Hoe werkt Itinera?

1. Agenda bepalen

Om deel uit te maken van het debat, bestuderen en analyseren we situaties, maar ook voorstellen van beleidsmakers en organisaties. Hiertoe zijn voorstellen zeker welkom, u kunt deze doorgeven via de Doe Mee-pagina.

Het kleine kernteam van Itinera – de algemene directeur, de hoofdeconoom en alle andere onderzoekers – bepalen in onderling overleg de werking van het instituut.

2. Onderzoek opzetten en uitvoeren

Onze medewerkers zetten een onderzoek op met thematische stuurgroepen. Daarin zitten vertegenwoordigers van de diverse betrokken partijen, waarbij we een dwarsdoorsnede van de sector maken. Dergelijke stuurgroepen verzekeren een complete input vanuit de betrokken sector.

3. Output van informatie

Nadat onze experten zich over het onderwerp gebogen hebben, formuleren ze hun langetermijnvisie in een rapport of via een evenement voor wie een rol speelt in het verhaal in kwestie. Op basis van de bevindingen organiseren we ook regelmatig debatten met schakelfiguren, waarbij alle meningen welkom zijn.

Zodoende zorgen ze ervoor dat de informatie doorstroomt naar de juiste personen en dat het debat aangewakkerd wordt en blijft.

Werkingsmiddelen

Itinera werkt zonder steun van de overheid, belangengroepen, politieke partijen of middenveldorganisaties. Wij worden gefinancierd door individuen, families, stichtingen en bedrijven die in onze werking en doelen geloven. Itinera financieel steunen kan vrijblijvend, eenmalig via donatie, door mecenaat of door opname in uw testament. U kunt ook opteren voor een meerjarige financiering die uitsluitend gelieerd is aan de missie van het instituut.