Itinera analyses

De gezondheidszorg is de ijsberg van de sociale zekerheid: het grootste deel zit onder de waterlijn van de publieke belangstelling. Ik verwacht dat we de komende legislaturen een steeds groter deel van de ijsberg op de radar zullen zien verschijnen, hopelijk zonder aanvaringen met zware averij. Als u denkt dat pensioenen de grootste uitdaging zijn, dan heeft u het dus mi…
Opinie
België staat sinds de 19de eeuw gekend als een continentale industriële kracht en een internationale voorloper binnen de verwerkende nijverheid. Gedurende de laatste decennia brokkelde deze reputatie echter af. Klassieke sectoren verdwenen bijna, sommige sectoren krompen, en de omschakeling naar een gedigitaliseerde en gerobotiseerde industrie lijkt de onvermijdelijke teloorgang van de verwer…
Analyse
Ons land heeft een probleem met ondernemerschap. Economisch onderzoek en historische analyse tonen aan dat de attitude tegenover ondernemers en ondernemerschap in het algemeen een cruciale rol speelt in een voorspoedige ontwikkeling van de economie. Innovatie en economische vernieuwing zijn sterker in maatschappijen waar de maatschappelijke attitudes tegenover ondernemerschap gunstiger zijn. Ee…
Analyse
Het boek ‘De geslaagde school’ biedt een gedegen, objectieve en heldere kijk op het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs in ons land. Het onderscheidt zich door haar economisch perspectief op het onderwijs, en het nemen van recente cijfers en feiten als uitgangspunt. In een context van toenemende heterogeniteit in de leerlingenpopulatie, focust het boek op de dubbele opdracht van …
Regeren is kiezen maar ook realiseren. En dan verwacht je in een Vlaams regeerakkoord van 300 pagina’s duidelijke doelstellingen voor de relevante beleidsdomeinen en antwoorden op ‘wat willen we bereiken, wat gaan we doen en wat mag het kosten?’ In het Vlaams regeerakkoord worden duidelijke en belangrijke keuzes gemaakt. Een ervan is het gebruik van ge…
Opinie
Wanneer komt er eindelijk schot in de tergende saga rond de Belgische federale regeringsvorming? De verkiezingen liggen intussen al vijf maanden achter ons. Voor zover bekend, moet elke onderhandeling nog altijd beginnen. Dat is en blijft, het kan niet genoeg herhaald worden, een regelrechte schande. Dat onze toppolitici wegkomen met maandenlange surplace zegt veel over de staat van onz…
Opinie
In het klimaatdebat wegen emoties vaak zwaarder door dan facts & figures. Hoe bouwen we als land voort aan de energietransitie? Op welke manier kunnen technologie en klimaatbeleid elkaar ondersteunen? Hoe verzoenen we klimaat- met sociaal verantwoordelijk beleid? Ontdek er alles over in de nieuwste aflevering van Itinera Talks met Itinera-fellow en milieueconoom Johan Albre…
Opinie
In onze open kenniseconomie, zijn kennis en vaardigheden belangrijker dan ooit.  De kennis en vaardigheden die productief zullen zijn in de volgende decennia, wijzigen daarenboven sneller dan ooit. En onze werkzaamheidsgraad moet drastisch stijgen om de verzorgingsstaat te kunnen blijven financieren. Deze drastische wendingen vergen levenslang leren; we praten er al lang over maar doen …
Persbericht
Analyse
Gunstige publieke opinie Door de beslissingen om de wettelijke pensioenleeftijd te verhogen en de loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden voor toegang tot het vervroegd pensioen ‘aan te scherpen’, staat het vraagstuk van de zware beroepen weer centraal in het sociaal overleg. Uit peilingen blijkt dat meer dan 80 % van de bevolking er voorstander van is rekening te houden m…
Analyse
De nieuwe Vlaamse regering is een feit. Commentatoren doorploegden de details van een akkoord van meer dan driehonderd pagina’s. Hoeveel subsidie verschuift van wonen naar werken? Wie wint en verliest in de onderwijsplannen? Waar wordt bespaard of geïnvesteerd in zorg of kinderbijslag? Hoeveel schuift inburgering en integratie op naar rechts? Wat verandert er voor dienstencheques en …
Opinie