Johan Albrecht

Senior Fellow

Johan Albrecht studeerde aan de universiteiten van Gent en Oxford en behaalde aan de Gentse Universiteit een doctoraat in de milieueconomie. Hij is senior fellow bij het Itinera Institute en doceert milieu-economische vakken aan de Universiteit Gent. Hij is auteur van vijf boeken en meer dan veertig publicaties in internationale tijdschriften en verzamelwerken. Albrecht trad tevens op als adviseur in de domeinen energie en technologiebeleid van verschillende Belgische en internationale organisaties.

Gepubliceerd door Johan Albrecht

Technologie en praktische vaardigheden staan centraal in de huidige onderwijsdebatten. We moeten innoveren om te groeien en in heel wat landen pleiten bedrijven en beleidsmakers voor meer technisch geschoold personeel. Technologie en vakken met een direct ‘marktnut’ dreigen de cultuurvakken en cultuurrichtingen in het onderwijs te verdringen. Deze evolutie kan onze economie schaden.…
Analyse
Nieuwbouwproductie daalt ondanks woonbonus. Itinera stelt voor woonbonus te vervangen door BTW-verlaging om nieuwbouw op peil te houden Het Itinera Institute becijferde dat de fiscale lasten op nieuwbouw in ons land oplopen tot 106 % van de resource kost van de nieuwbouwwerkzaamheden (exclusief de bouwgrond). De woonbonus – een fiscale u…
Persbericht
De woonbonus mildert de fiscale druk op nieuwbouw van 106% tot 60% en is een belangrijke fiscale stimulans voor het verwerven van een eigen woning. Maar de nieuwbouwproductie daalt verder, ondanks de woonbonus. Itinera stelt voor om de woonbonus te vervangen door een Btw-verlaging om nieuwbouw op peil te houden.
Analyse
Hernieuwbare energie heeft een meerkost en deze komt finaal terecht bij de consument. De geplande expansie van hernieuwbare energie tegen 2020 kan leiden tot een jaarlijkse meerkost van € 106 tot € 159 per gezin in Vlaanderen. De precieze factuur hangt af van de korting die de grootgebruikers zullen genieten ter bescherming van hun internationale competitiviteit. Hoe meer korting voor de gr…
Analyse
Loonmatiging blijft een noodzakelijk kwaad zolang de fundamenten van het Belgische loonkader ongewijzigd blijven. Maar de werking van de tweejaarlijkse loonnorm kan bijgesteld worden om een betere koppeling tussen loonontwikkeling en competitiviteit te garanderen.
Voorstel
Wonen wordt alsmaar duurder, zowel voor wie wil kopen als voor wie wil huren. Johan Albrecht en Rob Van hoofstat stellen in de nieuwe Itinera studie vast dat de vraag naar bijkomende woningen jaarlijks stijgt terwijl de nieuwbouwproductie daalt. De krapte op de woonmarkten neemt toe en weegt door op de woonprijzen. Er zijn dringend maatregelen nodig om de betaalbaarheid op de woon- en hu…
Boek
Bij een relatief lage rentevoet is een nieuwbouwwoning van € 220 000 nog betaalbaar voor 20,6% van alle huishoudens in ons land, op voorwaarde dat de nieuwbouwers beschikken over een eigen inbreng van € 50 000. In de typische ‘nieuwbouwgroep’ van de tweeverdieners met twee kinderen beschikt 68% over een voldoende budget voor de referentiewoning ( € 220 000). Zonder de eigen inbreng va…
Analyse
Johan Albrecht stelt dat de distributiekosten in België één derde duurder zijn dan in de rest van de Eurozone. Ze bedragen 37% van de finale elektriciteitsfactuur. Brussel is als hoofdstad koploper en is 82 % duurder dan de andere hoofdsteden in onze buurlanden. Het belang van de distributiekosten is een onderbelicht element in het debat over de elektriciteitsprijzen in ons land. De auteur p…
Analyse
Johan Albrecht schrijft over armoedemeting. Armoede is een relatief en moeilijk meetbaar concept met één zekerheid; je bent beter arm in een rijk land.
Opinie
De prijzen van de goedkoopste woningen zijn tussen 2005 en 2009 met gemiddeld 51 % gestegen. De prijzen van de duurste woningen werden ‘slechts’ 23% duurder. Omwille van de stijgende nieuwbouwkosten haakten duizenden aspirant-bouwers af die zich noodgedwongen naar de markt van bestaande woningen richten. Meer mensen met relatief minder middelen bieden dus voor eenzelfde aantal bestaande en …
Analyse

Persbeelden