Itinera als erfgenaam in uw testament

Neem ons op in uw testament

Itinera voert onderzoek naar hoe we de welvaart en sociale bescherming in België kunnen behouden en vergroten. Voor nu en voor de volgende generaties. Ook als u er niet meer bent, kunt u meebouwen aan een betere toekomst door een legaat te schenken aan Itinera. Door ons op te nemen in u testament in de vorm van een duolegaat, kunnen u en uw nabestaanden bovendien profiteren van een belastingsvoordeel.

Wat is een legaat?

Een legaat is een schenking per testament. Dat kan zijn: een bepaalde som geld, een omschreven goed zoals een huis of een schilderij. Maar het kan ook een percentage zijn van de nalatenschap of van bepaalde goederen. Via een legaat kunt u van Itinera uw erfgenaam maken. Het feit dat u Itinera opneemt in uw testament, betekent niet dat u uw erfgenamen uitsluit. Naast het deel dat toekomt aan de wettelijke erfgenamen, het voorbehouden erfdeel, kan u over het andere deel vrij beslissen hoe dit na uw overlijden wordt verdeeld.

Wat is een duolegaat?

Een duolegaat bestaat uit twee legaten: u laat een som of een goed via uw testament na aan een erfgenaam, en een andere som of goed aan een goed doel. Na het overlijden moet het goede doel naast de eigen successierechten ook de successierechten van de erfgenaam betalen. De erfgenaam houdt daardoor netto meer over. Dankzij de lagere successierechten die goede doelen in België betalen, gaat er op deze manier een veel kleiner bedrag dat u nalaat naar de staat.

Om u wegwijs te maken in de wetgeving rond schenkingen aan een goed doel zoals Itinera, heeft testament.be in samenwerking met de juridische uitgeverij Die Keure een gids uitgebracht die u hier gratis kunt bestellen. Vul het formulier in en u ontvangt de gids gratis thuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal Versweyveld op het nummer 02 412 02 62 of via mail