Itinera opinies

Is de klimaatbedreiging de nieuwe nucleaire bedreiging? Tijdens de originele Koude Oorlog, toen de VS en de voormalige Sovjetunie elkaar in alles en overal naar het leven stonden, konden ze elkaar nog vinden in kernwapenverdragen. Anno 2021 kunnen China en de VS elkaar vinden in een verdragsagenda tegen de klimaatopwarming. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen de klimaatgezanten van…
Opinie
Joe Biden
In een vorig economisch tijdperk gold de overheid niet als de oplossing maar als het probleem. Dat is intussen omgekeerd. Maar dat andere aforisme is springlevend: ‘Als het beweegt, belast het. Als het blijft bewegen, reguleer het. Als het stopt, subsidieer het’. Dat was volgens wijlen president Reagan de houding van de overheid tegenover de economie. Dat is het pandemiescript van 2…
Opinie
Actieve bemiddeling door de federale regering heeft tijd gekocht in de aanslepende onderhandelingscrisis over de nieuwe loonnorm. Het is positief dat de hallucinante combinatie van dovemansgesprekken, onwil en staking te midden de grootste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog voor even wordt stilgelegd. Maar met welke prijs? Naar verluidt probeert de regering …
Opinie
big tech
Mijn geadopteerd werkland Australië behaalde vorige week een glansrijke overwinning. Het vocht als David tegen Goliath en versloeg Google en Amazon in een pioniersstrijd voor eerlijke financiering van de klassieke media. Aussie boven, want dit precedent inspireert andere landen die maar wat graag in de buidel van Big Tech willen tasten. De Europese Unie, Canada en het Verenigd Koninkri…
Opinie
seksisme
‘Wanneer je veel vrouwen in het bestuur opneemt, moet je een tijdslimiet instellen. Ze kunnen moeilijk stoppen met praten, wat irritant is, en hebben veel onderlinge rivaliteit.’ Aldus de 83-tachtigjarige Yoshiro Mori, ex-premier van Japan en voorzitter van het organisatiecomité van de olympische spelen in Tokio. De uitspraak kostte hem het voorzitterschap, onder druk van de pu…
Opinie
Kerntaken
De coronacrisis werkt als een vergrootglas voor de zwakke punten in onze samenleving. Het coronavirus is niet verantwoordelijk voor alles wat in ons land met zijn kolossaal overheidsbeslag misloopt. Het bracht enkel de disfuncties aan het licht. In de crisis zijn er natuurlijk begeleidende maatregelen nodig (met het grote belang van herorientatie en vorming van tijdelijke werklozen) maa…
Opinie
Basisinkomen
Het idee van een universeel basisinkomen blijft opduiken.  De ene keer als basisinkomen voor artiesten of voor jongeren, de andere keer als “de” relancemaatregel. Velen verdedigen het, maar meestal laat men de universaliteit direct vallen: toch voorwaarden, zoals bij een “basisinkomen”… voor jongeren of artiesten. Philippe Van Parijs, auteur van Basic Income, a radical pr…
Opinie
België was zo vaak een voorloper. 1831: de eerste Grondwet op basis van de idealen van de Franse Revolutie: “liberté, égalité, fraternité !” 1944: het Sociaal Pact dat de grondslag werd van de verzorgingsstaat. Vakorganisaties waren de sociale vernieuwers. We werden de rijkste regio van de wereld met hoge productiviteitsgroei en de grootste herverdeling. Ook met de duur…
Opinie
Het is altijd wat in Italië, maar de déconfiture over de besteding van tweehonderd miljard euro Europees relancegeld legt de tere zenuw van het relancebeleid bloot: relance is pure partijpolitiek. In de VS wil president Biden een gelddouche voor alle Amerikanen. Zijn relanceprogramma van 1900 miljard dollar is niet alleen driemaal groter dan de economische terugval, het is ook een uit…
Opinie
loonnorm
Heeft het zin voor de hele economie een maximale loonsverhoging te fixeren? Vanzelfsprekend niet. Elke economie kent grote verschillen, tussen en binnen regio’s, tussen sectoren en tussen bedrijven. Productiviteit, winstgevendheid, competitiviteit, levensduurte, arbeidskrapte: ze variëren allemaal. In een normale arbeidsmarkt zouden loonniveaus die verschillen reflecteren. Vraag en a…
Opinie