Persberichten

Denktank doet oproep aan bevolking: “kom uit uw schulp” De onafhankelijke denktank Itinera publiceert dinsdag een relanceplan voor België om ons land uit de coronacrisis te gidsen, met onder meer aanbevelingen omtrent economisch- en klimaatbeleid. Itinera lanceert ook een oproep aan politici, ondernemers en burgers om hun schouders onder de heropstart van onze samen…
Persbericht
In onze open kenniseconomie, zijn kennis en vaardigheden belangrijker dan ooit.  De kennis en vaardigheden die productief zullen zijn in de volgende decennia, wijzigen daarenboven sneller dan ooit. En onze werkzaamheidsgraad moet drastisch stijgen om de verzorgingsstaat te kunnen blijven financieren. Deze drastische wendingen vergen levenslang leren; we praten er al lang over maar doen …
Persbericht
Analyse
Itinera analyseerde de bijdragen van de verschillende lidstaten en maakte een vergelijking met hun fiscale capaciteit. Momenteel krijgen de Britten 5 miljard euro terug van hun theoretisch te betalen eigen middelen aan de schatkist van de Europese Unie. Dat bedrag wordt betaald door alle anderen, maar vier rijke landen dienen dat verschil maar voor een vierde te betalen: Duitsland, Neder…
Persbericht
Deze studie berekent de kostprijs van het Europees Parlement. De GLOBALE kostprijs is 1,9 miljard, vergeleken met 144 miljard voor de totale begroting van de EU. De kosten van het Europees Parlement zijn gestaag toegenomen. Het Europees Parlement wordt voornamelijk uit de algemene begroting van de EU gefinancierd. De eigen middelen van het Europees Parlement zijn goed voor minder dan 10%…
Persbericht
De sociale zekerheid staat onder druk. De financiering uit sociale bijdragen volstaat al lang niet meer. Ook de financiering van de ziekteverzekering rust steeds meer op transfers uit de gewone belastinginkomsten. Dit inspireert de vraag of private verzekeringen kunnen bijdragen tot de financiering van de ziekteverzekering  zonder te raken aan de kw…
Persbericht
Vertegenwoordigen de ‘gele hesjes’ een klein of een belangrijk deel van de bevolking? Johan Albrecht en Bruno Merlevede beantwoorden deze vraag voor Itinera op basis van hun recent boek ‘Oikonomia: inzicht in economie (OWL Press)’. Hoe beoordelen economen de rekruteringsbasis van de ‘gele hesjes’? Johan Albrecht: ‘In interviews vert…
Persbericht
EEN PLAN VOOR HET LAND Het belang van de Verkiezingen van 2019    De onafhankelijke denktank Itinera stelt  zijn nieuwste boek voor: ‘Een plan voor het land’ Dit gaat in op de uitdagingen anno 2019, en op puzzelstukken van de…
Persbericht
Robotisering, artificiële intelligentie, nieuwe globalisering, demografische vergrijzing: de wereld van werk gaat door de grootste transformatie sinds de eerste industriële revolutie. Hoe moet ons arbeidsmarktbeleid inspelen op het fameuze ‘Werk 4.0’? De denktank Itinera stelt een visierapport voor. De auteur, professor Marc De Vos, ontwikkelt vier prioriteiten.
Persbericht
Vanaf het moment dat  Belgische jongeren naar Syrië trokken om er de jihad te voeren, schoten de projecten om dit  te voorkomen, als paddenstoelen uit de grond: leerkrachten, maatschappelijk werkers, imams… Vele burgers die in aanraking kwamen met jongeren werden opgeleid om tekenen van radicalisering te leren herkennen en te melden. Tegelijkertijd stuurde de overheid boodschappen de werel…
Persbericht
Itinera publiceert vanaf vandaag 30 internationale indices die landen vergelijken op diverse vlakken, gepubliceerd door instellingen als de Wereldbank, het Wereld Economisch Forum, de OESO en buitenlandse denktanks. In bijlage vindt u een extract met 7 van deze indices, online staan ze alle 30 verzameld. Deze 30 indices, …
Persbericht