Itinera rapporten

Innovatie is een belangrijke motor van economische groei en investeringen in O&O stimuleren innovatie. Daarom moedigen veel overheden investeringen van bedrijven in O&O aan, met als doel het wegwerken van  marktfalingen. In België bestaan maatregelen in de vennootschapsbelasting, een belastingsvrijstelling voor bijkomend wetenschappelijk personeel, een belastingsvermindering o…
Analyse
VZW’s in België kampen vandaag de dag op juridisch vlak met twee grote onzekerheden die een optimale ontplooiing en verdere ontwikkeling van hun activiteiten ernstig belemmeren. In de eerste plaats worstelen ze met het in artikel 1 VZW-wet ingeschreven verbod op handelsactiviteiten. In rechtspraak en rechtsleer is geen duidelijke lijn te trekken bij de grenzen aan en sanctionering
Analyse
Advocaat Victor Dauginet pleit in deze Itinera Discussion Paper voor onbeperkte economische activiteiten voor VZW’s in België die – zo meent de auteur – vandaag op juridisch vlak met twee grote onzekerheden kampen
Analyse
Bij het begin van het academiejaar staat denktank Itinera stil bij de evolutie van het hoger onderwijs. Itinera organiseerde een bevraging bij het docentenkorps: 5000 academici, 1300 respondenten. De bevindingen van de werkvloer van de universiteiten en hogescholen leveren zorgwekkende vaststellingen op. Docenten stellen vast dat "vermarkting" en bureaucratisering het hoger onderwijs …
Analyse
Zijn er grenzen aan de groei en wat met de kwaliteit van het hoger onderwijs? In een recente beleidsnota heeft Rudi Verheyen de toenemende kritiek verzameld en geëvalueerd en is hij  tot de bevinding gekomen dat een aantal ontwikkelingen, (structuur) hervormingen en beleidsbeslissingen zeer waarschijnlijk de kwaliteit van het Hoger Onderwijs negatief be&iu…
Analyse
Op zoek naar slimme besparingen ging het Itinera Institute aankloppen bij verschillende topambtenaren van de federale overheid. 56 ambtenaren formuleerden niet minder dan 450 concrete en haalbare voorstellen die de werking van hun overheidsdienst efficiënter en kostenbesparender kunnen maken. Meer dan één derde van de bevraagde ambtenaren zetelt in de algemene directie van z…
Analyse
België heeft in het verleden niet een grote budgettaire discipline vertoond. In de vette jaren ontbrak het aan vooruitzicht en kansen op budgettaire overschotten werden verspild. Sinds 2009 behoort ons land tot de landen met een excessief tekort die ons onder nauw toezicht plaatst van de Europese Commissie. Het onzinnig debat rond het zogenaamde kapotbesparen werd ondertussen zonder nuance…
Analyse
Door aan te zetten tot vroegtijdige pensionering vergroten de pensioenstelsels zelf het probleem van de financiële houdbaarheid. De meest efficiënte beleidstussenkomst om ouderen uit de armoede te houden, bestaat erin om de werkgelegenheidsprikkels te versterken. Door de invoering van een malus zal men 1,1 jaar later met pensioen gaan. De pensioenbonus verhoogt de pensioenleeftijd met…
Analyse
“Als we niets doen zijn we binnen drie jaar failliet” kopte een krant recent de woorden van de Kortrijkse burgemeester. Essentieel dus dat het beheer van de financiën op gemeentelijk vlak met de nodige ernst bekeken wordt. Hoe rationeel gebeuren overigens de beslissingen over ontvangsten en uitgaven op dit niveau? Vandaag beschikken we over de data om te verifiëren …
Analyse
De Europese leiders hebben een actieplan tegen jeugdwerkloosheid aangekondigd. Gezien de ernst van de problematiek mogen we geen taboes hierover tolereren. Ook niet over de kwestie over de vaak ondoordachte keuze van studierichtingen. Elk jaar wordt er wel eens gewezen op de realiteit dat ons onderwijs vandaag afgestudeerden aflevert waarvan helaas op voorhand geweten is, dat ze heel moeilijk e…
Analyse