Leo Neels

General Director

Leo Neels is jurist. Hij was actief als advocaat, directeur-generaal van VTM, voorzitter van de Raad van Bestuur van Belga, algemeen directeur van pharma.be en professor emeritus in Media- en Communicatierecht (KU Leuven en UAntwerpen). Vandaag is hij lid van de Senaat van de KU Leuven, voorzitter van de Raad van Advies van het Family Wealth Institute aan de AMS, voorzitter van de Advisory Board van het Healthcare Management Centre van Vlerick Business School en is hij Algemeen Directeur bij Itinera.

Gepubliceerd door Leo Neels

Met trots stellen we de gloednieuwe Itinera Talks-podcast voor! De beste inzichten van Itinera komen vanaf nu tot bij jou via de Apple en Google podcasts of gewoon via onze website. In deze eerste aflevering hebben Leo Neels en Simon Ghiotto het over het Itinera-boek EEN PLAN VOOR HET LAND, dat inmiddels zijn derde druk kent.…
Opinie
Op zondag 26 mei bekenden bijna alle politici dat ze het signaal van de kiezer begrepen hadden: de toestand was ernstig, en ze zouden ernaar handelen. Zou het? “Het kiesstelsel van België verloopt in twee ronden. In de eerste ronde spreekt de kiezer. Dan sluit men de deuren en zijn de partijen aan zet. Wie een meerderheid achter zich kan scharen, wordt Eerste Minister.”…
Opinie
Handen aan de ploeg ! “Democratie is”, zo hield Churchill voor, “de slechtste van alle regeringsvormen, met uitzondering van alle andere die al eens zijn uitgeprobeerd.”De sterkte ervan is dat de bevolking, die in een democratische rechtsstaat  de grootste vrijheden geniet, en in een moderne verzorgingsstaat de grootste solidariteit, de kaarte…
Opinie
De historische verdienste van vakorganisaties is enorm. Ze waren in kritieke periode van de geschiedenis de grootste maatschappelijke innovators. Ze liggen mee aan de basis van de verzorgingsstaat. Historisch konden ze hun kritische kracht omzetten in inspiratie, initiatief en innovatie. Dat leverde hen medebeheer op van de sociale zekerheid en in loononderhandelingen.…
Opinie
België is een welvarend land om in te leven: gemiddeld genieten de inwoners van redelijke welstand en geluk, er zijn geen zorgwekkende veiligheidsproblemen en verkiezingen verlopen meestal zonder grote incidenten. Toch moeten we ons wapenen tegen zelfgenoegzaamheid: in vergelijking met buurlanden scoort België immers middelmatig. Ande…
Boek
Itinera verzamelt in ‘What is at stake in the 2019 elections?’ 30 internationale indices die landen vergelijken op diverse vlakken, gepubliceerd door instellingen als de Wereldbank, het Wereld Economisch Forum, de OESO en buitenlandse denktanks. In de bijlage vindt u een extract met 7 van deze indices.
Boek
Moderne overheden zijn actieve overheden, die op veel terreinen actief geworden zijn, en ze worstelen met conflicterende opvattingen binnen coalities. Die hebben een vluchtplan op basis van een regeerakkoord, maar hoe kan men voor vier of vijf jaar zijn handelingspatroon vastleggen, in een omgeving die vandaag als “VUCA” omschreven wordt: volatiel, onzeker, complex en ambigu?
Opinie
Itinera publiceert vanaf vandaag 30 internationale indices die landen vergelijken op diverse vlakken, gepubliceerd door instellingen als de Wereldbank, het Wereld Economisch Forum, de OESO en buitenlandse denktanks. In bijlage vindt u een extract met 7 van deze indices, online staan ze alle 30 verzameld. Deze 30 indices, …
Persbericht
We evolueren van kwaad naar erger inzake de kwaliteit van het publiek debat. Velen schijnen de remmen te verliezen, en menen dat elke emotionele uitbarsting een welgekomen bijdrage kan leveren – ook zonder feitelijke grondslag. Het was weer een drukke periode op dat vlak. Waarschijnlijk hebben de 11 Belgische rectoren een bijdrage willen leveren tot een beter migratieb…
Opinie
Wij blikken graag met u terug op de realisaties en vaststellingen van het afgelopen jaar en wensen onze beleidsmakers lef en daadkracht toe. Er is maar één prioriteit, dat is om de toekomst van dit welvarend land te verzekeren. Dat vergt een visie op de lange termijn, de werkelijke moed om te veranderen, en om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. België …
Opinie

Persbeelden