Itinera rapporten

Het decentraliseren van collectieve onderhandelingen is een van de belangrijkste trends in de recente wetgeving betreffende de arbeidsmarkt. In tal van Europese landen werden intussen – in verschillende gradaties – procedures en hervormingen ingevoerd om collectieve onderhandelingen op het niveau van bedrijven te versterken. De Grote Recessie heeft die trend nog versterkt – en dan in het …
Analyse
Niet de digitale meter maar verwarring over de rol van de overheid in het energie- en klimaatbeleid ligt aan de basis van het zonnepanelendebacle. Mede door de liberalisering van de energiemarkten beperkte het klimaatbeleid zich in enkele sectoren – zonnepanelen, elektrische voertuigen, energetische renovatieprojecten, … – tot het loslaten van financiële incentives in de markt. Door …
Analyse
De sleutel tot een grondstofrijke Belgische toekomst België is goed geplaatst om de vruchten van de circulaire revolutie te plukken, op voorwaarde dat we ons daar als land vandaag op beginnen voorbereiden. Onder meer onze centrale ligging en een brede waaier aan sterke spelers in de wetenschappen en industrie maken van België een potentiële koploper op vlak van circularitei…
Analyse
Pact 2020
Vlaanderens antwoord op de bankencrisis van 2008 was het Pact 2020. Twintig doelstellingen om tegen 2020 Vlaanderen terug op de rails te krijgen, en voor te bereiden op een beloftevolle toekomst. Pact 2020 zou de leidraad vormen voor de broodnodige structurele hervormingen om ons uit de crisis te trekken en toekomstige welvaart & welzijn te garanderen. Een uitstekende ambitie. Het Pa…
Analyse
2021, oef! Na een jaar dat overschaduwd werd door de coronapandemie. Een jaar dat we snel willen vergeten. Een écht transitiejaar moet het worden. Op gezondheidsvlak moeten we kunnen herademen, met ons gedrag en geholpen door de eerste vaccins en een goed vaccinatiebeleid. Ook een transitiejaar voor het beleid. De regering-De Croo belooft een sterk relanceplan naar …
Analyse
Klimaatvriendelijk
Bijna de helft van de huidige eigenaars kan klimaatrenovaties niet betalen. Een groot deel heeft al geïnvesteerd in bijvoorbeeld dakisolatie en heeft geen zin om opnieuw renovatiewerken uit te voeren met een lange terugverdientijd, zelfs als men daar financieel toe in staat is. Dit rapport wil de financiële barrières voor ingrijpende renovatiewerken toelichten vanuit een perspectief dat reke…
Analyse
Onderzoek bevestigt dat de politiek bij de Belgische bevolking vooral negatieve emoties oproept, nog slechts een minderheid spreekt vertrouwen uit in de politiek. Amper 25% is tevreden over de werking van onze democratie. Toch blijft men gehecht aan de representatieve democratie. De democratie kraakt. De oude spelregels zijn aan herziening toe. We moeten de capaciteit om met echte oploss…
Analyse
België heeft nood aan een haalbaar relanceplan om ons land uit de coronacrisis te loodsen. Itinera pleit in haar coronaplan onder meer voor: Een verschuiving van belastingen op arbeid naar andere inkomstenbronnen; Een evaluatie van de Belgische staatsschuld en schuldafbouw die rekening houdt met de nieuwe (economische) realiteit; Het stimu…
Analyse
Meer dan 6 op de 10 Belgen zeggen te geven aan goede doelen. Daarmee geven ze uiting aan het maatschappelijke belang dat ze aan filantropie hechten: 80 procent vindt dit belangrijk tot zelfs essentieel. Uit de Barometer en de Index van de Filantropie die de Koning Boudewijnstichting samen met denktank Itinera driejaarlijks maakt, blijkt dat de bereidheid om te geven en de filantropische…
Analyse
Onze reactie op globale risico’s – inclusief op pandemierisico’s die op televisie aangekondigd worden – is beperkt en laattijdig. De belangrijkste aanbevelingen uit pandemiedraaiboeken bleven dode letter; voor de invoering van de Belgische lockdown light was er geen enkele beperking op de (internationale) personenmobiliteit en twee maand na de identificatie van het nieuwe virus …
Analyse