Goed bestuur in Brussel

Boek

Brussel lijkt wel een snelkookpan: de druk neemt toe. Is het overheidsbeleid opgewassen tegen de uitdagingen? In een analyse die gedeeltelijk gebaseerd is op gesprekken met functionarissen, maken de auteurs, prof. Jean Hindriks en Joël Van Cauter, de balans op en stellen zij actielijnen en concrete maatregelen voor.

Aan de hand van een analyse van de interne spanningen binnen het Brusselse overheidsbeleid en voortbouwend op het werk van het Itinera Institute met betrekking tot goed bestuur, gecombineerd met uitvoerige gesprekken met de mensen op het terrein, stellen we een actieplan voor Brussel op dat gebaseerd is op de integratie van de informatiesystemen en de ontwikkeling van een cultuur van openbare dienstverlening die op de burger gericht is. Concretere maatregelen hebben onder meer betrekking op de veralgemening van prestatiecontracten, de versterking van de autonomie en de aanscherping van de beoordeling, de vermindering van het aantal actoren, het testen en uitwisselen van goede praktijken, betere opleiding en de versoepeling van de begeleiding van de werknemers.

Bijlage(n)

Auteur

Joël Van Cauter

Joël Van Cauter is licentiaat in de filosofie (ULB) en economie (UCL). Zijn professionele loopbaan in collectieve actie omvat drie sectoren: het politieke veld, als consultant in een studiecentrum of op een communicatiedienst; de vrijwilligerssector, bij het Rode Kruis of in samenwerking; de sociale economie in België en Azië.

Jean Hindriks

Jean Hindriks studeerde economie aan de Universiteit van Namen en behaalde er ook zijn doctoraat. Hij is voormalig gastdocent aan de universiteit van Exeter en aan de Queen Mary universiteit van Londen en is thans senior fellow bij het Itinera Institute. Hij is tevens professor economie aan de Université Catholique de Louvain. Hij fungeerde ook als co-directeur van het Center of Operations Research and Economics (CORE) en als directeur van de bachelorsopleiding Economie en Management aan de UCL. Als mede-uitgever van talrijke academische tijdschriften en lid van het panel van fiscale experts van het Internationaal Muntfonds, heeft hij ook verschillende boeken geschreven alsook talloze artikelen over publieke financiën en politieke economie. Op regelmatige basis verschijnt hij in de media over zaken als onderwijs, publieke financiën en begroting. Hij was lid van de pensioencommissie 2020-2040 nu lid van de Academische Raad voor het Pensioenbeleid.