Ivan Van de Cloot

Chief Economist

Ivan Van de Cloot studeerde economie aan de Universiteit van Antwerpen en was er nadien ook twee jaar onderzoeksassistent in het domein van de openbare financiën. Nadien droeg hij nog als consultant bij aan de voorbereiding van de liberalisering van elektriciteit en gas in België. Vervolgens werkte hij zes jaar lang als econoom bij de economische studiedienst van BBL/ING België. Als commentator bij financiële en economische gebeurtenissen, treedt hij ook regelmatig naar voren in de geschreven en audio-visuele media. Hij is ook Executive Professor economie aan de Universiteit Antwerpen Management School en heeft een column in de Tijd. Ivan Van de Cloot is voor Itinera auteur van ‘De rekening moet kloppen‘ en co-auteur van ‘Het grijze goud‘, waarin een strategische visie voor respectievelijk ons pensioenstelsel en ouderenzorg wordt ontwikkeld. In 2014 publiceerde hij de bestseller ‘Roekeloos, over banken en politiek‘ en in 2016 ‘Tax shift, waarom ons land een belastinghervorming nodig heeft‘. Hij schreef mee aan ‘De Verlichting uit Evenwicht‘ (2016) en ‘Een plan voor het land‘ (2019).

Gepubliceerd door Ivan Van de Cloot

Op Vlaams niveau ligt er nu een ‘startnota’. Ondertussen krijg ik de vraag ‘Gaat deze coalitie niet sowieso mislukken?’ Mijn -nochtans voorwaardelijk- antwoord: ‘Wel, het kan ook dat ze goed besturen en daarvoor beloond worden’ overtuigt niet iedereen… Het beheersen van de kunst om verkozen te geraken, is niet dezelfde als deze o…
Opinie
Een manier om naar de macro-economische geschiedenis te kijken van de voorbije decennia is die te lezen als een poging tot het doortrekken van de efficiëntielogica in domeinen die daar vroeger van vrijgesteld waren. De meest opvallende illustratie daarvan is de vrijhandel. Uiteraard zijn er grote baten te realiseren door specialisatie van economieën. Dat landen hun comparatieve voorde…
Opinie
In de huidige complexe wereld realiseren grote bedrijven veel waarde. Er komt steeds meer bewijs dat meer concentratie leidt tot minder concurrentie, minder start-ups en hogere prijzen. Een invloedrijke studie stelt dat als door concentratie maar zes of minder concurrenten overblijven, dat in 95 procent van de gevallen hogere prijzen tot gevolg heeft. Een tweede reden vo…
Opinie
Als hoofdeconoom van de denktank Itinera ga ik regelmatig in debat met politici op de bühne. Maar ik spreek ook met kabinetsmedewerkers achter de schermen. De discussie buiten de schijnwerpers begint bijna zonder uitzondering over de imperfectie van het beleid. Die wordt ruiterlijk toegegeven. Naast de realisaties die er ook wel zijn. De recepten van goed bestuur opsomm…
Opinie
De kiezer heeft gesproken. En wie de democratie ernstig neemt, zou nu eindelijk wakker moeten zijn. De voorbije maanden was er veel te doen over klimaatjongeren die op straat betoogden. Sommige partijen probeerden daarop meer in te spelen dan anderen maar vaak te vol van zichzelf en meer gestoeld op niet meer dan het morele vingertje. Terwijl zoveel afhangt van realiteitszin. Burgeracti…
Opinie
Itinera analyseerde de bijdragen van de verschillende lidstaten en maakte een vergelijking met hun fiscale capaciteit. Momenteel krijgen de Britten 5 miljard euro terug van hun theoretisch te betalen eigen middelen aan de schatkist van de Europese Unie. Dat bedrag wordt betaald door alle anderen, maar vier rijke landen dienen dat verschil maar voor een vierde te betalen: Duitsland, Neder…
Persbericht
Sinds het ontstaan van de E.G.K.S. (Europese Gemeenschappen voor Kolen en Staal) in 1951 zijn er mechanismen uitgewerkt tussen de lidstaten om de desbetreffende gemeenschappelijke begroting te financieren. Zowat 70 jaren later zijn er al wat studies  gepubliceerd over het thema van de financiering van de EEG ( Europese Economische Gemeenschap ) en later de Europese Unie. Het financierin…
Analyse
De discussie met beleidsmakers buiten de schijnwerpers wijken nog al eens scherp af van wanneer de camera draait. Die begint bijna zonder uitzondering over de imperfectie van het beleid. Die wordt ruiterlijk toegegeven. Naast de vraag voor respect voor de realisaties die er ook wel zijn. De recepten van goed bestuur oplijsten is één ding. Ze realiseren vergt een inscha…
Opinie
De winsten van de 200 grootste Amerikaanse bedrijven als een percentage van de totale omzet zijn verdubbeld van ongeveer 15 procent in de jaren 50 tot meer dan 30 procent nu. Wat schuilt daarachter? Het aandeel van de grootste bedrijven is in bijna elke sector toegenomen. Die hogere winstmarges zijn niet altijd het gevolg van minder concurrentie. Het toegenomen belang van immateriële a…
Opinie
Voor het klimaat zal decennialang zwaar moeten worden geïnvesteerd in nieuwe technologie. Daarvoor bij de centrale banken aankloppen is geen goed idee. ‘Mocht het klimaat een bank zijn, dan was het al lang gered.’ Het was voorspelbaar dat Anuna De Wever deze slogan ook in België zou introduceren. Om de banken te redden injecteerden …
Opinie

Persbeelden