Marc De Vos

Visiting Fellow

Marc De Vos (°1970) is licentiaat en doctor in de rechten (UGent), licencié en droit social (ULB) en Master of Laws (Harvard University). Hij is visiting fellow van Itinera en doceerde arbeidsrecht, Europees recht en inleiding tot de rechtsstaat aan de UGent, de VUB en als gastdocent aan buitenlandse universiteiten voor hij verhuisde naar Australië en decaan werd van de Macquarie University in Sydney. Hij schrijft, onderwijst, spreekt en debatteert over thema’s van arbeidsrecht, Europese integratie, arbeidsmarkt, pensioenen, gezondheidszorg, vergrijzing en de welvaartsstaat, zowel nationaal als internationaal en zowel in academische, professionele als beleidskringen, evenals in de media. Zijn recentste publicaties handelen over geluk, kapitalisme, globalisering, basisinkomen en ongelijkheid.

Gepubliceerd door Marc De Vos

In zijn lezing naar aanleiding van de lancering van ‘Beter is niet genoeg’ spreekt Prof. dr. Marc De Vos zijn ongerustheid uit over de toekomst van België en Europa: België is een struisvogel opgejaagd door zombies. We kennen bitter weinig vooruitgang in beleid, bitter weinig vooruitgang in overtuigingen. Beschouw dit tableau, een tableau van wat ik, om een bepaalde vakbond…
Analyse
Mocht Jean de la Fontaine nog leven, dan schreef hij over België een fabel van de zombie en de struisvogel. De zombie is al lang dood maar denkt nog te toch leven. De struisvogel steekt de kop in het zand en vergeet de wereld. Dat is het beeld dat bij mij opkomt wanneer ik een weeklange mediafanfare ontdek over een boek waarin demograaf Deboosere langer werken tot een mythe verklaart.
Opinie
Toen het financiële kapitalisme een dikke tien jaren geleden implodeerde, voorspelden velen de terugkeer van politiek links. De breed gedragen consensus voor marktwerking lag aan diggelen. Uit de as van het zogenaamde neoliberalisme zou een nieuw links verhaal herrijzen. Daarvoor waren er genoeg revolutionaire betogers en protestbewegingen. Het was enkel wachten op verkiezingen.
Opinie
Het Wereld Economisch Forum is een hoogmis psychotherapie voor de internationale bedrijfselite. Ieder jaar wordt diep gereflecteerd over de staat der mensheid. Dit jaar willen de zakenlui zich uiten als ‘stakeholders voor cohesie en duurzaamheid’. Maar terwijl de topspelers van de wereldeconomie zich bezinnen over hun persoonlijke rol, verschuiven de spelregels onder hun voeten.
Opinie
Een verblijf in de Verenigde Staten is een politiek en sociologisch experiment. Amerika is nog altijd het land waar de energie van verse en ambitieuze immigratie in de lucht hangt. Waar de winkels open zijn van 8 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds, elke dag van de week. Waar de spontane vriendelijkheid, aanspreekbaarheid en gastvrijheid een mens overvalt en ontwapent. Waar extreme …
Opinie
Eind deze maand verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Brexit begon als een freak referendum, de laatste ademtocht van generaties met fantoompijn voor het Britse Rijk. Zovele omwentelingen verder steunt brexit op een robuuste parlementaire meerderheid en een triomferende nationalistische conservatieve partij. Wat we in de komende maanden zullen onderhandelen, zal voor lange t…
Opinie
Het is tijd om de noodtoestand uit te roepen over de federale politieke situatie in België. Als goed bestuur dezelfde aandacht zou krijgen als het klimaat dan liepen elke dag de straten vol en de media over van boosheid en urgentie. Net zoals extreem weer steeds frequenter wordt, komt ook extreme impasse in de federale regeringsvorming steeds meer voor. Elke formatie sinds 2007 breekt …
Opinie
We hebben de kansen, ideeën en middelen om de samenleving, economie en planeet fundamenteel te verbeteren. Even scherpzinnig als kritisch brengt Marc De Vos al jarenlang onder woorden wat ons te doen staat – en ook waar we de plank misslaan. Zijn analyses zijn steevast indringend, vaak onthutsend voorspellend. Deze bundeling toont hoe we onszelf met horten en stoten aanpassen aan de harde we…
Boek
In een communistisch verleden kenden we de ‘Gosplannen’ waarmee Moskou telkens weer de economie van de hele Sovjet-Unie wou dirigeren. In het heden kennen we de vijfjarenplannen van het nog steeds communistische China, intussen al in hun dertiende editie. En in de toekomst is er Europa 2050, het megaplan waarmee de Europese Commissie de hele economie van de Europese Unie wil sturen …
Opinie
Onze nieuwjaarsbrief geeft een staalkaart van de domeinen waarop alle fellows actief waren, in de  vorm van een nieuwjaarswens of een urgentie. De urgentie is groot. Jaar na jaar zakt België verder weg in de internationale indexen die onder andere het concurrentievermogen van landen berekenen. Aan de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeerakkoorden te zien, is het voornemen om het beter te…
Opinie

Persbeelden