Persberichten

Steenkool is aan een opmars bezig. Ook in de elektriciteitssector neemt het steenkoolverbruik toe Jaarlijks stijgt het steenkoolverbruik door gezinnen, maar ook in de elektriciteitssector neemt het steenkoolverbruik toe. Johan Albrecht (senior fellow Itinera Institute) stelt vast dat het Europese klimaatbeleid leidt tot een opmars van steenkool. In 2011 steeg de cons…
Persbericht
Hogere inkomensgrenzen sociale woning: schijnoplossing voor onhoudbaar beleidsmodel  Minister van Wonen Van den Bossche wil de inkomensgrenzen voor sociale woningen optrekken. Hierdoor ontvangen de sociale huisvestingsmaatschappijen hogere huurgelden maar wordt het zeer dure en verlieslatende model van de sociale woningbouw niet gered. Als betaalbaar wonen echt een pri…
Persbericht
De financiering van de Europese begroting staat onder druk Dynamiek van “I want my money back” kan aanleiding geven tot potentieel budgetverlies van 28,9 miljard euro door rebates De komende dagen wordt in Brussel onderhandeld over de nieuwe begroting van de Europese Unie. Itinera analyseerde de bijdragen van de verschillende lidstaten en maakte e…
Persbericht
Consumptie van steenkool stijgt met 3,6% in Europa. Itinera roept de Europese lidstaten op het klimaatbeleid bij te sturen zoniet dreigt de energietransitie in Europa te vertragen. Europa kampt met problematische energie-evoluties. Johan Albrecht (senior fellow Itinera Institute) stelt vast dat het Europese klimaatbeleid leidt tot een opmars van steenkool. In …
Persbericht
Het  Itinera Institute  geeft  vandaag het startschot  van  een  reeks  rapporten en debatten rond onderwijs. Menselijk kapitaal is onze enige grondstof. Beter doen met onze beschikbare talenten is niet alleen  nodig in het licht van de vergrijzing: het kan  ook een motor  zijn om uit de crisis te komen.…
Persbericht
Gemiddeld 7% tekort aan zorgpersoneel. Tekorten nemen toe en lopen soms op tot 20%. 21% meldt een aantasting van de kwaliteit van zorg als gevolg van tekorten. Meerderheid van zorgorganisaties beschouwt basisopleiding als ondermaats. 70% voelt zich niet gesteund door de overheid. Itinera pleit voor drastische maatregelen om het tij te keren. H…
Persbericht
Schrap banenplannen en maak van de werkloosheidsverzekering een werkverzekering De kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is nog nooit zo groot geweest zoals blijkt uit de studie van de Nationale Bank. Onze arbeidsmarkt wordt vooral gekenmerkt door laaggeschoolde werkzoekenden, terwijl werkgevers vooral op zoek zijn naar hooggeschoolden. Vacatures worden ni…
Persbericht
Vlaamse steden en gemeenten krijgen een GPS voor goed bestuur dankzij de Aantrekkelijkheidsbarometer van Itinera en Deloitte Itinera en Deloitte België publiceren vandaag de resultaten van de Aantrekkelijkheidsbarometer voor Vlaamse steden en gemeenten. Via nauwkeurig gedefinieerde criteria werden de verschillende Vlaamse steden en g…
Persbericht
De voorbije maanden woedde een hevig debat omtrent de geplande onderwijshervorming van minister Pascal Smet, die voorstelt om voortaan studierichtingen later te onderscheiden. Terechte aandacht, want dit debat zal de opleiding en persoonlijke ontwikkeling van honderdduizenden leerlingen bepalen en zo de toekomstige welvaart van onze maatschappij. Gezien dit grote belang is het essentieel dat he…
Persbericht
Vallen belangrijkste doodsoorzaak bij 75-plussers. Slechts 15,2 % van de woningen voldoen aan noden van ouderen Itinera roept gemeenten op preventieve maatregelen te nemen die ouderen gezond en actief houden Het Itinera Institute kaart in het rapport “Lokaal ouderenbeleid: van bedreiging naar opportuniteit” het tekort aan klassiek zorgaanbod a…
Persbericht