Persberichten

Innovatie is een belangrijke motor  van economische groei. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O)  stimuleren innovatie. Itinera bracht in het rapport “Fiscale stimulansen  voor  onderzoek en ontwikkeling” de  bestaande maatregelen in kaart.  Zo blijkt dat fiscale stimuli een aantal voordelen biedt ten opzichte van subsidies voor O&0. …
Persbericht
Bij het begin van het academiejaar staat denktank Itinera stil bij de evolutie van het hoger onderwijs. Itinera organiseerde een bevraging bij het docentenkorps: 5000 academici, 1300 respondenten. De bevindingen van de werkvloer van de universiteiten en hogescholen leveren zorgwekkende vaststellingen op. Docenten stellen vast dat vermarkting en bureaucratisering het hoger onderwijs dominere…
Persbericht
Psychische stoornissen zijn met 34% de grootste oorzaak van langdurige werkonbekwaamheid. 1 op 2 patiënten krijgt geen zorg. Slechts 1 op de 4 gepaste zorg. Zorg komt vaak te laat. Itinera roept op tot actie. Het Itinera Institute brengt in het rapport “Hoe gezond is de geestelijke gezondheidszorg in België?” de tekortkomingen van de geestelijke gezondheidszorg in k…
Persbericht
Zowel in Vlaanderen als in Wallonië is onderwijshervorming een politieke prioriteit. Terecht. Hoewel Vlaanderen gemiddeld duidelijk beter scoort dan Wallonië, hebben beide landsdelen gelijkaardige problemen: grote ongelijke prestaties  tussen scholen,  tussen leerlingen binnen scholen, evenals grote faalcijfers  met uitgesproken concentratie in sommige probleemgroepen.
Persbericht
Itinera waarschuwt voor toename ongelijkheid, stijging inflatie en negatieve impact op energie-intensieve bedrijven De fiscale druk op arbeid  in België ligt hoog.  Vanuit verschillende  kanten gaan  er stemmen  op om fiscale vergroening  in te voeren als mogelijke  optie voor de financiering van lagere belastingen op arbeid…
Persbericht
Itinera pleit voor meer transparante evaluatie en benchmarking van lokale politiezones Gemeenschapsgerichte politiezorg   is   een  topprioriteit   voor   lokale   politiezones.   Aangezien   de burger  centraal  staat  in  de  gemeenschapsgerichte   polit…
Persbericht
Het Itinera Institute doet oproep tot visie en daadkracht voor een modern eenheidsstatuut. Tegen 8 juli 2013  moet het eenheidsstatuut inzake ontslag van arbeiders en bedienden een feit zijn. Dat is de deadline die het Grondwettelijk Hof heeft gesteld. Maar de onderhandelingen ver- lopen zeer moeizaam en de onzekerheid neemt toe. In samenwerking met Partena deed het…
Persbericht
Itinera publiceert meer dan 1800 ideeën uit de sector voor slimme besparingen in de zorgsector. 283 miljoen euro quick win besparingen mogelijk zonder kwaliteit van zorg  te raken. Itinera roept beleidsmakers op om structurele hervormingen in te voeren. Het Itinera Institute  stelt het rapport ”Slim besparen  in de zorg: 1800  ideeën vanuit d…
Persbericht
Het is deze  week  twintig jaar  geleden  dat  het diversiteitsbeleid  in dit land  officieel  boven  de  doopvont werd gehouden. Ondanks goede intenties en initiatieven, moet vastgesteld worden dat de positie van niet- Europese  migranten op de Belgische arbeidsmarkt vandaag bij de slechtste van Europa  behoo…
Persbericht
De Vlaamse regering staat  voor de opdracht het Deeltijds Kunstonderwijs te hervormen. Itinera toont aan  dat  de  kunstenopleiding één van de  vormen van cultureel beleid  is waarvoor  het  spenderen  van  overheidsmiddelen het  gemakkelijkste te  rechtvaardigen valt Kunste…
Persbericht