Joël Van Cauter

Fellow

Joël Van Cauter is licentiaat in de filosofie (ULB) en economie (UCL). Zijn professionele loopbaan in collectieve actie omvat drie sectoren: het politieke veld, als consultant in een studiecentrum of op een communicatiedienst; de vrijwilligerssector, bij het Rode Kruis of in samenwerking; de sociale economie in België en Azië.

Gepubliceerd door Joël Van Cauter

Onze nieuwjaarsbrief geeft een staalkaart van de domeinen waarop alle fellows actief waren, in de  vorm van een nieuwjaarswens of een urgentie. De urgentie is groot. Jaar na jaar zakt België verder weg in de internationale indexen die onder andere het concurrentievermogen van landen berekenen. Aan de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeerakkoorden te zien, is het voornemen om het beter te…
Opinie
Brussel lijkt wel een snelkookpan: de druk neemt toe. Is het overheidsbeleid opgewassen tegen de uitdagingen? In een analyse die gedeeltelijk gebaseerd is op gesprekken met functionarissen, maken de auteurs, prof. Jean Hindriks en Joël Van Cauter, de balans op en stellen zij actielijnen en concrete maatregelen voor. Aan de hand van een analyse van de interne spanningen binnen het Brusse…
Boek
Brussel lijkt wel een snelkookpan: de druk neemt toe. Is het overheidsbeleid opgewassen tegen de uitdagingen?’ vragen Jean Hindriks en Joël Van Cauter van Itinera. ‘Er dringt zich een koerswijziging op. De situatie in Brussel heeft veel weg van een snelkookpan: de sociale druk stijgt en de economische situatie verslechtert. Het bbp per inwoner daalde in 10 j…
Brussel lijkt wel een snelkookpan: de druk neemt toe. Is het overheidsbeleid opgewassen tegen de uitdagingen? In een analyse die gedeeltelijk gebaseerd is op gesprekken met functionarissen, maken de auteurs, prof. Jean Hindriks en Joël Van Cauter, de balans op en stellen zij actielijnen en concrete maatregelen voor. Aan de hand van een analyse van de interne spanningen binnen het Brusse…
Analyse

Persbeelden