Persberichten

Robotisering, artificiële intelligentie, nieuwe globalisering, demografische vergrijzing: de wereld van werk gaat door de grootste transformatie sinds de eerste industriële revolutie. Hoe moet ons arbeidsmarktbeleid inspelen op het fameuze ‘Werk 4.0’? De denktank Itinera stelt een visierapport voor. De auteur, professor Marc De Vos, ontwikkelt vier prioriteiten.
Persbericht
Vanaf het moment dat  Belgische jongeren naar Syrië trokken om er de jihad te voeren, schoten de projecten om dit  te voorkomen, als paddenstoelen uit de grond: leerkrachten, maatschappelijk werkers, imams… Vele burgers die in aanraking kwamen met jongeren werden opgeleid om tekenen van radicalisering te leren herkennen en te melden. Tegelijkertijd stuurde de overheid boodschappen de werel…
Persbericht
Itinera publiceert vanaf vandaag 30 internationale indices die landen vergelijken op diverse vlakken, gepubliceerd door instellingen als de Wereldbank, het Wereld Economisch Forum, de OESO en buitenlandse denktanks. In bijlage vindt u een extract met 7 van deze indices, online staan ze alle 30 verzameld. Deze 30 indices, …
Persbericht
Professor Marc De Vos, de stichtende directeur van het Itinera Institute, heeft een aanbod aanvaard van de Macquarie University in Sydney, Australië, waar hij vanaf begin oktober Dean wordt van de Law School. Hij blijft verbonden aan Itinera en zal zijn lopende onderzoeksprojecten afwerken. Marc De Vos: ‘Dit is een positieve keuze voor een nieuwe uitdaging die mij toelaat verantwoorde…
Persbericht
De factuur van de vier belangrijkste chronische aandoeningen in de EU loopt op tot bijna € 500 miljard of ongeveer 35% van de totale uitgaven aan gezondheidszorg. Naast deze directe medische kost is er een hoge indirecte niet-medische kost – voornamelijk als gevolg van verliezen in productie en productiviteit – van € 321 miljard in 2015 (2,2 % van het Europese BBP). Het potentieel van e…
Persbericht
Een faillissement te goeder trouw kan elke ondernemer overkomen. De faillissementswet kijkt naar het verleden. Het is ook mogelijk het faillissement te goeder trouw te zien als een ervaring waaruit de starter lessen trekt voor de toekomst.   Ondernemers zijn de drijvers van welvaartscreatie. Ze nemen initiatief, richten on…
Persbericht
Is het een teken van gedegen strategisch inzicht om de overname van aandelen van belangrijke bedrijven of essentiële infrastructuren door buitenlandse aandeelhouders onbeperkt toe te laten, of getuigt dit van een naïeve open-grenzen-politiek? Waar ligt het evenwicht tussen het vermijden van de valkuilen van protectionisme of economisch nationalisme, en een verstandig beleid over de hef…
Persbericht
België staat sinds de 19de eeuw gekend als een continentale industriële kracht en een internationale voorloper binnen de verwerkende nijverheid. Gedurende de laatste decennia brokkelde deze reputatie echter af. Klassieke sectoren verdwenen bijna, sommige sectoren krompen, en de omschakeling naar een gedigitaliseerde en gerobotiseerde industrie lijkt de onvermijdelijke teloorgang van d…
Persbericht
In sectoren die fors digitaliseren, ondervinden we er de gevolgen van. Denk aan onze relatie met onze bank: ongeveer elk aspect van hoe de bank met ons handelde is ingrijpend gewijzigd. We bankieren nu online, printen (als we dat nog doen) onze eigen afschriften, en beginnen te betalen met onze smartphone. Cash wordt, langzaam maar zeker, een bezienswaardigheid. Met ons ziekenfonds hebbe…
Persbericht
De nieuwe studie van Itinera zoomt in op ondernemerschap. Er zijn verschillende initiatieven om ondernemerschap te bevorderen, die kunnen winnen bij extra dynamiek. Ondernemers zijn cruciaal voor de gezondheid van onze economie. Ze innoveren, creëren jobs en maken toegevoegde waarde. Ze doen net dat dus waaraan ons land zoveel behoefte heeft: waarde-creatie. Bel…
Persbericht