Herman Matthijs

Visiting Fellow

Herman Matthijs is hoogleraar publieke financiën aan de universiteiten van Gent en Brussel. Hij doceert onder meer het vak Overheidsbegrotingen en Bestuurswetenschappen.
Over deze onderwerpen schreef hij reeds een vijfentwintigtal boeken en talrijke artikelen. In de media geeft hij geregeld duiding bij deze thema’s. Hij is lid van de Hoge raad van Financiën.

Gepubliceerd door Herman Matthijs

Itinera analyseerde de bijdragen van de verschillende lidstaten en maakte een vergelijking met hun fiscale capaciteit. Momenteel krijgen de Britten 5 miljard euro terug van hun theoretisch te betalen eigen middelen aan de schatkist van de Europese Unie. Dat bedrag wordt betaald door alle anderen, maar vier rijke landen dienen dat verschil maar voor een vierde te betalen: Duitsland, Neder…
Persbericht
Sinds het ontstaan van de E.G.K.S. (Europese Gemeenschappen voor Kolen en Staal) in 1951 zijn er mechanismen uitgewerkt tussen de lidstaten om de desbetreffende gemeenschappelijke begroting te financieren. Zowat 70 jaren later zijn er al wat studies  gepubliceerd over het thema van de financiering van de EEG ( Europese Economische Gemeenschap ) en later de Europese Unie. Het financierin…
Analyse
Deze studie berekent de kostprijs van het Europees Parlement. De GLOBALE kostprijs is 1,9 miljard, vergeleken met 144 miljard voor de totale begroting van de EU. De kosten van het Europees Parlement zijn gestaag toegenomen. Het Europees Parlement wordt voornamelijk uit de algemene begroting van de EU gefinancierd. De eigen middelen van het Europees Parlement zijn goed voor minder dan 10%…
Persbericht
Om de vijf jaar (2014, 2019) kunnen de burgers van de lidstaten van de Europese Unie (EU) een nieuw Europees Parlement verkiezen. Het parlement is het wetgevende orgaan van de EU en de burgers van de 27 lidstaten, na de brexit, zullen in mei 2019, 705 parlementsleden verkiezen. De financiering van het Europees Parlement is een onderdeel van de algemene begroting van de Europese Unie. De …
Analyse
De lessen Vooreerst: België heeft een probleem met terrorisme en dat is gelinkt aan een radicaal deel van de islam. De situatie in delen van het Brussels Gewest is meer dan zorgelijk. De opmars van het salafisme in delen van deze deelstaat gaat erg snel – ook een gevolg van de volledige mislukking van een deel van de integratie (Zie: B. BENYAICH (ed.), Klokslag Twaalf, Tijd voor een a…
Opinie
Herman Matthijs bespreekt hier de belangrijke invloed die uitgaat van de nieuwe budgettaire regels op het Europese vlak. Een gedetailleerde kennis van sixpack en de nieuwe procedures inzake het Europees Semester is noodzakelijk voor iedereen die de begrotingsprocedures volgt. Deze Europese verordeningen en de richtlijn gaan een belangrijke impact hebben op het Belgisch beheer van de open…
Analyse
Er is een sterke dynamiek waarbij de Europese Unie problemen ondervindt om haar taken uit te voeren. Ten minste is het aan te bevelen dat er aandacht zou gaan naar waar het geld voor benut wordt in plaats van louter naar de eigen boekhoudkundige balans te kijken.
Analyse
Prof. dr. Herman Matthijs stelt een grondigere herziening van de financieringsstromen in België voor. Hij presenteert nieuwe oplossingen en vergelijkt deze met de huidige situatie.
Analyse
Herman Matthijs pleit voor de invoering van het Angelsaksische ‘spoils system’ als een duidelijk, open, eerlijk en transparant systeem voor de benoeming van topambtenaren. De voorgestelde personen moeten dan maar hun kennis over het betrokken domein bewijzen voor de bevoegde parlementaire commissie
Opinie
Om voldoende investeringen te faciliteren kan er gepleit worden om de oude techniek van gewone versus buitengewone begroting terug overal te introduceren. Hiermede gerelateerd kan dan in de begrotingswetgeving een minimum percentage worden bepaald ten aanzien van de uitgaven dat in de buitengewone begroting moet staan.
Opinie