Johan Albrecht

Senior Fellow

Johan Albrecht studeerde aan de universiteiten van Gent en Oxford en behaalde aan de Gentse Universiteit een doctoraat in de milieueconomie. Hij is senior fellow bij het Itinera Institute en doceert milieu-economische vakken aan de Universiteit Gent. Hij is auteur van vijf boeken en meer dan veertig publicaties in internationale tijdschriften en verzamelwerken. Albrecht trad tevens op als adviseur in de domeinen energie en technologiebeleid van verschillende Belgische en internationale organisaties.

Gepubliceerd door Johan Albrecht

Wat zijn de beleidsprioriteiten die tijdens de verkiezingscampagne aan bod moeten komen en ná de verkiezingen op de lijsten van de onderhandelaars moeten staan? Dit is de insteek van onze verkiezingsreeks die op 18 maart start en waarmee Itinera een constructieve bijdrage wil doen aan het verkiezingsdebat. Gedurende 9 weken presenteert Itinera voor de beleidsdomeinen energie, bela…
Info
Het Itinera Institute becijferde dat de fiscale lasten op nieuwbouw in ons land oplopen tot 106 % van de resource kost van de nieuwbouwwerkzaamheden (exclusief de bouwgrond).De woonbonus – een fiscale uitgave met een actuele waarde van ongeveer € 33 000 bij 2 ontleners – mildert de fiscale druk op nieuwbouw van 106% tot 60%.Voor de aankoop van bestaande woningen heeft de woonbo…
Analyse
De fiscale kloof met de buurlanden bestaat echt en is fors gegroeid – zelfs bijna verdubbeld – sinds 2002. Illustreert deze evolutie de systematische keuze voor de makkelijkste weg of zijn er andere structurele verklaringen? En is deze fiscale kloof omgezet in een stucturele verbetering van het aanbod van publieke voorzieningen, of in het adequaat voorbereiden van de toekomst (inves…
Opinie
De Belgische huishoudens betalen zeer veel belastingen. In vergelijking tot de vier buurlanden betaalt het Belgische huishouden in 2010 en 2012 jaarlijks ongeveer € 6 800 meer aan belastingen. In de periode van 2002 tot 2012 steeg de fiscale kloof met maar liefst 97%.…
Analyse
Geen compensatie door extra uitgaven aan sociale bescherming en gezondheidszorg Itinera vergelijkt de betaalde belasting per inwoner en per gezin in België met de buurlanden. België staat tweede in de ranglijst van de totale fiscale druk. Dit betekent dat een gezin in ons land per …
Persbericht
Om optimaal in te spelen op de groeikansen van de mondiale economie dienen Belgische bedrijven hun productgamma op te schalen naar hoogtechnologische producten. Voor de Belgische ondernemingen geldt het motto ‘to insource complexity’ terwijl de Belgische overheden net de bestaande institutionele complexiteit zouden moeten proberen af te bouwen.
Analyse
Belg verdient meer dan productiviteit toelaat.  Slechts 35% van loonevolutie is gevolg van toename productiviteit. Om het concurrentievermogen te verhogen van Belgische ondernemingen formuleerde de Europese Commissie aanbevelingen inzake kostencompetitiviteit. Itinera analyseerde op vraag van de EC de huidige toestand in België. Uit het rapport blijk…
Persbericht
België heeft relatief lage milieubelastingen. Een ingrijpende vergroening van de fiscaliteit zou € 3 mrd tot € 5 mrd per jaar kunnen opbrengen. Hierdoor kunnen de personenbelastingen verminderd worden met 7 tot 11%. Een fiscale vergroening met hogere energiebelastingen vergroot wel de inkomensonge­lijkheid omdat alleen de economisch actieven genieten van lagere belastingen op…
Analyse
Itinera waarschuwt voor toename ongelijkheid, stijging inflatie en negatieve impact op energie-intensieve bedrijven De fiscale druk op arbeid  in België ligt hoog.  Vanuit verschillende  kanten gaan  er stemmen  op om fiscale vergroening  in te voeren als mogelijke  optie voor de financiering van lagere belastingen op arbeid…
Persbericht
De evolutie naar een 100% hernieuwbaar energiesysteem maakt ons niet onafhankelijk want we blijven voor 100% afhankelijk van de technologische ontwikkelingen bij andere economische spelers.
Opinie

Persbeelden