Itinera opinies

Ongelijkheid
Bij de aanhef van elk nieuw jaar, perfect getimed om Davos te verstoren, heft Oxfam een klaagzang over de ongelijkheid aan. Ook dit jaar is het onheil troef: ‘seksistische economieën drijven een ongelijkheidscrisis, waarbij een rijke elite fortuinen vergaart ten koste van gewone mensen en in het bijzonder van vrouwen en kinderen’, aldus het kersverse rapport. En dan volgt een batte…
Opinie
Innovatie omzetten in producten waar de wereld iets aan heeft, vergt onder­nemerschap van mensen die alert genoeg zijn én risico’s aandurven. Dat lijkt men vandaag te vergeten. In de coronacrisis blijkt vlijmscherp dat de maatschappij alleen kan functioneren als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. En dat op basis van gepaste rollen voor markt, overheid, burge…
Opinie
In de belegerde vesting Washington DC, onder een donkere coronawolk, in de slagschaduw van zijn afwezige voorganger, is Joe Biden ingehuldigd als 46ste president van de Verenigde Staten. Biden zal een goede president zijn, al was het maar omdat Donald Trump zo slecht was. Alleen al door zich als de anti-Trump te gedragen, zal Biden een succes zijn. Maar zal hij ook een grote …
Opinie
We schrijven 2030. Techneuten patenteren de ‘ultra-batterij’ die extreme prestaties combineert met grote duurzaamheid en automatisch bijladen. Hun uitvinding kan de mobiliteit en de elektriciteitsvoorziening heruitvinden. Autoproducenten, batterijmakers en nutsbedrijven staan in de vuurlinie. Nu nog topondernemer worden en de markt veroveren. Waar zal dit soort trans…
Opinie
2021 betekent het einde van het EU-voorzitterschap van Duitsland en van het kanselierschap van Angela Merkel. Duitsland geldt als de betrouwbare rots in de woelige branding van de Europese Unie. Er is ook een andere realiteit, waarin Duitsland door de exit van het Verenigd Koninkrijk en de zwakte van Frankrijk zonder veel tegenstand de Unie naar Duitse hand kan zetten. N…
Opinie
2021, oef! Na een jaar dat overschaduwd werd door de coronapandemie. Een jaar dat we snel willen vergeten. Een écht transitiejaar moet het worden. Op gezondheidsvlak moeten we kunnen herademen, met ons gedrag en geholpen door de eerste vaccins en een goed vaccinatiebeleid. Ook een transitiejaar voor het beleid. De regering-De Croo belooft een sterk relanceplan naar …
Opinie
Ons land heeft 2020 gespendeerd aan politieke impasse en pandemiebestrijding. Door de permanente crisis die alle wetten van de politieke zwaartekracht heeft opgeheven, beseffen we weinig hoezeer corona een kantelmoment voor de wereldorde inhoudt. De mensheid was de 21ste eeuw ingegaan met de erfenis van de 20ste: eensgezindheid over de basisregels v…
Opinie
China - strategische onafhankelijkheid
Niet alleen de Kerstman komt uit het buitenland maar ook onze kerstversiering lijken we vooral te importeren.  In 2019 voerden we in totaal voor meer dan €18 miljoen aan kerstverlichting in, €43 miljoen aan kerstdecoratie (niet glas) en €5 miljoen aan glazen kerstversiering (cijfers Eurostat). Terwijl de Kerstman traditioneel uit Lapland komt, blijkt onze decoratie voornamelijk t…
Opinie
Brexit
Hoe diep is de verstandhouding tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese continent weggezakt dat we pas aan de vooravond van Kerstmis zullen weten of een handelsakkoord lukt? De Europese Unie heeft handelsakkoorden met zowat tachtig verschillende landen, van Albanië tot Zimbabwe, van Colombia tot Singapore. Is er met de Britten echt geen derde weg denkbaar tussen een globaal akkoo…
Opinie
Staatsnoodrecht
De paradox van de bescherming tegen de pandemie is dat de overheid onze vrijheid om te gaan en te staan waar we willen, of de vrijheid van handel, onderwijs, vereniging of religie fors moet beperken. Dat schuurt, maar toch moet het. Hoe regel je dat conflict in een rechtsstaat? Tot juli deed de regering een beroep op ‘bijzondere machten’. Snel regeringsoptreden kreeg…
Opinie