Itinera rapporten

De kenmerken van de Finse samenleving verklaren deels het succes van het onderwijs De Finse samenleving is op sociaal-economisch vlak veel homogener dan de Belgische, wat minder ongelijkheid creëert op het gebied van onderwijs. Het beroep van leerkracht geniet er meer populariteit en aanzien dan bij ons: maar liefst een derde van alle leerlingen met een hoger…
Analyse
België is een competitief land maar beschikt niet over de slagkracht om de competitiviteit morgen te verbeteren. Itinera brengt in het rapport “Competitiviteit 2014-2019” enkele pijnpunten in kaart waarvoor amper of geen vooruitgang wordt geboekt. Om competitief te blijven, moet de evolutie van de loonkost nauw aansluiten bij de evolutie van de productiviteit. En deze wetmatigh…
Analyse
In deze analyse buigt Professor Wim Van den Broeck zich over de aanbevelingen die door de Vlaamse overheid verspreid worden om het zittenblijven zoveel mogelijk af te raden. Het door de overheid bestelde rapport “Zittenblijven in vraag gesteld. Een verkennende studie naar nieuwe praktijken voor Vlaanderen vanuit internationaal perspectief” stelt dat zittenblijven in hoofdzaak n…
Analyse
Itinera pleit voor gedurfd realisme: wat zijn de beleidsprioriteiten die ná de verkiezingen op de lijsten van de onderhandelaars moeten staan? Dit was de insteek van de Itinera-verkiezingsreeks. Gedurende 9 weken presenteerde Itinera voor de beleidsdomeinen energie, belastingen, werk, financiering KMO’s, gezondheidszorg, pensioenen, competitiviteit, onderwijs en ouderenzorg concrete “must-…
Analyse
De duurzaamheid van ons gezondheidszorgsysteem staat op het spel. In de komende legislatuur moet een meerjarenstrategie voor het gezondheidsbeleid worden ontwikkeld. Itinera brengt in het rapport “Naar een doelgericht gezondheidsbeleid met collectieve ambitie” de belangrijkste prioriteiten in kaart. Duidelijk is dat we meer zullen moeten doen met minder middelen. Dit kan als we ervo…
Analyse
Wat zijn de politieke prioriteiten die het onderwerp zouden moeten zijn van de verkiezingsdebatten in de aanloop naar de volgende verkiezingen en die zouden moeten voorkomen op de lijstjes van de onderhandelaars na de verkiezingen? Dat is de aanpak van de reeks ‘2014-19: uit de loopgraven!’, aan de hand waarvan Itinera een constructieve bijdrage wil leveren aan de ‘moeder alle…
Analyse
Twee gevaren bedreigen ons pensioenstelsel: immobilisme en onrust. De pensioenen vertegenwoordigen op dit ogenblik een impliciete schuld die bijna tweemaal zo groot is als ons BNP. Bij een ongewijzigd beleid zou deze impliciete schuld tegen 2060 naar verwachting oplopen tot zevenmaal het bedrag van het BNP. Het is duidelijk dat bij dit vooruitzicht alleen een gezamenlijke inspanning waar we all…
Analyse
De geefbereidheid van de Belg is aan de beterhand, ook al oogt ze nog fragiel. Een grote meerderheid van de Belgen geeft daarbij de voorkeur aan doelgerichte filantropie, kiest dus het liefst zelf het goede doel. En bijna 40% wil geven voor thema’s in de sfeer van ‘gezondheid en medisch onderzoek’. In tweede instantie kiest men voor het thema ‘minderbedeelden’.
Analyse
Itinera pleit voor een ouderenzorgbeleid dat inzet op het verhogen van de zelfredzaamheid van de ouderen. De overheid moet gaan voor een persoonsgebonden budget afhankelijk van de zorgnoden van de oudere, het aantrekken en behoud van zorgpersoneel en het installeren van een transparant, open en eerlijk zorglandschap voor alle zorgaanbieders. Op vlak van financiering kiest Itinera voor een syste…
Analyse
Er is een noodzaak om naast bankfinanciering alternatieve financieringsbronnen te ondersteunen. Hierbij kan private equity, venture capital maar ook crowdfunding een meer prominente rol gaan spelen. Het meer ontwikkelen van risicokapitaal moet in elk geval opgewaardeerd worden als een prioriteit voor ons land. Voor het stimuleren van de Belgische beursactiviteit worden een aantal concrete voors…
Analyse