Leo Neels

General Director

Leo Neels is jurist. Hij was actief als advocaat, directeur-generaal van VTM, voorzitter van de Raad van Bestuur van Belga, algemeen directeur van pharma.be en professor emeritus in Media- en Communicatierecht (KU Leuven en UAntwerpen). Vandaag is hij lid van de Senaat van de KU Leuven, voorzitter van de Raad van Advies van het Family Wealth Institute aan de AMS, voorzitter van de Advisory Board van het Healthcare Management Centre van Vlerick Business School en is hij Algemeen Directeur bij Itinera.

Gepubliceerd door Leo Neels

Politiek moet keuzes maken, oplossingen voorstellen, en die tot een goed einde brengen. Kortom, bestuderen, beslissen, uitvoeren. Handelen. Daadkracht tonen, draagvlak tot stand brengen tegen lethargie, tegen nostalgie. Maar vandaag is de politiek afgestemd op het grootste aantal kiezers. Een politiek mandaat dient nu om de herverkiezing van morgen voor te ber…
Opinie
Al jaren gaat België achteruit. In de IMD-index van het concurrentievermogen van landen, zakten we over de laatste jaar liefst vijf plaatsen, naar plaats 27 van 63 onderzochte landen. We krijgen ruime onvoldoendes, o.m. voor ons belastingstelsel, de verouderde arbeidsmarktreglementering, ons onderwijs, en ons tekort aan infrastructuurinvesteringen. De entropie in het sy…
Opinie
Onze nieuwjaarsbrief geeft een staalkaart van de domeinen waarop alle fellows actief waren, in de  vorm van een nieuwjaarswens of een urgentie. De urgentie is groot. Jaar na jaar zakt België verder weg in de internationale indexen die onder andere het concurrentievermogen van landen berekenen. Aan de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeerakkoorden te zien, is het voornemen om het beter te…
Opinie
Leo Neels maakt brandhout van de gelekte informatienota van Paul Magnette. Er mogen dan veel nobele doelen in staan, realistisch zijn ze niet. Paul Magnette heeft een schitterende nota geschreven voor een ander land. Een land met goed bestuur, fors opgebouwde reserves, en bestuurders die projectmatig denken. Het plan-Magnette past bij de grote macro-economische fundamen…
Opinie
Met trots stellen we de gloednieuwe Itinera Talks-podcast voor! De beste inzichten van Itinera komen vanaf nu tot bij jou via de Apple en Google podcasts of gewoon via onze website. In deze eerste aflevering hebben Leo Neels en Simon Ghiotto het over het Itinera-boek EEN PLAN VOOR HET LAND, dat inmiddels zijn derde druk kent. EEN P…
Opinie
Op zondag 26 mei bekenden bijna alle politici dat ze het signaal van de kiezer begrepen hadden: de toestand was ernstig, en ze zouden ernaar handelen. Zou het? “Het kiesstelsel van België verloopt in twee ronden. In de eerste ronde spreekt de kiezer. Dan sluit men de deuren en zijn de partijen aan zet. Wie een meerderheid achter zich kan scharen, wordt Eerste Minister.”…
Opinie
Handen aan de ploeg ! “Democratie is”, zo hield Churchill voor, “de slechtste van alle regeringsvormen, met uitzondering van alle andere die al eens zijn uitgeprobeerd.”De sterkte ervan is dat de bevolking, die in een democratische rechtsstaat  de grootste vrijheden geniet, en in een moderne verzorgingsstaat de grootste solidariteit, de kaarte…
Opinie
De historische verdienste van vakorganisaties is enorm. Ze waren in kritieke periode van de geschiedenis de grootste maatschappelijke innovators. Ze liggen mee aan de basis van de verzorgingsstaat. Historisch konden ze hun kritische kracht omzetten in inspiratie, initiatief en innovatie. Dat leverde hen medebeheer op van de sociale zekerheid en in loononderhandelingen.…
Opinie
België is een welvarend land om in te leven: gemiddeld genieten de inwoners van redelijke welstand en geluk, er zijn geen zorgwekkende veiligheidsproblemen en verkiezingen verlopen meestal zonder grote incidenten. Toch moeten we ons wapenen tegen zelfgenoegzaamheid: in vergelijking met buurlanden scoort België immers middelmatig. Ande…
Boek
Itinera verzamelt in ‘Facts & Figures 2019’ 30 internationale indices die landen vergelijken op diverse vlakken, gepubliceerd door instellingen als de Wereldbank, het Wereld Economisch Forum, de OESO en buitenlandse denktanks. In de bijlage vindt u een extract met 7 van deze indices. Online st…
Boek

Persbeelden