Itinera opinies

Het jaar van de waarheid voor de regering Vivaldi
De wittebroodsweken van de federale regering zijn voorbij. De balans is positief, althans in vergelijking met de lage standaard van de voorafgaande minderheidsregering. Hoe dramatisch de opflakkering voor corona ook is voor het welzijn en de welvaart van zovele gezinnen en bedrijven, voor Vivaldi is ze een cadeau. Een derde coronagolf is ondenkbaar. Het indijken en controleren van de tw…
Opinie
De vraag van het derde decennium van de 21ste eeuw is hoe de relatie tussen de Verenigde Staten en China zal consolideren. Voorbij is de fase van spontane globalisering, van wederzijdse economische winst en onderlinge politieke tolerantie. Sinds het presidentschap van Donald Trump zijn we definitief beland in een fase van strategische concurrentie en machtsstrijd. Het preside…
Opinie
Na bijna 20 jaar in de oppositie zijn de groenen terug, en willen ze hun kernuitstap uit 2003 verwezenlijken. Maar is België daarvoor klaar? Wat betekent een kernuitstap voor de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van onze elektriciteitsproductie? We vroegen het aan prof. dr. Johan Albrecht, milieueconoom aan de UGent en senior fellow van Itinera.
Opinie
Civiele maatschappij
In veel landen met een maatschappij zo complex en een overheid zo groot als die in België ontstaat het gevoel dat er een te grote kloof is tussen de burger en de staat met zijn bureaucratische structuren. Het is belangrijk voldoende ruimte te laten voor de civiele maatschappij die vitaliteit bevat om als cement voor het sociaal weefsel te functioneren waarbij ook voldoende beroep gedaa…
Opinie
Weten onze politici nog wat de rol van de overheid is en tot waar hun verantwoordelijkheid gaat? Kan, moet of mag de overheid een rol spelen in de transformatie van de economie? Wat wordt beter overgelaten aan de dynamiek van de markt? En welke principes van goed bestuur moeten ons daarbij leiden? Nu maatschappelijke en technologische evoluties de grens tussen overheid e…
Opinie
Neo-Keynesianisme
In de jaren 1970 verzandde de wereldeconomie in torenhoge belastingen, begrotingstekorten, overregulering, overheidsmonopolies en dure olie. De Amerikaanse president Reagan en de Britse premier Thatcher werden verkozen met een programma van privatisering, marktdynamiek, lagere belastingvoeten, bredere belastingbasis en vrijhandel. Ze verlieten het Keynesianisme dat sinds de Grote Depres…
Opinie
De coronacrisis werkt als een vergrootglas voor de zwakke punten in onze samenleving. Het virus is niet verantwoordelijk voor alles wat in ons land, met zijn kolossale overheidsbeslag, misloopt. Het bracht enkel de disfuncties aan het licht. Deze crisis vergt uiteraard begeleidende maatregelen – waarbij de heroriëntatie en de vorming van tijdelijke werk…
Opinie
Weten onze politici nog wat de rol van de overheid is en tot waar hun verantwoordelijkheid gaat? Het thema is door de corona brandend actueel. Econoom Ivan Van de Cloot komt in zijn jongste boek Overheid + markt met antwoorden. Hij sprak erover met Lieven Desmet in De Morgen. Het volledige interview leest u in bijlage.
Opinie
De Nobelprijswinnaars geneeskunde voor 2021 zijn bekend. Ugur Sahin en Ozlem Tureci zijn het brein en de branie achter de doorbraak in virusvaccinatie die licht plaatst aan het eind van de donkere coronatunnel. Ze bedachten een genetische virusbestrijder die veel effectiever blijkt dan klassieke vaccins. Hun inspiratie biedt niet alleen hoop voor een toekomst zonder corona, ze kan ook d…
Opinie
Ivan Van de Cloot heeft zijn zevende boek uit: ‘Overheid + Markt’ uitgebracht. In ‘Ontbijt met De Tijd’ legt de hoofdeconoom van de denktank Itinera bij een boterham met kippenwit uit wat hem drijft. Enkele passages uit het interview: “Het boek was klaar in februari, maar ik besefte heel goed dat alle maatschappelijke aandacht naar de coronac…
Opinie