei 2019 zullen de politieke geschiedenis ingaan als de wederopstanding van Vlaams-Nationalistisch extreemrechts in Vlaanderen. Hoe omgaan met de generatiewissel bij het Vlaams Belang wordt een zielsvraag voor de andere politieke partijen. Al sinds eind jaren 1980 reduceert het zogenaamde ‘cordon sanitaire’ het toenmalige Vlaams Blok en zijn opvolger tot luidruch…
Opinie

Persbeelden