Jean Hindriks

Senior Fellow

Jean Hindriks studeerde economie aan de Universiteit van Namen en behaalde er ook zijn doctoraat. Hij is voormalig gastdocent aan de universiteit van Exeter en aan de Queen Mary universiteit van Londen en is thans senior fellow bij het Itinera Institute. Hij is tevens professor economie aan de Université Catholique de Louvain. Hij fungeerde ook als co-directeur van het Center of Operations Research and Economics (CORE) en als directeur van de bachelorsopleiding Economie en Management aan de UCL. Als mede-uitgever van talrijke academische tijdschriften en lid van het panel van fiscale experts van het Internationaal Muntfonds, heeft hij ook verschillende boeken geschreven alsook talloze artikelen over publieke financiën en politieke economie. Op regelmatige basis verschijnt hij in de media over zaken als onderwijs, publieke financiën en begroting. Hij was lid van de pensioencommissie 2020-2040 nu lid van de Academische Raad voor het Pensioenbeleid.

Gepubliceerd door Jean Hindriks

Wat is de impact van de sluiting van de scholen op het leerniveau van de leerlingen in het lager onderwijs? Wat is de impact op de ongelijkheid tussen leerlingen en op de ongelijkheid tussen scholen onderling? De afgelopen maanden werden daarover veel verklaringen afgelegd zonder dat die gebaseerd waren op een becijferde analyse. Nu het aantal coronabesmettingen weer stijgt en het spook…
Opinie
Pierre Devolder (UCL) en Jean Hindriks (Itinera en UCL)[1]   Het wondermiddel België is een van de laatste landen in Europa die geen structurele pensioenhervorming heeft doorgevoerd. De aanbevelingen van de Commissie Pensioenhervorming van juni 2014 zijn grotendeels dode…
Opinie
Denktank doet oproep aan bevolking: “kom uit uw schulp” De onafhankelijke denktank Itinera publiceert dinsdag een relanceplan voor België om ons land uit de coronacrisis te gidsen, met onder meer aanbevelingen omtrent economisch- en klimaatbeleid. Itinera lanceert ook een oproep aan politici, ondernemers en burgers om hun schouders onder de heropstart van onze samen…
Persbericht
                                Noodplan. Aan de slag! België heeft nood aan een haalbaar relanceplan om ons land uit de coronacrisis te loodsen. Itinera pleit in haar coronaplan o…
Boek
                                Noodplan. Aan de slag! België heeft nood aan een haalbaar relanceplan om ons land uit de coronacrisis te loodsen. Itinera pleit in haar coronaplan o…
Analyse
Het is een uitstekende beslissing om de scholen terug volwaardig te openen. Een beperking van 4 m² per leerling en maximaal 20 leerlingen per klas was enkel het gevolg van een slecht compromis. Doordat er nauwelijks klassen zijn van 88 m² en doordat het gemiddeld aantal leerlingen in een klas van het vierde leerjaar reeds 20,4 is, stond dit compromis het effectief en volwaardig openen…
Opinie
De keuze in het Franstalig onderwijs om geen nieuwe leerstof te geven, dreigt de onderwijskloof tussen het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs te vergroten met 6 bijkomende PISA punten. Dit diept het verschil in economische groei op de lange termijn uit van 0,40 tot 0,50 procent punt. Doordat lessen opgeschort worden treft de coronacrisis jongeren ongemeen hard. Als…
Opinie
Zeggen dat het verwarrende tijden zijn, kan alleen maar een eufemisme zijn. Het mogen echter geen chaotische tijden worden. Wat we vandaag nodig hebben, hoe moeilijk ook, is rationaliteit en onderbouwde beleidskeuzes. Verschillende spelers hebben vandaag al grote weerbaarheid getoond maar: “on a le meilleur et on a le pire”. Het slechtste – mensen die de instructie afstand te …
Analyse
Geconfronteerd met dezelfde uitdagingen om onderwijs op afstand te organiseren, heeft Vlaanderen gekozen voor een strikt kader van leren en de organisatie van zomerscholen om het onderwijsniveau op peil te houden. In het Waals en Brussels gewest wordt minder ondernomen, zodat de ongelijkheden en schooluitval nog groter dreigen te worden. Het onderwijsbudget van …
Opinie
« Om echt goed voor de toekomst te zorgen, moet je alles inzetten op het heden [i] » : deze paradox van Camus is meer dan ooit van belang, omdat we vandaag geconfronteerd worden met een overdaad aan paradoxen. We zien heel veel initiatief van de bevolking, die zich creatief en genereus aanpast aan de coronacrisis : buren die een bejaard…
Opinie

Persbeelden