Itinera rapporten

In moeilijke tijden met een toenemende onzekerheid moeten we kunnen rekenen op betrouwbare en efficiënte instellingen. Burgers hebben dan immers meer dan ooit behoefte aan een vangnet dat hun vrees wegneemt om in een situatie van kwetsbaarheid of verval terecht te komen. Dat vereist een efficiënte staat die de tekortkomingen van de markten lenigt en voorwaarden creëert om weer snel te kunnen…
Analyse
Zoals veel andere Europese landen is ook België het ontvangstland van een historische vluchtelingenstroom. Sinds begin 2015 tekende België een toestroom van 57.076 asielzoekers op. Tussen begin 2015 en augustus 2016 nam het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen in totaal voor 31.018 personen een eindbeslissing, waarvan er 18.967 (61%) erkend werden als vluchteling of subs…
Analyse
De digitale uitdaging in het onderwijs Sinds de digitale technologie onze samenleving binnengedenderd kwam, heeft ze onze levenswijze grondig veranderd. De leerlingen die nu onze scholen bevolken, zijn van jongs af met de digitale wereld vertrouwd. Digitale technologie maakt integraal deel uit van hun manier van leven en communiceren. Maar zijn onze scholen mee met die e…
Analyse
De centrale opdracht van het onderwijs: gelijke kansen In ons rapport benaderen we op een nieuwe manier het begrip ‘gelijkheid’, zoals het in de evaluaties van de onderwijssystemen werd gedefinieerd. Vandaag de dag wordt het verplicht onderwijs door iedereen gepercipieerd als een vector van sociale emancipatie. Het scheppen van gelijke kansen is dan ook een belangrij…
Analyse
In de hedendaagse samenleving is een diploma secundair onderwijs (aso, tso, kso, bso) een belangrijke voorwaarde om de arbeidsmarkt succesvol te betreden en erin te blijven. Leerlingen onder 24 jaar die geen secundair onderwijs hebben voltooid en die niet langer aan onderwijs of training deelnemen, worden “vroegtijdige schoolverlaters” genoemd. Zij lopen het risico om zowel economisch als s…
Analyse
Op woensdag 9 december presenteerde professor Jaap Dronkers zijn visie over het belang van herkomstlanden voor scholen en onderwijssucces van migrantenkinderen. Hieronder vindt u zijn analyse en presentatie    
Analyse
Op woensdag 9 december presenteerde professor Jaap Dronkers zijn visie over islamitische scholen. Hieronder vindt u zijn analyse en presentatie.
Analyse
Marshallplannen Elk Belgisch gewest heeft tien jaar geleden een plan ingevoerd om zijn regionale ontwikkeling te bevorderen. Het gemeenschappelijke parool was bundeling van de economische en onderzoeksactiviteiten in elk gewest om excellentiepolen te vormen. Het Marshallplan voor Wallonië had bovendien de ambitie om de Waalse industrie om te schakelen en de economisch…
Analyse
In de hedendaagse samenleving is een diploma secundair onderwijs (aso, tso, kso, bso) een belangrijke voorwaarde om de arbeidsmarkt succesvol te betreden en erin te blijven. Leerlingen onder 24 jaar die geen secundair onderwijs hebben voltooid en die niet langer aan onderwijs of training deelnemen, worden “vroegtijdige schoolverlaters” genoemd. Zij lopen het risico om zowel economisch als s…
Analyse
De mythe van de vampiereconomie Onbegrijpelijk dat de Franse econoom Thomas Piketty zoveel volgelingen heeft, ook in Nederland. Zijn retoriek is oppervlakkig, zijn tegenstelling tussen arbeid en kapitaal niet meer van deze tijd, vindt rechtsgeleerde Marc De Vos. Hartstikke goed dat het sinds Thomas Piketty zoveel gaat over ongelijkheid, maar dat debat is …
Analyse