Itinera analyses

De gezondheidszorg is de ijsberg van de sociale zekerheid: het grootste deel zit onder de waterlijn van de publieke belangstelling. Ik verwacht dat we de komende legislaturen een steeds groter deel van de ijsberg op de radar zullen zien verschijnen, hopelijk zonder aanvaringen met zware averij. Als u denkt dat pensioenen de grootste uitdaging zijn, dan heeft u het dus mi…
Opinie
België staat sinds de 19de eeuw gekend als een continentale industriële kracht en een internationale voorloper binnen de verwerkende nijverheid. Gedurende de laatste decennia brokkelde deze reputatie echter af. Klassieke sectoren verdwenen bijna, sommige sectoren krompen, en de omschakeling naar een gedigitaliseerde en gerobotiseerde industrie lijkt de onvermijdelijke teloorgang van de verwer…
Analyse
Ons land heeft een probleem met ondernemerschap. Economisch onderzoek en historische analyse tonen aan dat de attitude tegenover ondernemers en ondernemerschap in het algemeen een cruciale rol speelt in een voorspoedige ontwikkeling van de economie. Innovatie en economische vernieuwing zijn sterker in maatschappijen waar de maatschappelijke attitudes tegenover ondernemerschap gunstiger zijn. Ee…
Analyse
Het boek ‘De geslaagde school’ biedt een gedegen, objectieve en heldere kijk op het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs in ons land. Het onderscheidt zich door haar economisch perspectief op het onderwijs, en het nemen van recente cijfers en feiten als uitgangspunt. In een context van toenemende heterogeniteit in de leerlingenpopulatie, focust het boek op de dubbele opdracht van …
Wordt Hongkong het Berlijn of het Peking van de 21ste eeuw? De Berlijnse Muur viel in 1989 na massabetogingen in een naar vrijheid snakkend Oost-Duitsland: het begin van het einde voor alle communistische dictaturen in Europa. In datzelfde jaar schoot het Chinese communistische regime duizenden betogers aan flarden op het Tiananmenplein in Peking: het einde van het begin van …
Opinie
Als hoofdeconoom van de denktank Itinera ga ik regelmatig in debat met politici op de bühne. Maar ik spreek ook met kabinetsmedewerkers achter de schermen. De discussie buiten de schijnwerpers begint bijna zonder uitzondering over de imperfectie van het beleid. Die wordt ruiterlijk toegegeven. Naast de realisaties die er ook wel zijn. De recepten van goed bestuur opsomm…
Opinie
Als er goed nieuws, mag het ook gezegd worden. Vakbonden en werkgeversorganisaties vinden elkaar zowaar in een visietekst voor een betere arbeidsmarkt. Dat is althans hun boodschap in Vlaanderen, waar ze een gemeenschappelijk plan hebben voorgelegd aan informateur De Wever. Er zijn alleen flarden via de media bekend: een financiële jobstimulans die de lage lonen aanvult, een verhoogde …
Opinie
De kiezer heeft gesproken. En wie de democratie ernstig neemt, zou nu eindelijk wakker moeten zijn. De voorbije maanden was er veel te doen over klimaatjongeren die op straat betoogden. Sommige partijen probeerden daarop meer in te spelen dan anderen maar vaak te vol van zichzelf en meer gestoeld op niet meer dan het morele vingertje. Terwijl zoveel afhangt van realiteitszin. Burgeracti…
Opinie
De verkiezingen van mei 2019 zullen de politieke geschiedenis ingaan als de wederopstanding van Vlaams-Nationalistisch extreemrechts in Vlaanderen. Hoe omgaan met de generatiewissel bij het Vlaams Belang wordt een zielsvraag voor de andere politieke partijen. Al sinds eind jaren 1980 reduceert het zogenaamde ‘cordon sanitaire’ het toenmalige Vlaams Blok en zijn opvolger tot luidruch…
Opinie
Handen aan de ploeg ! “Democratie is”, zo hield Churchill voor, “de slechtste van alle regeringsvormen, met uitzondering van alle andere die al eens zijn uitgeprobeerd.”De sterkte ervan is dat de bevolking, die in een democratische rechtsstaat  de grootste vrijheden geniet, en in een moderne verzorgingsstaat de grootste solidariteit, de kaarte…
Opinie