Missie & Visie

Onze missie:

Itinera trekt gedurfd en constructief aan de kar met strategische expertise voor een betere toekomst.

Boven partijgrenzen, belangenverenigingen en staatsstructuren heen, formuleren en verdedigen we beleidsvisie en beleidsaanbevelingen.

Onze visie:

We werken voor de LANGE TERMIJN, voor de volgende generatie.

Onze KERNWAARDEN:

  • Ondernemers en ondernemingen als fundament voor nieuwe welvaart, in een context van goed publiek bestuur.
  • Een inclusieve samenleving die kansen biedt.
  • Verantwoordelijk burgerschap van een geëngageerde burger.

Onze expertise mondt uit in rapporten die u terugvindt op onze website, in de media, in publieke debatten, in evenementen en activiteiten.