Kristof De Witte

Visiting Fellow

Kristof De Witte is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven, en bijzonder hoogleraar via de leerstoel ‘Effectiveness and Efficiency of Educational Innovations’ aan UNU-MERIT van de Universiteit Maastricht. Kristof De Witte is ook een Fellow van het CESifo Netwerk (Ludwig-Maximilians-University en Ifo Institute). Aan de KU Leuven is hij programmadirecteur van de Educatieve Master in de Economie, en directeur van het facultaire onderzoekscentrum ‘Leuven Economics of Education Research’ (LEER). De onderzoeksinteresses van Kristof De Witte omvatten onderwijseconomie, performantiemeting en vroegtijdig schoolverlaten. Hij publiceerde zijn werk in talrijke internationale tijdschriften.

Gepubliceerd door Kristof De Witte

De zomervakantie loopt ten einde, het schooljaar begint opnieuw. Maar of en hoe de schoolpoorten terug open gaan, daarover is al flink wat inkt gevloeid. Samen met onderwijseconoom en visiting fellow Kristof De Witte werpen we een terugblik op de eerste coronagolf in ons onderwijs, een vooruitblik naar september, en hebben we het over de lange termijneffecten van de gemiste instructietijd voor …
Podcast
Opinie
In het heetst van de COVID-19 crisis werden de scholen plotseling gesloten. Van de ene op de andere dag bleven leerlingen thuis en werd online onderwijs de norm. Voor leraren die zich voordien steeds ver van digitale didactiek gehouden hadden, was het even slikken. Zo stil als de speelplaats tussen midden maart en begin juni was, zoveel toeters en bellen van digitale schoolplatformen al…
Opinie
‘We blijven na het debat in het Vlaams Parlement achter met een wrang gevoel. Want de Minister van Onderwijs en de onderwijsverstrekkers bleken in de laatste rechte lijn diverse eindtermen weg te halen’, schrijft Kristof De Witte. Hij wijst op het belang van het aanleren van ‘financiële en economische competenties’ in het onderwijs. We hebben gew…
Opinie
Het is een uitstekende beslissing om de scholen terug volwaardig te openen. Een beperking van 4 m² per leerling en maximaal 20 leerlingen per klas was enkel het gevolg van een slecht compromis. Doordat er nauwelijks klassen zijn van 88 m² en doordat het gemiddeld aantal leerlingen in een klas van het vierde leerjaar reeds 20,4 is, stond dit compromis het effectief en volwaardig openen…
Opinie
De keuze in het Franstalig onderwijs om geen nieuwe leerstof te geven, dreigt de onderwijskloof tussen het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs te vergroten met 6 bijkomende PISA punten. Dit diept het verschil in economische groei op de lange termijn uit van 0,40 tot 0,50 procent punt. Doordat lessen opgeschort worden treft de coronacrisis jongeren ongemeen hard. Als…
Opinie
Geconfronteerd met dezelfde uitdagingen om onderwijs op afstand te organiseren, heeft Vlaanderen gekozen voor een strikt kader van leren en de organisatie van zomerscholen om het onderwijsniveau op peil te houden. In het Waals en Brussels gewest wordt minder ondernomen, zodat de ongelijkheden en schooluitval nog groter dreigen te worden. Het onderwijsbudget van …
Opinie
De Nota De Wever stelt voor om het M-decreet bij te stellen en een meer pragmatische invulling te geven: “inclusief onderwijs indien haalbaar, kwaliteitsvol buitengewoon onderwijs indien meer aangewezen. Daarover beslissen leerkrachten en schooldirecties in overleg met de ouders.” Het M-decreet bepaalt hoe Vlaamse scholen moeten omgaan met leerlingen die door…
Opinie
Visiting fellow Kristof De Witte heeft op 28 januari voor een volle zaal een voordracht gegeven over ‘De (her)vormende school’. De slides van deze presentatie in Zebrastraat worden tijdelijk ter beschikking gesteld.  
Opinie
Info
Zowel in het Nederlandstalig als Franstalig onderwijs werden vorig jaar met de ‘Modernisering secundair onderwijs’ en het ‘Pacte d’Excellence’ de wettelijke krijtlijnen vastgelegd voor de broodnodige hervorming van het middelbaar onderwijs. Deze decreten laten echter nog heel veel vrijheid voor de onderwijsverstrekkers. Het slagen of falen van de hervormingen hangt af van hoe …
Opinie
Ons onderwijs staat voor grote uitdagingen die ons dwingen om ons onderwijsstelsel bij te stellen en te hervormen. Het nieuwste boek, dat werd vormgegeven door Prof. Dr. Kristof De Witte (KUL, visiting fellow Itinera) en Prof. dr. Jean Hindriks (UCL, senior fellow Itinera), biedt inzicht in enkele belangrijke hervormingen in het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs. Meer concreet gaat het in…
Boek