Itinera rapporten

De vergrijzing verhoogt zondermeer de druk op de sociale zekerheid en roept om adequate hervormingen. België is ongetwijfeld beter voorbereid op die extra kost nu dan tien jaar geleden maar is nog lang niet klaar om de uitdagingen aan te gaan van de voorspelde budgettaire meerkost van de vergrijzing. Deze studie en presentatie van IMF econoom Luc Everaert werpt een kritisch…
Analyse
Waar gaat onze arbeidsmarkt naar toe in de 21ste eeuw? Hoe pakken we vergrijzing en globalisering succesvol aan? Kunnen we eindelijk de massawerkloosheid terugdringen? Kunnen we meer flexibiliteit aan meer zekerheid koppelen? Krijgen we oudere werknemers langer aan het werk? Kunnen we de allochtonen eindelijk aan boord krijgen? Dit boek brengt nieuwe ideeën om de organisatie van de Belgische a…
Analyse
Koen De Leus biedt een technische beoordeling van de waarschijnlijkheid dat de pensionering van de baby-boomers zal leiden tot een “asset meltdown” op de Europese financiële markten omwille van veranderende spaarpatronen. Zijn besluit is geruststellend op voorwaarde dat Europa de tweede pensioenpijler blijft uitbouwen. De studie is enkel beschikbaar in het Engels
Analyse
De competitiviteit van de Belgische economie lijkt in gevaar. Om onze internationale concurrentiekracht te vrijwaren, willen de sociale partners onder andere controlemechanismen uitwerken waardoor de evolutie van de loonkost in de Belgische industrie deze van onze buurlanden volgt. Dit loonkostenbeleid zal wellicht geen impact hebben op het Belgische werkloosheidspercentage van 12.3% want ons f…
Analyse
Inflatie is niet populair want iedereen ondervindt de gevolgen van prijsstijgingen. Maar worden alle Belgen in gelijke mate getroffen door inflatie? Dit is een belangrijke vraag voor een land waarin lonen en uitkeringen automatisch geïndexeerd worden. Zo zou het indexeringsmechanisme een ongelijkmatige bescherming bieden tegen inflatie indien gezinnen uit verschillende inkomensklassen omwi…
Analyse