Itinera rapporten

Meer dan 6 op de 10 Belgen zeggen te geven aan goede doelen. Daarmee geven ze uiting aan het maatschappelijke belang dat ze aan filantropie hechten: 80 procent vindt dit belangrijk tot zelfs essentieel. Uit de Barometer en de Index van de Filantropie die de Koning Boudewijnstichting samen met denktank Itinera driejaarlijks maakt, blijkt dat de bereidheid om te geven en de filantropische…
Analyse
Onze reactie op globale risico’s – inclusief op pandemierisico’s die op televisie aangekondigd worden – is beperkt en laattijdig. De belangrijkste aanbevelingen uit pandemiedraaiboeken bleven dode letter; voor de invoering van de Belgische lockdown light was er geen enkele beperking op de (internationale) personenmobiliteit en twee maand na de identificatie van het nieuwe virus …
Analyse
Zeggen dat het verwarrende tijden zijn, kan alleen maar een eufemisme zijn. Het mogen echter geen chaotische tijden worden. Wat we vandaag nodig hebben, hoe moeilijk ook, is rationaliteit en onderbouwde beleidskeuzes. Verschillende spelers hebben vandaag al grote weerbaarheid getoond maar: “on a le meilleur et on a le pire”. Het slechtste – mensen die de instructie afstand te …
Analyse
Op vraag van de Commissie voor de democratische vernieuwing en burgerschap gaf algemeen directeur Leo Neels een uiteenzetting in de Senaat. De hoorzitting ging over de noodzaak om het democratisch systeem te moderniseren met meer burgerparticipatie. Prof. dr. Leo Neels wees er de Senaat op dat we geen probleem hebben met inspraak en participatie van de burgers maar wel aan de output-zijde: het …
Analyse
Prijsongelijkheid is weer brandend actueel, door het conflict met de gele hesjes in Frankrijk, en getuigt van een strijd voor meer koopkracht. De indruk heerst vandaag de dag dat vooral de lagere inkomens het meest te lijden hebben onder prijsstijgingen. Ook in België is de inflatie het belangrijkste onderwerp tijdens debatten over koopkracht. Zo horen we soms dat de p…
Analyse
Het vertrouwen in het vermogen van de overheid om de pensioenen te blijven betalen, is vandaag historisch laag. De meerderheid van de Belgen (56%) rekent niet op een wettelijk pensioen van de overheid (onder wie 67% van de Belgen jonger dan 35 jaar). De ‘individuele pensioenrekeningen’ werden voorgesteld als een mogelijk alternatief voor het puntenpensioen dat in een impasse leek t…
Analyse
In zijn lezing naar aanleiding van de lancering van ‘Beter is niet genoeg’ spreekt Prof. dr. Marc De Vos zijn ongerustheid uit over de toekomst van België en Europa: België is een struisvogel opgejaagd door zombies. We kennen bitter weinig vooruitgang in beleid, bitter weinig vooruitgang in overtuigingen. Beschouw dit tableau, een tableau van wat ik, om een bepaalde vakbond…
Analyse
Om de vergrijzing te betalen, moeten we meer, langer en harder werken. Deze aanbevelingen uit rekenmodellen houden geen rekening met de vaststelling dat slechts een klein deel van de huidige werknemers echt graag werkt. Volgens Gallup is amper 10% van de Belgische werknemers geëngageerd en enthousiast. 73% van de werknemers is onverschillig en de resterende 17% van de werknemers is ronduit obs…
Analyse
In onze open kenniseconomie, zijn kennis en vaardigheden belangrijker dan ooit.  De kennis en vaardigheden die productief zullen zijn in de volgende decennia, wijzigen daarenboven sneller dan ooit. En onze werkzaamheidsgraad moet drastisch stijgen om de verzorgingsstaat te kunnen blijven financieren. Deze drastische wendingen vergen levenslang leren; we praten er al lang over maar doen …
Persbericht
Analyse
“De lage werkloosheidsgraad in Vlaanderen dwingt ons om het activeringsbeleid te verruimen, enerzijds naar personen die uitkeringen ontvangen in andere sociale zekerheids- of bijstandsstelsels, anderzijds naar personen die inactief zijn. Daarnaast moeten we werknemers in krimpberoepen of -bedrijven sneller heroriënteren en herscholen naar knelpuntberoepen. Dit lukt alleen als we de bestaand…
Analyse