Ivan Van de Cloot

Chief Economist

Ivan Van de Cloot studeerde economie aan de Universiteit van Antwerpen en was er nadien ook twee jaar onderzoeksassistent in het domein van de openbare financiën. Nadien droeg hij nog als consultant bij aan de voorbereiding van de liberalisering van elektriciteit en gas in België. Vervolgens werkte hij zes jaar lang als econoom bij de economische studiedienst van BBL/ING België. Als commentator bij financiële en economische gebeurtenissen, treedt hij ook regelmatig naar voren in de geschreven en audio-visuele media. Hij is ook Executive Professor economie aan de Universiteit Antwerpen Management School en heeft een column in de Tijd. Ivan Van de Cloot is voor Itinera auteur van ‘De rekening moet kloppen‘ en co-auteur van ‘Het grijze goud‘, waarin een strategische visie voor respectievelijk ons pensioenstelsel en ouderenzorg wordt ontwikkeld. In 2014 publiceerde hij de bestseller ‘Roekeloos, over banken en politiek‘ en in 2016 ‘Tax shift, waarom ons land een belastinghervorming nodig heeft‘. Hij schreef mee aan ‘De Verlichting uit Evenwicht‘ (2016) en ‘Een plan voor het land‘ (2019).

Gepubliceerd door Ivan Van de Cloot

De verkiezingen van 2019 zijn al een tijdje achter de rug en de storm rond het Vlaams regeerakkoord is ondertussen ook weer gaan liggen. Maar hoe zit het met dit akkoord? Bevat het akkoord voldoende concrete doelstellingen? Schuift de nieuwe regering een duidelijke langetermijnvisie naar voor voor Vlaanderen? Ontdek er alles over in de nieuwste aflevering van Itinera Talks met Ivan Van de Cloot…
Opinie
De wereld zit met een probleem. Het Coronavirus heeft de potentie om een deel van de industriële aanvoerketen van de wereld ernstig te verstoren. Een belangrijk deel van het probleem is de Chinese overheid die flatert. Slecht beheer van een dergelijke crisis kan misschien nog begrijpelijk zijn, maar het probleem zit dieper. Alle kwalijke kanten van het regime spelen een rol.
Opinie
Ons land heeft niet zo’n goede track record in het gebruiken van expertise in het beleid. In verkiezingen durven partijen fiscaliteit te gebruiken als beloftes om hun achterban te belonen eerder dan het algemeen belang te dienen. Van het populisme “don’t tax you, don’t tax me, tax the man behind the tree” wordt frequent gebruik gemaakt. Wat vaak op ongeletterdheid rust want he…
Opinie
Onze nieuwjaarsbrief geeft een staalkaart van de domeinen waarop alle fellows actief waren, in de  vorm van een nieuwjaarswens of een urgentie. De urgentie is groot. Jaar na jaar zakt België verder weg in de internationale indexen die onder andere het concurrentievermogen van landen berekenen. Aan de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeerakkoorden te zien, is het voornemen om het beter te…
Opinie
Nederland heeft een Verantwoordingsdag, waarop de regering aan het parlement rekenschap geeft van haar beleid. Ook wij kunnen zo’n dag gebruiken. Een democratie kan alleen functioneren als verantwoording afleggen en verantwoordelijkheid opnemen hand in hand gaan. In de Verenigde Staten valt vooral de extreme polarisatie op tussen de Democraten en de Republikeinen. …
Opinie
Regeren is kiezen maar ook realiseren. En dan verwacht je in een Vlaams regeerakkoord van 300 pagina’s duidelijke doelstellingen voor de relevante beleidsdomeinen en antwoorden op ‘wat willen we bereiken, wat gaan we doen en wat mag het kosten?’ In het Vlaams regeerakkoord worden duidelijke en belangrijke keuzes gemaakt. Een ervan is het gebruik van ge…
Opinie
Een economisch verhaal dat weinig aandacht krijgt is dat de Amerikaanse centrale bank met 200 miljard dollar noodleningen een vastgelopen markt voor korte (repo-)kredieten moest vlot trekken. Via repo’s kunnen grote bedrijven of banken geld lenen tegen hele korte looptijden door bepaalde activa, zoals staatsobligaties, in onderpand te geven. Opmerkelijk is dat het maar niet lijkt te l…
Opinie
Stilaan krijgen de verschillende regeringen in België vorm, maar meer dan 100 dagen na de verkiezingen van 2019 is het nog altijd hoogst onduidelijk hoe de opvolger van Michel-II eruit zal zien. Toch heeft België nood aan beleid. Itinera-hoofdeconoom Ivan Van de Cloot heeft het samen met Simon Ghiotto over de belangrijkste uitdagingen voor ons land – van pensioenen tot fiscaliteit –,waaro…
Opinie
Volgens de zogenaamde informatie-economie kan een gebrek aan informatie, of een ongelijke verdeling ervan, tot arrangementen leiden die in het beste geval afwijken van de klassieke economische theorie uit de schoolboeken – en in het slechtste geval handelen en markten eenvoudigweg onmogelijk maken. Werkgevers betalen bepaalde werknemers méér dan wat de markt dicteert om hen aan het …
Opinie
Hoe gaan we om met de mogelijkheid dat het monetair beleid zelf misschien de volgende crisis veroorzaakt? Bij de lancering van de start-nota voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen maakte Bart De Wever (N-VA) al duidelijk dat in de komende periode een minder rooskleurig klimaat zal heersen. De Duitse cijfers tonen ons dat bijna dagelijks. En ja, er valt iets te zeggen voor ee…
Opinie

Persbeelden