Doe een gift

Itinera is een onafhankelijke denktank en wordt niet gefinancierd door politieke partijen, professionele organisaties, belangengroepen of overheden. Onze werkingsmiddelen vloeien volledig voort uit giften, legaten en sponsoring door particulieren, families, stichtingen en ondernemingen.

Dankzij giften kunnen wij onze onderzoeken voortzetten, de resultaten gratis publiceren voor iedereen en debatten en evenementen blijven organiseren.

Wij hebben u nodig om het debat en de politiek in ons land vooruit te stuwen. Bouw mee aan een betere toekomst!

U kan een gift storten op BE36 7340 1650 6981 met de vermelding ‘gift’