Johan Albrecht

Senior Fellow

Johan Albrecht studeerde aan de universiteiten van Gent en Oxford en behaalde aan de Gentse Universiteit een doctoraat in de milieueconomie. Hij is senior fellow bij het Itinera Institute en doceert milieu-economische vakken aan de Universiteit Gent. Hij is auteur van vijf boeken en meer dan veertig publicaties in internationale tijdschriften en verzamelwerken. Albrecht trad tevens op als adviseur in de domeinen energie en technologiebeleid van verschillende Belgische en internationale organisaties.

Gepubliceerd door Johan Albrecht

België is een competitief land maar beschikt niet over de slagkracht om de competitiviteit morgen te verbeteren. Itinera brengt in het rapport “Competitiviteit 2014-2019” enkele pijnpunten in kaart waarvoor amper of geen vooruitgang wordt geboekt. Om competitief te blijven, moet de evolutie van de loonkost nauw aansluiten bij de evolutie van de productiviteit. En deze wetmatigh…
Persbericht
Actua-TV en Itinera organiseren in de aanloop van de verkiezingen van 25 mei tijdens de weekends een serie politieke debatten die thematisch zijn opgebouwd. Deze week werd het thema Energie aangesneden. Wat zijn de uitdagingen voor de komende jaren? Is België klaar voor de kernuitstap? En wat met hernieuwbare energie? Itinera's energiespecialist Johan Albrecht stelt zijn visie voor en …
Info
Hernieuwbare energie dient op een marktconforme manier ondersteund te worden en niet als een nichesector zonder enige koppeling met het energiesysteem dat we globaal en niet gedeeltelijk wensen te vergroenen. Het risico op overproductie van elektriciteit wordt beperkt eens we opteren voor een flexibele ondersteuning. Het aanbod van elektriciteit moet altijd de vraag volgen. Dit zal ook h…
Voorstel
Het verschuiven van de piekvraag is goedkoper dan het bouwen van piekcentrales die weinig gebruikt worden. Mits de juiste incentives – een upfront investeringsvergoeding en een vergoeding per prestaties – kan load shifting een kostenefficiënt deel van de oplossing uitmaken. Wensen we de security of supply in de periode tot 2030 te vrijwaren, dan moet op relatief korte te…
Voorstel
In Figuur 1 presenteren we de evolutie van de reservemarge in België tussen 2013 en 2030. Hierbij veronderstellen we dat de piekvraag – niet te verwarren met de jaarlijkse vraag – lichtjes toeneemt en dat de oude centrales uit het systeem verdwijnen zoals voorzien. Omwille van de zeer moeilijke marktomstandigheden met te lage prijzen om investeringen uit te lokken, komen er spontaan ge…
Info
België heeft vandaag een geïnstalleerde productiecapaciteit van ongeveer 20 000 MW. Met een piekvraag van ongeveer 13 000 MW wordt een groot deel van deze capaciteit weinig gebruikt. De beschikbare capaciteit lijkt zelfs riant in functie van de te verwachten piekvraag. Er zijn echter altijd centrales niet beschikbaar omwille van onderhoudswerkzaamheden, technische problemen of omwille…
Voorstel
Vanaf volgend jaar dooft België zijn kernenergiecentrales, tot 2025. Zullen we over voldoende productie beschikken om die lacune op te vullen? Johan Albrecht zet op het Kanaal Z-programma Z-Expert beleidslijnen uit voor de volgende federale en regionale regeringen.
Info
De elektriciteitsfactuur stijgt door factoren die op zich weinig met de private consumptie van elektriciteit te maken hebben. Dit is problematisch voor de consumenten met betalingsproblemen. We pleiten er dan ook voor om de kost van sociale maatregelen en de kosten van hernieuwbare energie of van capaciteitsmaatregelen gradueel over te hevelen naar de algemene overheidsbudgetten De factu…
Voorstel
België heeft nood aan 13 000 MW nieuwe capaciteit voor de productie van elektriciteit tegen 2025. Itinera pleit voor stappenplan tegen 2025 met nieuwe capaciteit, een betere benutting van bestaande capaciteit en met de ondersteuning van hernieuwbare energie als volwaardige marktpartij.
Persbericht
De kernuitstap lonkt om de hoek. In 2015 worden de twee oudste kerncentrales van Doel gesloten na 40 jaar gebruik. Volstaat de resterende beschikbare productiecapaciteit om een uitzonderlijke piekvraag – bijvoorbeeld tijdens een stevige winterprik – op te vangen? Bereiden we ons intussen adequaat voor op de sluiting van de resterende kerncentrales tegen 2025? En hoe past de verwacht…
Analyse

Persbeelden