Itinera analyses

De gezondheidszorg is de ijsberg van de sociale zekerheid: het grootste deel zit onder de waterlijn van de publieke belangstelling. Ik verwacht dat we de komende legislaturen een steeds groter deel van de ijsberg op de radar zullen zien verschijnen, hopelijk zonder aanvaringen met zware averij. Als u denkt dat pensioenen de grootste uitdaging zijn, dan heeft u het dus mi…
Opinie
België staat sinds de 19de eeuw gekend als een continentale industriële kracht en een internationale voorloper binnen de verwerkende nijverheid. Gedurende de laatste decennia brokkelde deze reputatie echter af. Klassieke sectoren verdwenen bijna, sommige sectoren krompen, en de omschakeling naar een gedigitaliseerde en gerobotiseerde industrie lijkt de onvermijdelijke teloorgang van de verwer…
Analyse
Ons land heeft een probleem met ondernemerschap. Economisch onderzoek en historische analyse tonen aan dat de attitude tegenover ondernemers en ondernemerschap in het algemeen een cruciale rol speelt in een voorspoedige ontwikkeling van de economie. Innovatie en economische vernieuwing zijn sterker in maatschappijen waar de maatschappelijke attitudes tegenover ondernemerschap gunstiger zijn. Ee…
Analyse
Het boek ‘De geslaagde school’ biedt een gedegen, objectieve en heldere kijk op het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs in ons land. Het onderscheidt zich door haar economisch perspectief op het onderwijs, en het nemen van recente cijfers en feiten als uitgangspunt. In een context van toenemende heterogeniteit in de leerlingenpopulatie, focust het boek op de dubbele opdracht van …
Er was een tijd, geen vijftien jaar geleden, toen de Europese Unie als een nieuwe wereldleider werd gezien. Ziedaar een landenclub die vreedzaam tien Oost-Europese landen en een rist kandidaat-landen tot het opgeven van de nationale soevereiniteit had bewogen. Ziedaar een model van politieke invloed zonder macht, van ‘soft power’ die landen in zijn kielzog meetrekt. Een Europese dro…
Opinie
Het wordt met de week duidelijker dat de globalisering corona niet zal overleven. Met ‘globalisering’ bedoel ik een internationaal kader dat handel en concurrentie faciliteert en reguleert, gestoeld op de overtuiging dat daarbij de welvaart en het welzijn van alle deelnemende landen gebaat zijn. Voor corona was er al Donald Trump, zelfverklaarde economische nationalist, en zijn ping…
Opinie
Onze sociale zekerheid wordt soms vergeleken met een hangmat. Zo’n beeld overschat het comfort dat sociale bijstand & werkloosheidsuitkeringen bieden, maar het klopt wel dat ons land te veel gesubsidieerde inactiviteit kent. Op de piek van de coronacrisis hadden we zo’n 1.2 miljoen tijdelijk werklozen, maar zij kregen geen structurele begeleiding, een gemiste kans! Er is nood aa…
Opinie
De omschrijving van China door Commissie voorzitster von der Leyen in maart 2019 als een “negotiating partner, an economic competitor and systemic rival” markeert een duidelijke kentering in de Europese houding ten aanzien van het land. Europa voert sindsdien inderdaad een kordater China-beleid. Ook tijdens de laatste EU-China top van juni 2020 onderlijnden de Europese leiders de no…
Een trampoline voor onze arbeidsmarkt Onze sociale zekerheid wordt soms vergeleken met een hangmat. Zo’n beeld overschat het comfort dat sociale bijstand & werkloosheidsuitkeringen bieden, maar het klopt wel dat ons land te veel gesubsidieerde inactiviteit kent. Op de piek van de coronacrisis hadden we zo’n 1.2 miljoen tijdelijk werklozen, maar zij kregen geen structurele begel…
Opinie
Wordt 2020 een uitzonderlijk economisch rampjaar of toch een kanteljaar dat ingrijpende hervormingen inleidt? Een gedurfd en adequaat herstelbeleid kan de grote schade door de lockdowns op middellange termijn beperken. Klinkt logisch bij een economische krimp van tot 12% en dieprode begrotingscijfers. Met wat logisch oogt kopen we niets want een groot begrotingstekort is in ons land noo…
Opinie