Itinera opinies

President Donald Trump is ei zo na politiek dood, maar het ‘Trumpisme’ is springlevend. Dat is een enorme verrassing, misschien wel een grotere verrassing dan de verkiezing van de bombastische TV-persoonlijkheid tot president in 2016. Toen was Trump een fenomeen, de ontdekker en ontginner van een nieuwe goudader van de Amerikaanse politiek, de eerste politieke Twitterkampioen, de Ne…
Opinie
Klimaatvriendelijk
De Belg heeft een baksteen in de maag, maar is die baksteen ook klimaatvriendelijk? Hoeveel kost het ons Vlaams huizenbestand voor te bereiden op 2050, en welke huishoudens kunnen zich dit veroorloven? Sam Hamels doctoreert in de energie-economie aan de Universiteit Gent en is visiting fellow bij Itinera. Samen met prof. dr. Johan Albrecht (Senior Fellow Itinera) schreef hij het rapport rond de…
Opinie
Donald Trump
Opgeruimd staat netjes, is de kreet die ik en vele anderen hopen te kunnen slaken als en wanneer de Amerikaanse verkiezingen het presidentschap van Donald Trump kortsluiten. Hopelijk komt dat ervan, hopelijk met een snelle en duidelijke uitslag en zonder loopgravenstrijd voor rechtbanken. Dan kunnen we ons allemaal voorbereiden op afkicken van de non-stop realityshow uit het Witte Huis.…
Opinie
Als het meezit, is dit mijn laatste column onder het bewind van Donald Trump. In normale tijden zou Trump geen verkiezingsnederlaag maar een verkiezingsafgang te wachten staan. Hij staat voor economische voorspoed en legt een economische ramp voor. Hij staat voor handelsoorlog met China en laat een historisch handelstekort na. Hij staat voor weerstand tegen immigratie in een corona-were…
Opinie
Het discours dat vandaag gevoerd wordt over de staatsschuld doet bij veel mensen met prudente inslag de haren ten berge rijzen. Zeker als ‘we hoeven ons geen zorgen te maken over onze staatsschuld’ weerklinkt. Uiteraard kan er redelijk gedebatteerd worden over het gebruik van schuldfinanciering in deze coronacrisis. Dat is het punt niet. Ergerlijk is dat er een karikatuur gemaakt w…
Opinie
Oorlog is soms een nuttige metafoor om onze strijd tegen het coronavirus te beschrijven. De beeldspraak appelleert aan een besef van gedeeld lot, van individuele opoffering en van grootschalig leed. Ze onderstreept hoezeer we met vereende krachten en grote solidariteit de pandemie moeten bekampen. Ze kan een bevolking overtuigen tot gezonde gehoorzaamheid en volgzaamheid ten bate van de…
Opinie
Spelregels bepalen het spelverloop, in de sport zoals in de politiek. Itinera onderzoekt beleidsdomeinen, maar beter beleid vertalen van theorie naar praktijk vergt ook beter bestuur en een beter politiek bestel. Jurist en visiting fellow Christophe schreef een kernachtig essay (hier te vind…
Opinie
De omschrijving van China door Commissie voorzitster von der Leyen in maart 2019 als een “negotiating partner, an economic competitor and systemic rival” markeert een duidelijke kentering in de Europese houding ten aanzien van het land. Europa voert sindsdien inderdaad een kordater China-beleid. Ook tijdens de laatste EU-China top van juni 2020 onderlijnden de Europese leiders de no…
Opinie
Een goede gezondheid, we wensen het elkaar toe bij feestdagen en verjaardagen, maar moet het bij wensdromen blijven?  Hebben we dat zelf niet in handen? Met Johan Albrecht – econoom, professor aan de Universiteit Gent en senior fellow van Itinera – hebben we het over preventie in de gezondheidszorg. Voorkomen is niet enkel goedkoper dan genezen, maar ook beter voor mens én milieu.…
Opinie
Interneteconomie
Landen kunnen op drie manieren omgaan met de interneteconomie. Ze kunnen internetbedrijven kweken. Dat heeft Amerika schitterend gedaan, dankzij topondernemers en topimmigratie, risicokapitaal, ecosystemen van innovatie rond universiteiten en het culturele gewicht van de Engelse taal. Landen kunnen de interneteconomie manipuleren voor een digitale controlestaat die de economische vrijhe…
Opinie