Johan Albrecht

Senior Fellow

Johan Albrecht studeerde aan de universiteiten van Gent en Oxford en behaalde aan de Gentse Universiteit een doctoraat in de milieueconomie. Hij is senior fellow bij het Itinera Institute en doceert milieu-economische vakken aan de Universiteit Gent. Hij is auteur van vijf boeken en meer dan veertig publicaties in internationale tijdschriften en verzamelwerken. Albrecht trad tevens op als adviseur in de domeinen energie en technologiebeleid van verschillende Belgische en internationale organisaties.

Gepubliceerd door Johan Albrecht

De obesitas-epidemie deint verder uit. De Verenigde Staten al besteden nu al 1.6% van hun BBP aan de gezondheidsfactuur van de gevolgen van obesitas. Als deze evoluties zich doorzetten, kan obesitas op lange termijn zelfs de geopolitieke verhoudingen beïnvloeden.
Opinie
Ook België viert op 1 mei de Dag van de Arbeid. Op alle andere dagen van het jaar wordt arbeid in onze complexe welvaartsstaat echter allesbehalve gevierd. Een loodzware fiscaliteit, een stroeve regulering en allerhande inactiviteitvallen ontmoedigen het aanbod van arbeid. Met de crisis loopt de factuur van onze zwaar verstoorde arbeidsmarkt hoog op maar van fundamentele hervormingen is nog ge…
Opinie
De crash van 1929 heeft veel gemeen met de huidige problemen. Speculatie met vreemd vermogen uit alle hoeken van de wereld maakte een globale crash onvermijdelijk. De beurscultuur was in 1929 zo dominant dat ook voor de armen beleggingsfondsen in de maak waren.
Opinie
Niet iedereen geniet van de vastgoedweldaden. Enkele belangrijke Amerikaanse beleidsmakers opteerden voor een utopische vastgoedherverdeling door hoge sub-prime quota op te leggen aan Fannie Mae en Freddie Mac. Op deze wijze corrumpeerden ze de marktkrachten en zijn ze deels verantwoordelijk voor de financiële crisis.
Opinie
In de Verenigde Staten wordt bijna 30% van de nieuwe ondernemingen opgericht door mensen ouder dan 55 jaar. Werknemers ouder dan 70 zijn allesbehalve een unicum in heel wat landen. Ouderen vergroten zo de economische koek en scheppen kansen voor jongeren. Toch wordt het economische potentieel van ouderen in België amper benut.
Opinie
De oproepen tot consumptie als burgerplicht doen vergeten dat we onze welvaart net te danken hebben aan spaarders en investeerders. De huidige crisis toont aan dat overconsumptie allesbehalve duurzaam is en steevast gecorrigeerd dient te worden.
Opinie
Duitsland is het grote groene voorbeeld. Het aandeel van hernieuwbare energietechnologieën zoals windturbines, waterkracht, biomassacentrales en zonnepanelen steeg van minder dan 5% van de elektriciteitsproductie in 1998 naar meer dan 15% in 2008. Een indrukwekkende evolutie. Maar is er wel een CO2-winst voor Moeder Aarde? Want we investeren toch vooral in duurzame energie omwille van de ecolo…
Opinie
Voorlopig wordt de excessieve schuldpositie van de Verenigde Staten bestreden met een hogere publieke schuld. Op termijn dient de Amerikaanse schuld te krimpen zodat een hoge inflatie zeer waarschijnlijk wordt.
Opinie
Amerikanen zijn al lang geen Europese Europeanen meer. Volgens de filosoof Peter Sloterdijk is de Verenigde Staten als enig modern land niet de weg naar de verzorgings- en verzekeringsstaat ingeslagen. Hierdoor behield religie in de VS een atypische betekenis en zijn Amerikanen misschien ook wel minder risico-avers. Zijn Amerikanen innovatiever omdat ze risico’s niet willen bannen maar beheer…
Opinie
Het economisch vertrouwen wordt best hersteld door belastingverlagingen te financieren door besparingen bij de overheid in plaats van door hogere overheidstekorten.
Opinie

Persbeelden