Ivan Van de Cloot

Chief Economist

Ivan Van de Cloot studeerde economie aan de Universiteit van Antwerpen en was er nadien ook twee jaar onderzoeksassistent in het domein van de openbare financiën. Nadien droeg hij nog als consultant bij aan de voorbereiding van de liberalisering van elektriciteit en gas in België. Vervolgens werkte hij zes jaar lang als econoom bij de economische studiedienst van BBL/ING België. Als commentator bij financiële en economische gebeurtenissen, treedt hij ook regelmatig naar voren in de geschreven en audio-visuele media. Hij is ook Executive Professor economie aan de Universiteit Antwerpen Management School en heeft een column in de Tijd. Ivan Van de Cloot is voor Itinera auteur van ‘De rekening moet kloppen‘ en co-auteur van ‘Het grijze goud‘, waarin een strategische visie voor respectievelijk ons pensioenstelsel en ouderenzorg wordt ontwikkeld. In 2014 publiceerde hij de bestseller ‘Roekeloos, over banken en politiek‘ en in 2016 ‘Tax shift, waarom ons land een belastinghervorming nodig heeft‘. Hij schreef mee aan ‘De Verlichting uit Evenwicht‘ (2016) en ‘Een plan voor het land‘ (2019).

Gepubliceerd door Ivan Van de Cloot

De kunst voor een offensiever coronabeleid is – zoals in de bankencrisis – het geweer tijdig van schouder te veranderen. Eerst komt de visie op een wereld na corona, dan het doorhakken van knopen. Er leven nog altijd mensen die de Spaanse griep van 1918 hebben meegemaakt en nog veel meer die de Aziatische griep van 1958 overleefden. Vele anderen hebben de ver…
Opinie
In een interview in de krant Het Laatste Nieuws, gepubliceerd op 09 mei 2020, vragen CEO Leo Neels en hoofdeconoom Ivan Van de Cloot een reset van het land. «België is een roestige oldtimer met drie platte banden, een verdwenen vierde wiel, een geblokkeerde motor en zeven regeringen achter het stuur.» Maar één van de weinige voordelen van crisissen is dat ze een momentum voor ver…
Opinie
In een interview in De Morgen, gepubliceerd op 21 maart 2020, roepen hoofdeconoom Ivan Van de Cloot en CEO Leo Neels de Parlementariërs op niet te zitten niksen, de maakindustrie terug in handen te nemen en het land te resetten. “Corona is een kans om België te resetten. Elke baby die nu geboren wordt, torst meteen 50.000 euro staatsschuld. Die absurditeit moeten we stoppen. Nu mo…
Info
Zeggen dat het verwarrende tijden zijn, kan alleen maar een eufemisme zijn. Het mogen echter geen chaotische tijden worden. Wat we vandaag nodig hebben, hoe moeilijk ook, is rationaliteit en onderbouwde beleidskeuzes. Verschillende spelers hebben vandaag al grote weerbaarheid getoond maar: “on a le meilleur et on a le pire”. Het slechtste – mensen die de instructie afstand te …
Analyse
De politiek en de bevolking hebben op verschillende manieren gereageerd op een totaal onbekende ziekte. In het begin was er de ontkenning van de ernst ervan, nadien sloegen we aan het hamsteren en momenteel is er een soort van tweedracht aan de gang: een groep die zich niet houdt aan de regels van social distancing en een tweede groep die niet meer de deur uitgaat zonder handschoenen en mondmas…
Opinie
Medische expertise onderbouwt het coronabeleid. Dat is goed. Goed beleid rust op verantwoordelijkheid die beleidsmakers nemen, en vertrouwen dat ze geven. Goed beleid biedt altijd perspectief. En goed beleid kiest intelligent de prioriteiten tussen evenwaardige objectieven, in dit geval gezondheid en economie. Alles kan beter. Te lang bleef het coronabeleid bepe…
Opinie
« Om echt goed voor de toekomst te zorgen, moet je alles inzetten op het heden [i] » : deze paradox van Camus is meer dan ooit van belang, omdat we vandaag geconfronteerd worden met een overdaad aan paradoxen. We zien heel veel initiatief van de bevolking, die zich creatief en genereus aanpast aan de coronacrisis : buren die een bejaard…
Opinie
“Never let a good crisis go to waste” We hebben in dit land uiteindelijk toch die dode nodig. Het werd een vaste uitdrukking in ons politiek jargon, de metafoor  voor de traagheid van inzicht en daadkracht bij onze overheden. Een taalkundige vondst voor mank leiderschap en aarzeling, die volgehouden worden tot men niet meer anders kan. Bij de presen…
Opinie
Zeggen dat het verwarrende tijden zijn, kan alleen maar een eufemisme zijn. Het mogen echter geen chaotische tijden worden. Wat we vandaag nodig hebben, hoe moeilijk ook, is rationaliteit en onderbouwde beleidskeuzes. Verschillende spelers hebben vandaag al grote weerbaarheid getoond maar: “on a le meilleur et on a le pire”. Een Brussels lokaal centrum voor daklozen werd tussen 16 m…
Opinie
De wereld zit met een probleem. Het Coronavirus heeft de potentie om een deel van de industriële aanvoerketen van de wereld ernstig te verstoren. Een belangrijk deel van het probleem is de Chinese overheid die flatert. Slecht beheer van een dergelijke crisis kan misschien nog begrijpelijk zijn, maar het probleem zit dieper. Alle kwalijke kanten van het regime spelen een rol.
Opinie

Persbeelden