Marc De Vos

Visiting Fellow

Marc De Vos (°1970) is licentiaat en doctor in de rechten (UGent), licencié en droit social (ULB) en Master of Laws (Harvard University). Hij is visiting fellow van Itinera en doceerde arbeidsrecht, Europees recht en inleiding tot de rechtsstaat aan de UGent, de VUB en als gastdocent aan buitenlandse universiteiten voor hij verhuisde naar Australië en decaan werd van de Macquarie University in Sydney. Hij schrijft, onderwijst, spreekt en debatteert over thema’s van arbeidsrecht, Europese integratie, arbeidsmarkt, pensioenen, gezondheidszorg, vergrijzing en de welvaartsstaat, zowel nationaal als internationaal en zowel in academische, professionele als beleidskringen, evenals in de media. Zijn recentste publicaties handelen over geluk, kapitalisme, globalisering, basisinkomen en ongelijkheid.

Gepubliceerd door Marc De Vos

Bij het begin van de coronacrisis stelde deze column de vraag of een globale pandemie een doorstart of het einde van de globalisering zou inluiden. Een grenzeloos virus was, net zoals de bankencrisis van 2008, een grote kans voor internationale beleidscoördinatie, solidariteit en gedeeld leiderschap. In plaats daarvan hebben we coronapropaganda, gezondheidsnationalisme, economisch prot…
Opinie
In het midden van een pandemie, wanneer alle remmen van het stimulusbeleid losgaan, trekt het Duitse Grondwettelijk Hof aan de noodrem. Volgens de opperrechters in Karlsruhe schendt de Europese Centrale Bank (ECB) haar wettelijk mandaat tenzij ze haar stimulusbeleid kan verantwoorden in een afweging met mogelijk nadelige economische effecten. In 2018 had het Europese Hof van Justitie di…
Opinie
Hoe zou het nog met Greta Thurnberg zijn? Op een klimaattop van de Verenigde Naties in 2019 las de jeugdige activiste de volwassen wereld hevig de levieten: ‘We staan op de drempel van massale extinctie en het enige waarover jullie kunnen praten is geld en sprookjesverhalen over eeuwige groei!’. Anno 2020 is de jeugddroom van Greta plots werkelijkheid geworden: de groei ligt stil. I…
Opinie
Wie wordt de volgende president van de Verenigde Staten: Donald Trump of Joe Biden? De complexiteit van de Amerikaanse democratie en de volatiliteit van het verkiezingsjaar 2020 maken van voorspellingen een oefening hogere kansrekening. Ik pretendeer geen helderziendheid over kantelstaten zoals Florida of Michigan, leeftijdsgroepen, etnische minderheden, opkomstpercentages, deelstatelij…
Opinie
Ik heb COVIDSafe op mijn telefoon geïnstalleerd, de officiële corona-app die de Australische regering met veel fanfare heeft uitgerold om besmettingen met het coronavirus te kunnen traceren. Fanfare is nodig. Maar liefst 40 tot 60 procent van alle Australische burgers moeten de app gebruiken opdat die het virus daadwerkelijk zou kunnen vermijden of bestrijden. Nogal wat comme…
Opinie
Zeggen dat het verwarrende tijden zijn, kan alleen maar een eufemisme zijn. Het mogen echter geen chaotische tijden worden. Wat we vandaag nodig hebben, hoe moeilijk ook, is rationaliteit en onderbouwde beleidskeuzes. Verschillende spelers hebben vandaag al grote weerbaarheid getoond maar: “on a le meilleur et on a le pire”. Het slechtste – mensen die de instructie afstand te …
Analyse
Het coronavirus is aan het muteren in een politiek virus. In België is corona een alibi voor een allegaartje activisten om voor de zoveelste keer hun aversie voor het kapitalisme, de markteconomie en een ingebeeld neoliberalisme uit te leven. In Europa is corona het vervolg van de onbeslechte eurocrisis, met alle onbeantwoorde vragen van verantwoordelijkheid en solidariteit binnen de E…
Opinie
Het Nationaal Crisiscentrum, de Nationale Veiligheidsraad, de Risk Assessment Group, de Economic Risk Management Group, het Wetenschappelijk Comité Coronavirus, de Taskforce Geïntegreerde Politie, het Federaal Coördinatiecomité, de taskforce ‘Vlaanderen Helemaal Digitaal’, de taskforce voor de woonzorgsector, de Groep van Experten belast met de Exit-strategie (GEES): onder het c…
Opinie
« Om echt goed voor de toekomst te zorgen, moet je alles inzetten op het heden [i] » : deze paradox van Camus is meer dan ooit van belang, omdat we vandaag geconfronteerd worden met een overdaad aan paradoxen. We zien heel veel initiatief van de bevolking, die zich creatief en genereus aanpast aan de coronacrisis : buren die een bejaard…
Opinie
De coronacrisis is een gezondheidscrisis die de economie in een gedwongen winterslaap houdt. Hoe langer die winter wordt opgedrongen, hoe meer de gezondheidscrisis een crisis van het kapitalisme wordt. Op korte termijn hebben overheden, ook de Belgische, vooral ingezet op overbrugging. Het vermijden van ontslagen, het opvangen van werklozen, het subsidiëren van banen en van bedrijven i…
Opinie

Persbeelden