Itinera rapporten

Pact 2020
Vlaanderens antwoord op de bankencrisis van 2008 was het Pact 2020. Twintig doelstellingen om tegen 2020 Vlaanderen terug op de rails te krijgen, en voor te bereiden op een beloftevolle toekomst. Pact 2020 zou de leidraad vormen voor de broodnodige structurele hervormingen om ons uit de crisis te trekken en toekomstige welvaart & welzijn te garanderen. Een uitstekende ambitie. Het Pa…
Analyse
2021, oef! Na een jaar dat overschaduwd werd door de coronapandemie. Een jaar dat we snel willen vergeten. Een écht transitiejaar moet het worden. Op gezondheidsvlak moeten we kunnen herademen, met ons gedrag en geholpen door de eerste vaccins en een goed vaccinatiebeleid. Ook een transitiejaar voor het beleid. De regering-De Croo belooft een sterk relanceplan naar …
Analyse
Klimaatvriendelijk
Bijna de helft van de huidige eigenaars kan klimaatrenovaties niet betalen. Een groot deel heeft al geïnvesteerd in bijvoorbeeld dakisolatie en heeft geen zin om opnieuw renovatiewerken uit te voeren met een lange terugverdientijd, zelfs als men daar financieel toe in staat is. Dit rapport wil de financiële barrières voor ingrijpende renovatiewerken toelichten vanuit een perspectief dat reke…
Analyse
Onderzoek bevestigt dat de politiek bij de Belgische bevolking vooral negatieve emoties oproept, nog slechts een minderheid spreekt vertrouwen uit in de politiek. Amper 25% is tevreden over de werking van onze democratie. Toch blijft men gehecht aan de representatieve democratie. De democratie kraakt. De oude spelregels zijn aan herziening toe. We moeten de capaciteit om met echte oploss…
Analyse
België heeft nood aan een haalbaar relanceplan om ons land uit de coronacrisis te loodsen. Itinera pleit in haar coronaplan onder meer voor: Een verschuiving van belastingen op arbeid naar andere inkomstenbronnen; Een evaluatie van de Belgische staatsschuld en schuldafbouw die rekening houdt met de nieuwe (economische) realiteit; Het stimu…
Analyse
Meer dan 6 op de 10 Belgen zeggen te geven aan goede doelen. Daarmee geven ze uiting aan het maatschappelijke belang dat ze aan filantropie hechten: 80 procent vindt dit belangrijk tot zelfs essentieel. Uit de Barometer en de Index van de Filantropie die de Koning Boudewijnstichting samen met denktank Itinera driejaarlijks maakt, blijkt dat de bereidheid om te geven en de filantropische…
Analyse
Onze reactie op globale risico’s – inclusief op pandemierisico’s die op televisie aangekondigd worden – is beperkt en laattijdig. De belangrijkste aanbevelingen uit pandemiedraaiboeken bleven dode letter; voor de invoering van de Belgische lockdown light was er geen enkele beperking op de (internationale) personenmobiliteit en twee maand na de identificatie van het nieuwe virus …
Analyse
Zeggen dat het verwarrende tijden zijn, kan alleen maar een eufemisme zijn. Het mogen echter geen chaotische tijden worden. Wat we vandaag nodig hebben, hoe moeilijk ook, is rationaliteit en onderbouwde beleidskeuzes. Verschillende spelers hebben vandaag al grote weerbaarheid getoond maar: “on a le meilleur et on a le pire”. Het slechtste – mensen die de instructie afstand te …
Analyse
Op vraag van de Commissie voor de democratische vernieuwing en burgerschap gaf algemeen directeur Leo Neels een uiteenzetting in de Senaat. De hoorzitting ging over de noodzaak om het democratisch systeem te moderniseren met meer burgerparticipatie. Prof. dr. Leo Neels wees er de Senaat op dat we geen probleem hebben met inspraak en participatie van de burgers maar wel aan de output-zijde: het …
Analyse
Prijsongelijkheid is weer brandend actueel, door het conflict met de gele hesjes in Frankrijk, en getuigt van een strijd voor meer koopkracht. De indruk heerst vandaag de dag dat vooral de lagere inkomens het meest te lijden hebben onder prijsstijgingen. Ook in België is de inflatie het belangrijkste onderwerp tijdens debatten over koopkracht. Zo horen we soms dat de p…
Analyse