Johan Albrecht

Senior Fellow

Johan Albrecht studeerde aan de universiteiten van Gent en Oxford en behaalde aan de Gentse Universiteit een doctoraat in de milieueconomie. Hij is senior fellow bij het Itinera Institute en doceert milieu-economische vakken aan de Universiteit Gent. Hij is auteur van vijf boeken en meer dan veertig publicaties in internationale tijdschriften en verzamelwerken. Albrecht trad tevens op als adviseur in de domeinen energie en technologiebeleid van verschillende Belgische en internationale organisaties.

Gepubliceerd door Johan Albrecht

Elektriciteitsfactuur is fiscaal aanslagbiljet geworden Itinera pleit voor transparante factuur en roept overheden op de kosten van beleidsmaatregelen niet door te rekenen aan de consument. 2012 was het jaar van de bevriezing van de gas en elektriciteitsprijzen. Vanaf 1 januari 2013 komt hieraan een einde. Deze maatregel werd aangekondigd in het regeerakkoord …
Persbericht
België koppelt hoge consumptieprijzen aan een hoge fiscale druk. Dit is nefast voor de koopkracht van de gezinnen en het concurrentievermogen van onze bedrijven. Terwijl structurele maatregelen uitblijven heeft de regering de prijzen van gas en elektriciteit tijdelijk bevroren. Gas is echter relatief goedkoop geprijsd in ons land en de elektriciteitsprijzen stegen vooral door hogere belast…
Analyse
Energieprijzen in België: de regering Di Rupo reguleert de andere overheden … en vergeet het Europese beleid 75% van stijging finale elektriciteitsfactuur is resultaat van hogere distributiekosten en hogere belastingen Het Itinera Institute benadrukt dat het bevriezen van de energieprijzen niet te verzoenen valt met de liberalisering v…
Persbericht
Steenkool is aan een opmars bezig. Ook in de elektriciteitssector neemt het steenkoolverbruik toe Jaarlijks stijgt het steenkoolverbruik door gezinnen, maar ook in de elektriciteitssector neemt het steenkoolverbruik toe. Johan Albrecht (senior fellow Itinera Institute) stelt vast dat het Europese klimaatbeleid leidt tot een opmars van steenkool. In 2011 steeg de cons…
Persbericht
Hogere inkomensgrenzen sociale woning: schijnoplossing voor onhoudbaar beleidsmodel  Minister van Wonen Van den Bossche wil de inkomensgrenzen voor sociale woningen optrekken. Hierdoor ontvangen de sociale huisvestingsmaatschappijen hogere huurgelden maar wordt het zeer dure en verlieslatende model van de sociale woningbouw niet gered. Als betaalbaar wonen echt een pri…
Persbericht
Consumptie van steenkool stijgt met 3,6% in Europa. Itinera roept de Europese lidstaten op het klimaatbeleid bij te sturen zoniet dreigt de energietransitie in Europa te vertragen. Europa kampt met problematische energie-evoluties. Johan Albrecht (senior fellow Itinera Institute) stelt vast dat het Europese klimaatbeleid leidt tot een opmars van steenkool. In …
Persbericht
Door de hoge brandstofkosten worden in België efficiënte gascentrales bij lage elektriciteitsprijzen uit de markt gedreven door oude steenkoolcentrales. Investeren in nieuwe gascentrales is economisch niet meer haalbaar. Itinera roept op om het klimaatbeleid bij te sturen zoniet dreigt de energietransitie te vertragen.
Analyse
Het te vroeg en duur ondersteuningsbeleid van zonnepanelen resulteert in een hogere elektriciteitsrekening voor de consument. Dit beleid was niet noodzakelijk omdat vooral de evolutie van de hernieuwbare energieproductie op lange termijn van belang is.
Analyse
Tihange tijdelijk behouden is een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde voor bevoorradingszekerheid. De kern van de uitdaging bestaat volgens Itinera in het realiseren van vervangcapaciteit die onafhankelijk is van de weerelementen waarvan zon en wind afhankelijk zijn. Daarvoor moet snel geïnvesteerd worden in gas of steenkool. Zijn daarvoor de voorwaarden aanwezig? 1. Met zi…
Persbericht
Sterk cultuuronderwijs is beste investering voor economie en democratie Itinera stelt voor om cultuur een prominente plaats te geven in onderwijsdebatten Het Itinera Institute benadrukt in het rapport: “Technologie of toch filosofie, literatuur en geschiedenis?” het economische en maatschappelijke belang van een sterk cultuuronderwijs. Mome…
Persbericht

Persbeelden