Johan Albrecht

Senior Fellow

Johan Albrecht studeerde aan de universiteiten van Gent en Oxford en behaalde aan de Gentse Universiteit een doctoraat in de milieueconomie. Hij is senior fellow bij het Itinera Institute en doceert milieu-economische vakken aan de Universiteit Gent. Hij is auteur van vijf boeken en meer dan veertig publicaties in internationale tijdschriften en verzamelwerken. Albrecht trad tevens op als adviseur in de domeinen energie en technologiebeleid van verschillende Belgische en internationale organisaties.

Gepubliceerd door Johan Albrecht

Wij blikken graag met u terug op de realisaties en vaststellingen van het afgelopen jaar en wensen onze beleidsmakers lef en daadkracht toe. Er is maar één prioriteit, dat is om de toekomst van dit welvarend land te verzekeren. Dat vergt een visie op de lange termijn, de werkelijke moed om te veranderen, en om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. België …
Opinie
Blijft het licht branden als we de kerncentrales sluiten? Wat zijn de ecologische en financiële gevolgen van de kernuitstap? Zijn subsidies noodzakelijk om investeringen in vervangcapaciteit uit te lokken? Biedt een forse toename van de invoer van elektriciteit de eenvoudigste oplossing? Of moeten we net de vraagzijde intelligenter beheren? En welke opportuniteiten bieden elektrische voert…
Boek
In de komende 15 jaar worden in Centraal-West Europa (CWE) veel oude elektriciteitscentrales gesloten. 80 tot 116 GW oud kapitaal zal de markt verlaten. Toch zal deze voorziene phase-out niet leiden tot fors hogere groothandelsprijzen voor elektriciteit in 2030. Indien de dalende trend van de elektriciteitsvraag zich bestendigt en gepaard gaat met een sterke groei van d…
Analyse
Het hele team van Itinera wenst u het allerbeste toe in 2017! Wij blikken graag met u terug op de realisaties en vaststellingen van het afgelopen jaar en wensen onze beleidsmakers lef en daadkracht toe. Dat ze zich niet laten leiden door emoties en negativisme maar trots zijn op ons welvarend land en dat ze die welvaart versterken door de ongelijkheid in het onderwijs en het gezinsbeleid…
Info
Te snel subsidiëren van te jonge technologie is extra duur. Een sterk voorbereidend technologiebeleid verlaagt de factuur van de consument. Hernieuwbare energie is cruciaal voor de energietransitie maar heeft ook een prijs. De hoge subsidiekosten voor hernieuwbare energie verhogen de elektriciteitsrekening van de finale consument. Ook in de volge…
Persbericht
De impact van de keuze voor maximaal 1,5 graden opwarming op het Europees klimaatbeleid moet nog worden uit- geklaard. Het is te verwachten dat de Europese doelstelling bijgesteld wordt: een vermindering van de uitstoot met minimaal 50 procent tegen 2030. De vraag is dan of het wankele systeem van emissiehandel niet op de schop moet. Heeft de klimaattop in Parijs een muis gebaar…
Opinie
Tegen 2030 zijn meer dan 30 nieuwe centrales (van 300 MW) nodig met een minimale investeringskost van € 11 tot € 13 mld. De denktank Itinera waarschuwt dat ons land afstevent op permanente bevoorradingsrisico's inzake elektriciteit. Deze situatie is onaanvaardbaar en vraagt een kordate aanpak waarbij investeringen in nieuwe capaciteit absoluut noodzakelijk zijn…
Analyse
België is een competitief land maar beschikt niet over de slagkracht om de competitiviteit morgen te verbeteren. Itinera brengt in het rapport “Competitiviteit 2014-2019” enkele pijnpunten in kaart waarvoor amper of geen vooruitgang wordt geboekt. Om competitief te blijven, moet de evolutie van de loonkost nauw aansluiten bij de evolutie van de productiviteit. En deze wetmatigh…
Analyse
Herbekijk de verkiezingsuitzending over competititiviteit van Itinera en Actua TV met Johan Albrecht, Servais Verherstraeten (CD&V), Lode Vereeck (Open VLD), Matthias Diependaele (N-VA)
Info
High-tech biedt grote exportkansen. Algemeen wordt erkend dat de Belgische export te veel bestaat uit intermediaire goederen die onderhevig zijn aan een harde kostenconcurrentie. Tussen 2007 en 2012 steeg wel het aandeel van de hoogtechnologische export in de totale Belgische export van 6,6 naar 8,6% (European Commission (2013): Industrial Policy Scoreboard). Ter vergelijking; het aandeel van d…
Voorstel

Persbeelden