Over Itinera

Wat is Itinera?

Itinera is een denktank die in alle objectiviteit en totale onafhankelijkheid grote maatschappelijke vraagstukken onderzoekt, met het oog op verbetering van het beleid.

Sinds 2006 houdt Itinera de vinger aan de Belgische pols. Wij focussen op:

  • Welvaartcreatie: groei, ondernemerschap, ondernemingen
  • Goed Bestuur: overhead, fiscaliteit en budget
  • Democratische inclusie: onderwijs, werk, bescherming, integratie van migranten

Wij ontwikkelen expertise en maken pathways van expertise naar impact. Het doet dit met een hoogkwalitatief team met erkende experts, uit heel België en uit het buitenland.

Onze expertise mondt uit in rapporten die u terugvindt op onze website, in de media, in publieke debatten, in evenementen en activiteiten.

De studies en rapporten die Itinera creëert rusten op een doordachte  strategische visie, die toelaat vraagstukken diepgaand en correct te analyseren. Ze zijn wetenschappelijk onderbouwd, doch niet academisch: ze monden altijd uit in concrete aanbevelingen voor het beleid. Belgisch beleid, federaal, regionaal of lokaal, want dat is de focus die we willen beïnvloeden en verbeteren.

Itinera is ook een doe-tank. Hij brengt de resultaten van zijn studiewerk naar buiten, toetst voorstellen en aanbevelingen aan al de maatschappelijke stakeholders, is voortdurend in dialoog met de bepalende maatschappelijke krachten uit het beleid, de administratie en het middenveld.

In alle openheid en transparantie streeft Itinera invloed na, impact, effect op het gevoerde beleid. De beslissingen van vandaag mogen de volgende generaties niet hypothekeren, het moet hun welvaart faciliteren en verbeteren.

We nemen geen beslissingen. We dragen er wel toe bij en timmeren mee aan de weg.

Lees hier het jaarverslag 2020.

Wat is Itinera zeker niet?

Itinera heeft geen macht. We zijn geen lobbygroep. We willen alleen het debat helpen en inspireren. Onbaatzuchtig. Itinera doet niet aan belangenbehartiging, is geen consultant en werkt niet op ‘bestelling’.

De geloofwaardigheid van de think tank rust geheel op zijn onafhankelijkheid. Die onafhankelijkheid blijkt uit de kwaliteit van de studies en rapporten, die uitsluitend voor de rekening van de fellows zijn, de onderzoek(st)ers van Itinera die in totale intellectuele vrijheid hun onderzoeken en studies concipiëren en redigeren.