Itinera analyses

België staat sinds de 19de eeuw gekend als een continentale industriële kracht en een internationale voorloper binnen de verwerkende nijverheid. Gedurende de laatste decennia brokkelde deze reputatie echter af. Klassieke sectoren verdwenen bijna, sommige sectoren krompen, en de omschakeling naar een gedigitaliseerde en gerobotiseerde industrie lijkt de onvermijdelijke teloorgang van de verwer…
Analyse
Ons land heeft een probleem met ondernemerschap. Economisch onderzoek en historische analyse tonen aan dat de attitude tegenover ondernemers en ondernemerschap in het algemeen een cruciale rol speelt in een voorspoedige ontwikkeling van de economie. Innovatie en economische vernieuwing zijn sterker in maatschappijen waar de maatschappelijke attitudes tegenover ondernemerschap gunstiger zijn. Ee…
Analyse
Het boek ‘De geslaagde school’ biedt een gedegen, objectieve en heldere kijk op het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs in ons land. Het onderscheidt zich door haar economisch perspectief op het onderwijs, en het nemen van recente cijfers en feiten als uitgangspunt. In een context van toenemende heterogeniteit in de leerlingenpopulatie, focust het boek op de dubbele opdracht van …
In 1914 overtuigde Henry Ford zijn raad van bestuur om de arbeiders van het automobielconcern 5 dollar per dag te betalen, meer dan het dubbele van het toenmalige Amerikaanse minimumloon. Anno 2018 heeft Jef Bezos zijn internetbedrijf Amazon overtuigd om hun werknemers in de VS minstens 15 dollar per uur te betalen, tegenover het federale minimum van 7,25 dollar. Amazon …
Opinie
Met “het Rapport over de ongelijkheid in de wereld 2018”[1]proberen Thomas Piketty en zijn kompanen een vervolg te geven aan het grote succes van het boek “Kapitaal in de 21ste eeuw”. Dat werk verscheen in 2013 in het Frans en had initieel niet zoveel impact. Toen het echter ook in het Engels verscheen, maakte het snel furore. Niet …
Opinie
De babyboomers, de demografische vergrijzing, langer werken en andere pensioenen. Al meer dan twintig jaar, in studies, debatten, interviews en columns als deze, houden ze mij bezig. En zie: op de dag dat ik de heimat inruil voor Australië organiseren de verenigde vakbonden alweer een actiedag tegen pensioenhervormingen. Het zoveelste vakbondsprotest tegen de zoveelste pensioenhervormi…
Opinie
We zitten midden in een hoog oplopende ruzie tussen China en Donald Trump, live te volgen op de twitteraccount van de laatste. Dat er op dit moment vooral een tactisch spel bezig is om finaal nieuwe evenwichten op handelsvlak te bekomen, maakt het des te belangrijker om de dieperliggende uitdagingen nuchter te onderzoeken. Het presidentschap van Trump zelf is te wijten …
Opinie
Wat bezielt 238 zelfverklaarde progressieve Europese academici om in een collectieve opinie te pleiten voor het einde van economische groei? Wat bezielt Belgische media om daar voorpaginanieuws van te maken? Universiteiten herbergen nogal wat extreme activisten die vanuit de ivoren toren de wereld willen hertekenen. Dat is een prima illustratie van academische intellectuele vrijheid. Ma…
Opinie
Er wordt vandaag over weinig onderwerpen meer gediscuteerd dan over de islam. Een onderwerp dat echter minder aan bod komt, is de economische performantie van moslimlanden. Nochtans bestaat er een uitgebreide wetenschappelijke literatuur ter zake. Tot de late jaren 1990 stonden de meeste analyses over de islam en economische performantie op het actief van niet-economen. …
Opinie
Het onderwijs staat op een keerpunt. Het dogma dat democratisering geen nivellering heeft gebracht, is dood. Onderwijsexperts ontkennen niet langer wat internationale studies en de praktijkervaring van zovelen in het hoger onderwijs leren: de basiskennis van veel studenten is tot een problematisch niveau gedaald. Studenten voor wie elementaire geschiedenis mysterie is, d…
Opinie