Marc De Vos

Visiting Fellow

Marc De Vos (°1970) is licentiaat en doctor in de rechten (UGent), licencié en droit social (ULB) en Master of Laws (Harvard University). Hij is visiting fellow van Itinera en doceerde arbeidsrecht, Europees recht en inleiding tot de rechtsstaat aan de UGent, de VUB en als gastdocent aan buitenlandse universiteiten voor hij verhuisde naar Australië en decaan werd van de Macquarie University in Sydney. Hij schrijft, onderwijst, spreekt en debatteert over thema’s van arbeidsrecht, Europese integratie, arbeidsmarkt, pensioenen, gezondheidszorg, vergrijzing en de welvaartsstaat, zowel nationaal als internationaal en zowel in academische, professionele als beleidskringen, evenals in de media. Zijn recentste publicaties handelen over geluk, kapitalisme, globalisering, basisinkomen en ongelijkheid.

Gepubliceerd door Marc De Vos

Interneteconomie
Landen kunnen op drie manieren omgaan met de interneteconomie. Ze kunnen internetbedrijven kweken. Dat heeft Amerika schitterend gedaan, dankzij topondernemers en topimmigratie, risicokapitaal, ecosystemen van innovatie rond universiteiten en het culturele gewicht van de Engelse taal. Landen kunnen de interneteconomie manipuleren voor een digitale controlestaat die de economische vrijhe…
Opinie
Het schier onbestuurbare België wordt opnieuw bestuurd door een regering die zowel in kleurencombinatie, parlementaire meerderheid als persoonlijkheden origineel is. Een nieuwe generatie partijvoorzitters, met de liberaal Egbert Lachaert als schijnbare katalysator, heeft een marathon van partijpolitiek schaken succesvol afgesloten. Dat mag gezegd en erkend worden. Regee…
Opinie
In een democratie zijn informele gewoontes even belangrijk als institutionele regels. De regels beletten niet dat de Amerikaanse president Trump een overleden opperrechter laat vervangen op amper een maand van de presidentiële verkiezingen. Maar de benoeming van Amy Coney Barrett door een verdeelde Senaat op de drempel van een verkiezing die misschien wel voor het gerechtshof zal eindi…
Opinie
Terwijl ik deze column pen, giert de zoveelste koortsaanval door de Wetstraat, de doodsrochel van de onderhandelingen of de catharsis op weg naar een regering. Al meer dan 650 dagen, sinds de val van de regering Michel I, verkeert ons land in politieke crisis, mede opgezweept door de federale verkiezingen van mei 2019. Die verkiezingen waren een hallucinant hoogtepunt van drieste beloft…
Opinie
Er was een tijd, geen vijftien jaar geleden, toen de Europese Unie als een nieuwe wereldleider werd gezien. Ziedaar een landenclub die vreedzaam tien Oost-Europese landen en een rist kandidaat-landen tot het opgeven van de nationale soevereiniteit had bewogen. Ziedaar een model van politieke invloed zonder macht, van ‘soft power’ die landen in zijn kielzog meetrekt. Een Europese dro…
Opinie
Het wordt met de week duidelijker dat de globalisering corona niet zal overleven. Met ‘globalisering’ bedoel ik een internationaal kader dat handel en concurrentie faciliteert en reguleert, gestoeld op de overtuiging dat daarbij de welvaart en het welzijn van alle deelnemende landen gebaat zijn. Voor corona was er al Donald Trump, zelfverklaarde economische nationalist, en zijn ping…
Opinie
De kans dat Donald Trump binnen dik twee maanden wordt herkozen tot president van de Verenigde Staten van Amerika lijkt klein. De kans dat het Amerika na Trump er sterk anders zal uitzien dat het Amerika onder Trump lijkt nog kleiner. Ik vrees dat we ook na Trump zullen leven in de wereld van Trump. In de wereld na Trump ligt Amerika onverkort overhoop met zichzelf. Zowe…
Opinie
Het ziet er steeds meer naar uit dat corona diepe gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt. De hoop op een snel herstel is ingeruild voor de vrees van een diepe recessie met langzame heling over meerdere jaren. Als die verwachting uitkomt, staat onze arbeidsmarkt voor het eerst sinds lang voor de uitdaging van massale crisiswerkloosheid. Hoe moeten we die bestrijde…
Opinie
Op amper zes maanden tijd is een virus uitgegroeid tot een pandemie, een kunstmatig economisch coma, de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, een revolutie voor overheden en markten, en een transformatie van de wereldorde. Al die tijd zijn onze Belgische federale politici vooral blijven bekvechten over de eigen navel. De sociaaleconomische en budgettaire verwoest…
Opinie
Voor het eerst sinds lang staat de Europese Unie opnieuw voor actie in plaats van impasse. De betekenis van het Europese coronaplan is echter meer politiek dan economisch. In verhouding tot de grootte van de Europese economie betekent 750 miljard euro minder dan 2 procent relancebudget per jaar gedurende drie budgetjaren. Dat is een fractie van wat nationale overheden aan relance bested…
Opinie

Persbeelden