Johan Albrecht

Senior Fellow

Johan Albrecht studeerde aan de universiteiten van Gent en Oxford en behaalde aan de Gentse Universiteit een doctoraat in de milieueconomie. Hij is senior fellow bij het Itinera Institute en doceert milieu-economische vakken aan de Universiteit Gent. Hij is auteur van vijf boeken en meer dan veertig publicaties in internationale tijdschriften en verzamelwerken. Albrecht trad tevens op als adviseur in de domeinen energie en technologiebeleid van verschillende Belgische en internationale organisaties.

Gepubliceerd door Johan Albrecht

Johan Albrecht over de impact van CO2-emissiehandel op de elektriciteitsprijzen.
Opinie
De drie crisissen van het moment – voedsel, energie en kredieten – zijn het gevolg van lagere investeringen in risicobeheersingsinstrumenten. En hierdoor zijn we terug in het rijk van de schaarste.
Opinie
Uit internationale vergelijkingen blijkt dat België relatief weinig startende ondernemingen telt. Niet alleen uitkeringstrekkers maar ook potentiële ondernemers moeten blijkbaar geactiveerd worden. Is de passiviteit van de Belg genetisch bepaald of is hij vooral een rationele free-rider die de inspanningen en risico’s van jobcreatie graag overlaat aan anderen?
Opinie
Niet alleen de bezoekers van het autosalon maar ook de Belgische fiscus is gek op de auto. Bij de tweejaarlijkse hoogmis van de autoliefhebbers wijzen kritische geesten op het overbodige motorvermogen, de SUV-hype of de ‘groene propaganda’ van de auto-industrie. Als icoon van de consumptiemaatschappij is de auto tevens een belangrijk vehikel van fiscale solidariteit, wat verklaart waarom ee…
Opinie
In het discours over de competitieve kenniseconomie wordt van universiteiten verwacht dat ze meer dan ooit het nationale innovatiesysteem direct ondersteunen. De technologische ontwikkelingen in de private sector zijn echter dermate spectaculair dat universiteiten eerder selectief dienen te zijn in hun R&D-strategie en vooral moeten streven naar de integratie van onderzoek in het onderwijs.…
Opinie
Het samenspel van ontgroening en vergrijzing verandert langzaam maar zeker de arbeidsmarkt. Wat betekent echter de toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor de evolutie van de werkloosheid? Zonder ambitieuze hervormingen dreigt de werkloosheid in de toekomst eerder te vergroten. Zolang arbeid niet rendeert, blijven laaggeschoolden aan de kant staan. Maar ook hooggeschoolden kunnen in de klappen…
Opinie
In het jaar 2100 kan de gemiddelde temperatuur 1.8 à 4°C hoger zijn dan vandaag. Dit blijkt uit de IPCC klimaatmodellen die vertrekken van vier verschillende toekomstbeelden voor de 21ste eeuw (de zgn. SRES story lines: A1, A2, B1 en B2). Deze publicatie toont aan dat de vier toekomstbeelden vooral worst-case scenario’s zijn met een beperkte representativiteit. In deze toe…
Opinie
De fossiele schaarste noodzaakt een energietransitie. In enkele pionierslanden wordt de technologische dynamiek alvast op gang getrokken. Welke opties hebben beleidsmakers?
Opinie
Ongeveer 90% van de Vlamingen tussen 18 en 45 jaar heeft een computer en toegang tot het internet. De digitale kloof in termen van bezit is nog maar net gedicht of een nieuwe vorm van digitale ongelijkheid duikt plots op. Zo leert onderzoek dat niet iedereen op dezelfde manier gebruik maakt van ICT-technologie. Alsof iemand het tegendeel verwachtte, blijkt dat hoogopgeleiden het internet anders…
Opinie
De inkomensongelijkheid neemt toe in België. Deze observatie wordt in de populaire media frequent gekoppeld aan de globalisering, de-industrialisatie en de evolutie naar een kenniseconomie. Is hiermee alles gezegd of zien we belangrijke alternatieve verklaringen over het hoofd?
Opinie

Persbeelden