Persberichten

De voorbije maanden woedde een hevig debat omtrent de geplande onderwijshervorming van minister Pascal Smet, die voorstelt om voortaan studierichtingen later te onderscheiden. Terechte aandacht, want dit debat zal de opleiding en persoonlijke ontwikkeling van honderdduizenden leerlingen bepalen en zo de toekomstige welvaart van onze maatschappij. Gezien dit grote belang is het essentieel dat he…
Persbericht
Vallen belangrijkste doodsoorzaak bij 75-plussers. Slechts 15,2 % van de woningen voldoen aan noden van ouderen Itinera roept gemeenten op preventieve maatregelen te nemen die ouderen gezond en actief houden Het Itinera Institute kaart in het rapport “Lokaal ouderenbeleid: van bedreiging naar opportuniteit” het tekort aan klassiek zorgaanbod a…
Persbericht
Allons enfants de la patrie… naar een echte relancestrategie 10 pijlers voor een strategisch relancebeleid De regering heeft in het kader van de begrotingscontrole een aantal relancemaatregelen zoals de jobkorting voor lage en middeninkomens, de creatie van bedrijfsstageplaatsen en een lastenverlaging voor KMO’s aangekondigd. Er is een echt…
Persbericht
Tihange tijdelijk behouden is een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde voor bevoorradingszekerheid. De kern van de uitdaging bestaat volgens Itinera in het realiseren van vervangcapaciteit die onafhankelijk is van de weerelementen waarvan zon en wind afhankelijk zijn. Daarvoor moet snel geïnvesteerd worden in gas of steenkool. Zijn daarvoor de voorwaarden aanwezig? 1. Met zi…
Persbericht
Chronische zorg neemt toe. Financiële bescherming is ontoereikend naar de toekomst toe. Responsabilisering van ziekenfondsen resulteert in 500 miljoen bonussen en niet in efficiëntie. Itinera pleit voor een hertekening van de financiering in functie van chronische zorg en responsabilisering van verzekeraars in twee richtingen: budget en kwaliteit …
Persbericht
Sterk cultuuronderwijs is beste investering voor economie en democratie Itinera stelt voor om cultuur een prominente plaats te geven in onderwijsdebatten Het Itinera Institute benadrukt in het rapport: “Technologie of toch filosofie, literatuur en geschiedenis?” het economische en maatschappelijke belang van een sterk cultuuronderwijs. Mome…
Persbericht
Gemeenten staan voor grote uitdagingen: minder inkomsten en meer uitgaven. Itinera lanceert debattenreeks voor lokale mandatarissen. Itinera lanceerde
Persbericht
Kwaliteit van leerkracht grootste invloed op prestaties en leerwinst van leerlingen Noch tablets, noch gedigitaliseerde boeken, noch de structuur van een onderwijssysteem kunnen garant staan  voor  de prestaties en leerwinst van leerlingen. Prioriteit voor onderwijs: investeer in leerkrachten en intensieve remediëring van…
Persbericht
België is een immigratienatie België is een immigratienatie: 25% van de bevolking is van oorsprong migrant. Prognoses  voorzien een stijgende  trend  en versterken de immigratienatie. Itinera pleit voor een integratiebeleid die alle bestuursniveaus aanspreekt en die berust op een brede  consensus Het…
Persbericht
Verstandig geneesmiddelenbeleid levert 444 miljoen euro per jaar op. Itinera pleit voor verplichting om geneesmiddelen op stofnaam voor te schrijven. Laat ziekenfondsen rechtstreeks onderhandelen in prijszetting geneesmiddelen. Het Itinera Institute berekende dat een verstandig geneesmiddelenbeleid, een besparingspotentieel van gemiddeld…
Persbericht