Boeken

De Syriëstrijders zijn niet weg te denken uit het nieuws. Het jaar 2015­ is nu al het jaar van de terreur in Europa. De aanslagen in Parijs, Kopenhagen en de dodelijke raid in Verviers hebben ons wakker geschud. Wat is radicalisme en waarin verschilt het van extremisme en terrorisme? Is het de schuld van de islam? Moeten we bang zijn? En vooral: wat kunnen we doen om het radicalisme en…
Boek
België, ooit een emigratieland, is sinds een halve eeuw vooral een magneet voor immigranten. Wat de verhoudingsgewijze, jaarlijkse absorptie betreft van nieuwe immigranten moet België niet onderdoen voor klassieke migratienaties zoals de Verenigde Staten of Canada. Nergens in Europa is de achterstelling van niet-Europese immigranten en hun nakomelingen groter dan in België. Deze negat…
Boek
Het stof van ‘de moeder aller verkiezingen’ is gaan liggen. De realiteit is terug. Na Cyprus staat België voor de grootste begrotingsinspanning van de hele eurozone. Behalve in Luxemburg, stijgen de pensioenkosten nergens sneller dan bij ons. Elke groeivertraging geeft instant een groot begrotingsprobleem. Budgettair realisme staat beleidsdurf echter niet in de weg. Als de federale en de r…
Boek
De komende decennia zullen steeds minder werkende mensen steeds meer niet-meer-werkende mensen moeten onderhouden. Als we niets doen, is dit niet houdbaar. Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom en senior fellow van de onafhankelijke denktank Itinera, roept in dit boek België op om het probleem kordaat aan te pakken. Het is nog niet te laat, maar het is wel heel dringend. Wat hij zegt is…
Boek
Wonen wordt alsmaar duurder, zowel voor wie wil kopen als voor wie wil huren. Johan Albrecht en Rob Van hoofstat stellen in de nieuwe Itinera studie vast dat de vraag naar bijkomende woningen jaarlijks stijgt terwijl de nieuwbouwproductie daalt. De krapte op de woonmarkten neemt toe en weegt door op de woonprijzen. Er zijn dringend maatregelen nodig om de betaalbaarheid op de woon- en hu…
Boek
De papy-boom is begonnen met 100 nieuwe gepensioneerden per dag. De sociale zekerheid heeft nu al een tekort van ettelijke miljarden vanwege de vergrijzing, en niet de crisis. Wat nu? Jean Hindriks en Ivan Van de Cloot van het Itinera Institute doen een alarmerende, maar niet alarmistische vaststelling over ons pensioensysteem. De auteurs zetten duidelijk de inzet uiteen en leggen…
Boek
Het debat over de vergrijzing loopt nu al enkele jaren, maar eigenlijk is er nog niet veel gebeurd. Het is nu echt vijf voor twaalf. Dit boek wil dan ook een aanzet zijn om een hervormingsproces op gang te brengen. Tegelijk willen we een nieuw kader aanreiken voor het debat. Al te vaak wordt het vergrijzingsverhaal louter in termen van kosten en lasten gebracht. Terwijl het ook een verhaal is v…
Boek
Kunnen we het globale energiesysteem ingrijpend bijsturen en welke mechanismen zijn hiertoe beschikbaar? Hoever komen we indien wereldwijd alle krachten gemobiliseerd worden om deze transitiedoelstelling waar te maken? Wat zijn de lessen van de meest complete technologische studies? En hoe sluit het huidige beleid in de Westerse landen aan bij deze lessen?
Boek
Het Itinera Institute stelt haar nieuwe boek voor: "De toekomst van de gezondheidszorg: diagnose en remedies" De Belgische gezondheidszorg bezit verschillende belangrijke troeven, maar ligt vandaag onder vuur door de vele uitdagingen van de 21e eeuw. Ook al zijn de uitdagingen talrijk, het is nog niet te laat om te reageren. Reageren we echter te laat dan zullen we misschien niet meer…
Boek
De Copernicus hervorming van het jaar 2000 verdorde voor ze tot bloei kon komen. België heeft de hoogste publieke uitgaven en tewerkstelling in de OESO en toch blijven de prestaties van de publieke sector teleurstellend zowel op kwalitatief als kwantitatief vlak. Met uitdagingen voor ons als de globalisering, vergrijzing, de oorlog om talent en de digitale revolutie is het hoog tijd voor een a…
Boek