Marc De Vos

Visiting Fellow

Marc De Vos (°1970) is licentiaat en doctor in de rechten (UGent), licencié en droit social (ULB) en Master of Laws (Harvard University). Hij is visiting fellow van Itinera en doceerde arbeidsrecht, Europees recht en inleiding tot de rechtsstaat aan de UGent, de VUB en als gastdocent aan buitenlandse universiteiten voor hij verhuisde naar Australië en decaan werd van de Macquarie University in Sydney. Hij schrijft, onderwijst, spreekt en debatteert over thema’s van arbeidsrecht, Europese integratie, arbeidsmarkt, pensioenen, gezondheidszorg, vergrijzing en de welvaartsstaat, zowel nationaal als internationaal en zowel in academische, professionele als beleidskringen, evenals in de media. Zijn recentste publicaties handelen over geluk, kapitalisme, globalisering, basisinkomen en ongelijkheid.

Gepubliceerd door Marc De Vos

Robotisering, artificiële intelligentie, nieuwe globalisering, demografische vergrijzing: de wereld van werk gaat door de grootste transformatie sinds de eerste industriële revolutie. Hoe moet ons arbeidsmarktbeleid inspelen op het fameuze ‘Werk 4.0’? Een rapport van visiting fellow Marc De Vos
Analyse
Hogere minimumlonen, geen besparingen, overheidsbanen voor werklozen, pensioen op zestig jaar, minimumpensioen voor iedereen, minder belastingen behalve voor de rijken, meer publieke diensten, lagere huurprijzen, gratis parking in stadscentra, verbod van delokalisatie door bedrijven naar het buitenland en van detachering van Europese werknemers naar Frankrijk. Dat zijn zowat de belangri…
Opinie
Zal België op 11 december in Marrakesh het VN-Migratiepact ondertekenen of niet? En valt met die beslissing meteen ook de federale regering? Dat zijn de vragen die onze nationale media al enige tijd doen oververhitten. De geest van mogelijke verkiezingen mobiliseert als geen ander de Wetstraatlust van journalisten. Maar al dat lawaai verdringt naar de achtergrond de realiteit dat het M…
Opinie
Het Brexit akkoord is geen akkoord en brengt geen Brexit: het kan niet rekenen op een politieke meerderheid in het Verenigd Koninkrijk en het onttrekt dat koninkrijk niet aan de zwaartekracht van de Europese Unie. De nabije politieke toekomst zal moeten uitmaken welke dramatische wending volgt. Ofwel keert premier May het Britse tij en staat het akkoord. Ofwel komt de sprong in het duis…
Opinie
Sinds de start van de eurocrisis in 2010 woedt onder economen een pennenoorlog of Europa onder begrotingsdiscipline lijdt. De discussie is helemaal terug nu de Italiaanse regering de geldkraan wil openzetten om, naar aloude Keynesiaanse logica, via schulden uit de schulden te groeien. Tegenstanders van de Europese orthodoxie hopen stilletjes dat Italiaanse populisten de ban van de budge…
Opinie
We beleven de val van de globalisering. Niet zozeer de realiteit van internationale handel en economische samenwerking, maar wel de geest van de globalisering is gesneuveld. Daarmee bedoel ik een gemene deler van visie en waarden, die de afbouw van handelsbelemmeringen na de val van het Communisme wereldwijd heeft bevorderd. Tot voor kort was Rusland de eenzame stoorzend…
Opinie
Ik erger mij aan de discussie over zware beroepen. Wat is de realiteit? Tot medio de jaren 1970 lag de gemiddelde effectieve pensioenleeftijd in België dicht bij de wettelijke leeftijd van 65 jaar. De invoering van het brugpensioen deed nadien de loopbanen inkrimpen. De effecten daarvan zinderen nog altijd na. Anno 2018 gaan Belgen gemiddeld nog voor hun 61ste levensjaar met…
Opinie
Brexit-gesprekken in een zoveelste impasse, Italië budgettair op ramkoers met Brussel, Polen door het Hof van Justitie veroordeeld wegens schending van de rechtsstaat: dat was de vorige week van de Europese Unie. Onze Unie die Europese landen moet verenigen, houdt zich dezer dagen vooral bezig met het beheren van conflict en afscheiding. Het is ver gekomen als een Euro-Aziatische top a…
Opinie
De gezondheidszorg is de ijsberg van de sociale zekerheid: het grootste deel zit onder de waterlijn van de publieke belangstelling. Ik verwacht dat we de komende legislaturen een steeds groter deel van de ijsberg op de radar zullen zien verschijnen, hopelijk zonder aanvaringen met zware averij. Als u denkt dat pensioenen de grootste uitdaging zijn, dan heeft u het dus mi…
Opinie
In 1914 overtuigde Henry Ford zijn raad van bestuur om de arbeiders van het automobielconcern 5 dollar per dag te betalen, meer dan het dubbele van het toenmalige Amerikaanse minimumloon. Anno 2018 heeft Jef Bezos zijn internetbedrijf Amazon overtuigd om hun werknemers in de VS minstens 15 dollar per uur te betalen, tegenover het federale minimum van 7,25 dollar. Amazon …
Opinie

Persbeelden