Itinera rapporten

Wie zich afvraagt wat de grote, fundamentele prioriteit van het Belgisch arbeidsmarktbeleid moet zijn, hoeft echt niet ver te zoeken. Zowel de structurele handicaps van de Belgische arbeidsmarkt als de historische uitdaging van de vergrijzing wijzen in één en dezelfde richting: we moeten alles in het werk zetten om meer mensen aan het werk te krijgen en om meer mensen langer aan h…
Analyse
Het verschuiven van de belastingdruk naar andere bronnen dan arbeid moet de absolute prioriteit zijn. De uitdaging voor de volgende regering is een meer rechtvaardige fiscaliteit die op een transparante wijze stimulansen geeft aan de economie. Itinera pleit voor een belastinghervorming die budgettair realistisch is. Verschillende pistes werden op het vlak van kostprijs en herverdeling ge…
Analyse
De kernuitstap lonkt om de hoek. In 2015 worden de twee oudste kerncentrales van Doel gesloten na 40 jaar gebruik. Volstaat de resterende beschikbare productiecapaciteit om een uitzonderlijke piekvraag – bijvoorbeeld tijdens een stevige winterprik – op te vangen? Bereiden we ons intussen adequaat voor op de sluiting van de resterende kerncentrales tegen 2025? En hoe past de verwacht…
Analyse
Het Itinera Institute becijferde dat de fiscale lasten op nieuwbouw in ons land oplopen tot 106 % van de resource kost van de nieuwbouwwerkzaamheden (exclusief de bouwgrond).De woonbonus – een fiscale uitgave met een actuele waarde van ongeveer € 33 000 bij 2 ontleners – mildert de fiscale druk op nieuwbouw van 106% tot 60%.Voor de aankoop van bestaande woningen heeft de woonbo…
Analyse
Saudi-Arabië heeft zijn stempel gedrukt op de soennitische islam wereldwijd, ook in België. De inmenging van de Saudi’s in het islamitische landschap in België staat een Belgische islam in de weg.
Analyse
De Belgische huishoudens betalen zeer veel belastingen. In vergelijking tot de vier buurlanden betaalt het Belgische huishouden in 2010 en 2012 jaarlijks ongeveer € 6 800 meer aan belastingen. In de periode van 2002 tot 2012 steeg de fiscale kloof met maar liefst 97%.…
Analyse
Marc De Vos stelt vast dat de Europese Commissie in haar aanbevelingen voor België hamert op gekende structurele tekortkomingen van de Belgische arbeidsmarkt. Hij doet daarom een reeks concrete beleidsvoorstellen voor de komende jaren.
Analyse
“Als iemand echt de beste kansen wil benutten die het leven hem biedt, moet hij leren om kritisch te blijven ten aanzien van de gewoonten en overtuigingen, van zijn stam.” (Bertrand Russell)   België is lid van de eurozone en heeft een erg open economie die sterk met die van zijn buurlanden verweven is. Toch beschikt het over heel …
Analyse
Om optimaal in te spelen op de groeikansen van de mondiale economie dienen Belgische bedrijven hun productgamma op te schalen naar hoogtechnologische producten. Voor de Belgische ondernemingen geldt het motto ‘to insource complexity’ terwijl de Belgische overheden net de bestaande institutionele complexiteit zouden moeten proberen af te bouwen.
Analyse
De regering bevestigde haar voornemen om voor het einde van het jaar een nieuwe bankenwet klaar te hebben. Essentieel is het een structuurhervorming die besmetting en kruissubsidiëring binnen bankgroepen voorkomt door de risico’s te compartimenteren. Alleen zo zal bij de afwikkeling van falende activiteiten het cruciale onderscheid gemaakt kunnen worden tussen het vrijwaren van het s…
Analyse