Itinera rapporten

Het Itinera Institute brengt in het rapport “Hoe gezond is de geestelijke gezondheidszorg in België?” de tekortkomingen van de geestelijke gezondheidszorg in kaart. Psychische stoornissen zijn in België de belangrijkste oorzaak van invaliditeit, 27% van het langdurig ziekteverzuim kent een psychische oorzaak en de levensverwachting van psychiatrische patiënten is gem…
Analyse
Denoël en Gérard tonen het belang aan van kwaliteitsonderwijs en presenteren vier sleutels tot succes van onderwijssystemen die het best presteren. Vervolgens stellen ze pistes voor om ons onderwijsniveau te verbeteren. Tegen de huidige Belgische gewoontes in om onderwijsstructuren te hervormen of de middelen te wijzigen, suggereren ze dat meer dan 70% van de geslaagde hervormingen,…
Analyse
Borgonovi bewijst dat landen die goed presteren en succesvolle hervormingen hebben doorgevoerd een aantal gemeenschappelijke aspecten delen: hun politici en sociale partners hechten met de ouders, leerkrachten en studenten een sterk geloof aan dat alle studenten het vermogen hebben om hoge normen te bereiken en dat ze dat ook moeten doen; studenten die slecht presteren worden snel opgevist en d…
Analyse
Polen heeft een succesvolle onderwijshervorming doorgevoerd in termen van prestatie en ongelijkheid : in minder dan 6 jaar tijd is het leesniveau van de 15-jarige leerlingen er vooruitgegaan met een equivalent van een half schooljaar in termen van het PISA-onderzoek. Het heeft ook het aantal studenten dat onderpresteert en de niveauverschillen tussen scholen met de helft kunnen terugdringe…
Analyse
België heeft relatief lage milieubelastingen. Een ingrijpende vergroening van de fiscaliteit zou € 3 mrd tot € 5 mrd per jaar kunnen opbrengen. Hierdoor kunnen de personenbelastingen verminderd worden met 7 tot 11%. Een fiscale vergroening met hogere energiebelastingen vergroot wel de inkomensonge­lijkheid omdat alleen de economisch actieven genieten van lagere belastingen op…
Analyse
De analyse “You get what you pay for. Naar een nieuw business model van zorg” werd op vertrouwelijke, individuele basis voorgelegd aan 16 stakeholders als experten in de materie om feedback te bekomen over het voorstel en om aanvullende belangrijke aandachtspunten te identificeren. Het panel bestaat uit 7 artsen die in hun werk dagdagelijks bezig zijn met de financiering van zorg, 6…
Analyse
Artsensyndicaten, ziekenhuiskoepels, ziekenfondsen en overheid nemen uiteenlopende stellingen in pro of contra fundamentele hervormingen van het vergoedingsmodel van artsen en ziekenhuizen. De publieke opinie wordt bespeeld met krasse uitspraken over de gevolgen voor de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. Itinera presenteert samen met het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, KU …
Analyse
Zonder transparantie naar burger toe en/of benchmarking van de prestaties van politiezones is er meer ruimte dan wenselijk voor misbruik van vertrouwen en inefficiëntie. Ondanks het voordeel van de twijfel te geven door te controleren voor heterogeniteit in de omgeving en beleidsgewichten, presteren enkele politiezones heel ondermaats inzake dienstverlening. Om deze zones op regelmatige ba…
Analyse
Herman Matthijs bespreekt hier de belangrijke invloed die uitgaat van de nieuwe budgettaire regels op het Europese vlak. Een gedetailleerde kennis van sixpack en de nieuwe procedures inzake het Europees Semester is noodzakelijk voor iedereen die de begrotingsprocedures volgt. Deze Europese verordeningen en de richtlijn gaan een belangrijke impact hebben op het Belgisch beheer van de open…
Analyse
Een bedrijfsenquête met Partena toont de economische schade door de onzekerheid over het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden, alsook een grote impasse en verdeeldheid. Itinera doet een oproep en maakt een concreet voorstel voor een eenheidsstatuut dat ten dienste staat van langere en betere loopbanen.
Analyse