Johan Albrecht

Senior Fellow

Johan Albrecht studeerde aan de universiteiten van Gent en Oxford en behaalde aan de Gentse Universiteit een doctoraat in de milieueconomie. Hij is senior fellow bij het Itinera Institute en doceert milieu-economische vakken aan de Universiteit Gent. Hij is auteur van vijf boeken en meer dan veertig publicaties in internationale tijdschriften en verzamelwerken. Albrecht trad tevens op als adviseur in de domeinen energie en technologiebeleid van verschillende Belgische en internationale organisaties.

Gepubliceerd door Johan Albrecht

Johan Albrecht stelt dat de distributiekosten in België één derde duurder zijn dan in de rest van de Eurozone. Ze bedragen 37% van de finale elektriciteitsfactuur. Brussel is als hoofdstad koploper en is 82 % duurder dan de andere hoofdsteden in onze buurlanden. Het belang van de distributiekosten is een onderbelicht element in het debat over de elektriciteitsprijzen in ons land. De auteur p…
Analyse
Johan Albrecht schrijft over armoedemeting. Armoede is een relatief en moeilijk meetbaar concept met één zekerheid; je bent beter arm in een rijk land.
Opinie
De prijzen van de goedkoopste woningen zijn tussen 2005 en 2009 met gemiddeld 51 % gestegen. De prijzen van de duurste woningen werden ‘slechts’ 23% duurder. Omwille van de stijgende nieuwbouwkosten haakten duizenden aspirant-bouwers af die zich noodgedwongen naar de markt van bestaande woningen richten. Meer mensen met relatief minder middelen bieden dus voor eenzelfde aantal bestaande en …
Analyse
De Belgische woningprijzen stegen met één derde sinds 2005. Structurele factoren kunnen deze prijsexplosie deels verklaren. Het verschil tussen de jaarlijkse toename van de vraag naar woningen en de jaarlijkse toename van het aanbod van nieuwe woningen staat centraal in onze analyse. We concluderen dat in ons land jaarlijks ongeveer 20 tot 24 000 woningen te weinig worden gebouwd om het total…
Analyse
De meerkost van groene of ultrazuinige voertuigen kan gecompenseerd worden door een lage verbruikskost. Volgens Johan Albrecht, wie de economische meerkost van een ultrazuinige diesel (3.8 l / 100 km) ten opzichte van de ‘gewone’ diesel (4.5 l / 100 km) op 8 jaar tijd wil terugverdienen, moet jaarlijks echter meer dan 35 000 kilometers afleggen. Ter vergelijking; de in België ingeschreven …
Analyse
België stelt zich samen met Nederland kandidaat om in 2018 het wereldkampioenschap voetbal (WK) te organiseren. Volgens Johan Albrecht en Ruben Laleman, kan het WK een mooie economische opportuniteit bieden indien een uitgekiende investeringsstrategie wordt uitgevoerd.
Analyse
De fiscale vergroening is een goed idee in tijden van grote begrotingstekorten. Toch blijkt het moeilijk om een fiscaal systeem met arbeid als belangrijkste belastbare basis snel en ingrijpend bij te sturen.
Opinie
Het populaire klimaatverhaal negeert het einde van het tijdperk van de goedkope fossiele energie. Een energietransitie is dan ook een noodzaak. Deze uitdaging vraagt een consistent beleidsantwoord en biedt op lange termijn het potentieel om een belangrijke toekomstige welvaartssprong mogelijk te maken. Cruciaal hiervoor is een kader dat onderzoeksnetwerking en het ondernemerschap rond intellige…
Analyse
‘Opel Antwerpen redden door in te zetten op de groene auto.’ Welke logica schuilt achter deze populaire slogan? Kan een beleid gericht op de groene auto werkelijk tewerkstellingsbaten garanderen op korte termijn, of is dit een dure utopie?
Analyse
Kunnen we het globale energiesysteem ingrijpend bijsturen en welke mechanismen zijn hiertoe beschikbaar? Hoever komen we indien wereldwijd alle krachten gemobiliseerd worden om deze transitiedoelstelling waar te maken? Wat zijn de lessen van de meest complete technologische studies? En hoe sluit het huidige beleid in de Westerse landen aan bij deze lessen?
Boek

Persbeelden