Stuurgroepen

Onze medewerkers zetten een onderzoek op met thematische stuurgroepen. Daarin zitten vertegenwoordigers van de diverse betrokken partijen, waarbij we een dwarsdoorsnede van de sector maken.
Dergelijke stuurgroepen verzekeren een complete input vanuit de betrokken sector.
De leden van de stuurgroep zijn niet de auteurs van het onderzoek bij Itinera. Zij steunen het onderzoek met hun expertise en know-how.