Johan Albrecht

Senior Fellow

Johan Albrecht studeerde aan de universiteiten van Gent en Oxford en behaalde aan de Gentse Universiteit een doctoraat in de milieueconomie. Hij is senior fellow bij het Itinera Institute en doceert milieu-economische vakken aan de Universiteit Gent. Hij is auteur van vijf boeken en meer dan veertig publicaties in internationale tijdschriften en verzamelwerken. Albrecht trad tevens op als adviseur in de domeinen energie en technologiebeleid van verschillende Belgische en internationale organisaties.

Gepubliceerd door Johan Albrecht

De huidige invulling van de energietransitie heeft nog niet geleid tot een trendbreuk. Het globale fossiele systeem blijft groeien en alle rapporten concluderen dat de doelstellingen van Parijs zeer moeilijk te realiseren zijn. De praktische invulling van de energietransitie heeft te zeer de nadruk gelegd op enkele technologieën, met weinig aandacht voor de evolutie van de basisinfrastructuur.…
Analyse
Vertegenwoordigen de ‘gele hesjes’ een klein of een belangrijk deel van de bevolking? Johan Albrecht en Bruno Merlevede beantwoorden deze vraag voor Itinera op basis van hun recent boek ‘Oikonomia: inzicht in economie (OWL Press)’. Hoe beoordelen economen de rekruteringsbasis van de ‘gele hesjes’? Johan Albrecht: ‘In interviews vert…
Persbericht
Heel wat Europese landen kennen momenteel een historische hoge tewerkstelling en een lage werkloosheid. 2017 en 2018 waren zeker geen slechte jaren voor de Europese economie. De acties van de ‘gele hesjes’ maken evenwel duidelijk dat de link tussen tewerkstelling en welvaart onder druk staat. Vertegenwoordigen de ‘gele hesjes’ een klein of een aanzienlijk deel v…
Analyse
België is een welvarend land om in te leven: gemiddeld genieten de inwoners van redelijke welstand en geluk, er zijn geen zorgwekkende veiligheidsproblemen en verkiezingen verlopen meestal zonder grote incidenten. Toch moeten we ons wapenen tegen zelfgenoegzaamheid: in vergelijking met buurlanden scoort België immers middelmatig. Ande…
Boek
De factuur van de vier belangrijkste chronische aandoeningen  in de EU loopt op tot  bijna € 500 miljard of ongeveer 35% van de totale uitgaven aan gezondheidszorg.  Naast deze directe medische kost is er een hoge indirecte niet-medische kost – voornamelijk als gevolg van verliezen in productie en productiviteit – van € 321 miljard in 2015 (2,2 % van het Europese BBP). Het potentieel…
Info
Er hangt wat in de lucht. Geen gebakken lucht van het virtuele klimaatbeleid maar vooral fijn stof en stikstofdioxide; kleine partikels met grote gevolgen. Volgens het Europese Milieu Agentschap zorgen fijn stof en stikstofdioxide in ons land jaarlijks voor 9.300 en respectievelijke 2.300 voortijdige overlijdens. Om deze getallen even te situeren; in 2016 vielen 540 ver…
Opinie
De factuur van de vier belangrijkste chronische aandoeningen in de EU loopt op tot bijna € 500 miljard of ongeveer 35% van de totale uitgaven aan gezondheidszorg. Naast deze directe medische kost is er een hoge indirecte niet-medische kost – voornamelijk als gevolg van verliezen in productie en productiviteit – van € 321 miljard in 2015 (2,2 % van het Europese BBP). Het potentieel van e…
Persbericht
Wij blikken graag met u terug op de realisaties en vaststellingen van het afgelopen jaar en wensen onze beleidsmakers lef en daadkracht toe. Er is maar één prioriteit, dat is om de toekomst van dit welvarend land te verzekeren. Dat vergt een visie op de lange termijn, de werkelijke moed om te veranderen, en om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. België …
Opinie
Blijft het licht branden als we de kerncentrales sluiten? Wat zijn de ecologische en financiële gevolgen van de kernuitstap? Zijn subsidies noodzakelijk om investeringen in vervangcapaciteit uit te lokken? Biedt een forse toename van de invoer van elektriciteit de eenvoudigste oplossing? Of moeten we net de vraagzijde intelligenter beheren? En welke opportuniteiten bieden elektrische voert…
Boek
In de komende 15 jaar worden in Centraal-West Europa (CWE) veel oude elektriciteitscentrales gesloten. 80 tot 116 GW oud kapitaal zal de markt verlaten. Toch zal deze voorziene phase-out niet leiden tot fors hogere groothandelsprijzen voor elektriciteit in 2030. Indien de dalende trend van de elektriciteitsvraag zich bestendigt en gepaard gaat met een sterke groei van d…
Analyse

Persbeelden