Itinera opinies

Wordt 2020 een uitzonderlijk economisch rampjaar of toch een kanteljaar dat ingrijpende hervormingen inleidt? Een gedurfd en adequaat herstelbeleid kan de grote schade door de lockdowns op middellange termijn beperken. Klinkt logisch bij een economische krimp van tot 12% en dieprode begrotingscijfers. Met wat logisch oogt kopen we niets want een groot begrotingstekort is in ons land noo…
Opinie
De kans dat Donald Trump binnen dik twee maanden wordt herkozen tot president van de Verenigde Staten van Amerika lijkt klein. De kans dat het Amerika na Trump er sterk anders zal uitzien dat het Amerika onder Trump lijkt nog kleiner. Ik vrees dat we ook na Trump zullen leven in de wereld van Trump. In de wereld na Trump ligt Amerika onverkort overhoop met zichzelf. Zowe…
Opinie
Het ziet er steeds meer naar uit dat corona diepe gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt. De hoop op een snel herstel is ingeruild voor de vrees van een diepe recessie met langzame heling over meerdere jaren. Als die verwachting uitkomt, staat onze arbeidsmarkt voor het eerst sinds lang voor de uitdaging van massale crisiswerkloosheid. Hoe moeten we die bestrijde…
Opinie
Op amper zes maanden tijd is een virus uitgegroeid tot een pandemie, een kunstmatig economisch coma, de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, een revolutie voor overheden en markten, en een transformatie van de wereldorde. Al die tijd zijn onze Belgische federale politici vooral blijven bekvechten over de eigen navel. De sociaaleconomische en budgettaire verwoest…
Opinie
Pierre Devolder (UCL) en Jean Hindriks (Itinera en UCL)[1]   Het wondermiddel België is een van de laatste landen in Europa die geen structurele pensioenhervorming heeft doorgevoerd. De aanbevelingen van de Commissie Pensioenhervorming van juni 2014 zijn grotendeels dode…
Opinie
Vandaag hebben we het met Leo Neels, algemeen directeur van Itinera & professor emeritus aan de KUL & UA, over politieke besluitvorming – of het gebrek daaraan. Waarom slagen we er niet in een regering te vormen? Waarom kunnen regeringen niet daadkrachtig besturen? En waarom blijven we dat gedwee ondergaan?Democratie mag dan de slechtste regeringsvorm zijn – op alle andere n…
Podcast
Opinie
In de zestiende aflevering van Itinera Talks heeft Simon Ghiotto het samen met Professor Ive Marx over de paradoxale Belgische arbeidsmarkt, armoedebeleid, de relatie tussen beiden en de rol van de sociale zekerheid. Ive Marx is Professor aan de Universiteit Antwerpen, directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Research Fellow aan het IZA in Bonn en visiting fellow bij Itiner…
Podcast
Opinie
De bestuurscultuur en de evaluatiecultuur in dit land kunnen en moeten beter. Bij gebrek daaraan hebben aanbevelingen geen zin. Het coronavirus is niet verantwoordelijk voor al wat in ons land misloopt, maar het bracht wel al snel de dysfuncties aan het licht. We gingen en gaan geregeld uit de bocht, zoals met de bestellingen van mondmaskers, de snelheid van handelen voo…
Opinie
De zomervakantie loopt ten einde, het schooljaar begint opnieuw. Maar of en hoe de schoolpoorten terug open gaan, daarover is al flink wat inkt gevloeid. Samen met onderwijseconoom en visiting fellow Kristof De Witte werpen we een terugblik op de eerste coronagolf in ons onderwijs, een vooruitblik naar september, en hebben we het over de lange termijneffecten van de gemiste instructietijd voor …
Podcast
Opinie
De pandemie leert dat de globalisering ons kwetsbaar heeft gemaakt. Geen reden om het kind met het badwater weg te gooien, maar een kritische doorlichting dringt zich op.Zelden werd de globalisering zo kritisch bekeken als in deze coronacrisis. Nochtans staat buiten kijf dat de globaliserin…
Opinie