Een plan voor het land

België is een welvarend land om in te leven: gemiddeld genieten de inwoners van redelijke welstand en geluk, er zijn geen zorgwekkende veiligheidsproblemen en verkiezingen verlopen meestal zonder grote incidenten.

Toch moeten we ons wapenen tegen zelfgenoegzaamheid: in vergelijking met buurlanden scoort België immers middelmatig. Andere landen groeien sneller en staan positiever tegenover ondernemersinitiatief, ons onderwijs verloor zijn toppositie, en het overheidsapparaat kan efficiënter en performanter.
België heeft een heel groot potentieel om het beter te doen.

Het boek ‘Een plan voor het land’ maakt de analyse en brengt puzzelstukken bijeen van de oplossing. Het beveelt aan om anders te kijken naar het beleid inzake arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en ondernemen. Het boek schuift een gedurfd en ambitieus plan naar voren dat definitief vaarwel zegt aan stilstand. En het roept op tot verantwoordelijkheidszin van alle burgers bij het uitbrengen van hun stem en van alle burgers die zich politiek engageren.

Verspreid over het hele land geven de auteurs publiek toegankelijke lezingen over het boek ‘Een plan voor het land‘. U bent van harte welkom.

Verkrijgbaar in de boekhandel

Online bestellen

Auteur

Cind Du Bois

Cind Du Bois behaalde in 2007 een doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2009 is ze verbonden aan de Koninklijke Militaire School waar ze momenteel hoogleraar is en hoofd van de leerstoel economie. In 2017 volgde ze ook de opleiding “Certificat d’Etude in Terrorism & Radicalisation” aan de Universiteit van Luik. Haar onderzoeksdomein omhelst defensie-economie in de brede zin van het woord; economische veiligheid, relatie militaire ontplooiing en veiligheid, economische analyse van terrorisme, … . Cind Du Bois is ook als external lecturer verbonden aan Modul University (Vienna).

Paul Becue

Paul Becue is lic. rechten, lic. toegepaste economische wetenschappen en lic. diplomatieke wetenschappen. Hij werkte eerst veertien jaar in de banksector, en sinds juli 1998 in de kredietverzekeringssector waar hij verschillende managementfuncties bekleedde.  Hij schreef tijdens zijn carrière artikelen voor diverse kranten, financiële en wetenschappelijke tijdschriften. Zijn boeken over kredietverzekering gelden als dé referentie en werden in verschillende talen vertaald.

Simon Ghiotto

Simon Ghiotto is econoom met masters in de Economie van de Universiteit van Gent (economisch beleid),  en van de Universiteit van Namen & Université Catholique de Louvain-La-Neuve (ontwikkelings- en internationale economie). Daarnaast heeft hij recent ook de lerarenopleiding afgerond. Hij voert sinds 2014 onderzoek bij Itinera rond Sociaal Beleid, waar hij onder meer De Staat van het Gezin/L’État de la Famille (2016) schreef over het belang van gezinsbeleid, co-auteur was Basisinkomen tussen droom en werkelijkheid/Allocation universelle entre rêve et réalité (2017), en bijdroeg tot Plan voor het Land/Projet pour la Belgique (2019). L’État de la Famille werd in 2016 genomineerd voor Le Prix du Livre Politique. Daarnaast is hij gastheer van de Itinera Talks Podcast. Hij zet zich ook in als vrijwilliger binnen SODAplus vzw en Act4Change. Sodaplus een organisatie die TSO/BSO/DBSO/BuSo scholen begeleidt inzake positieve gedragsverandering van leerlingen en een betere band met de arbeidsmarkt. Act4Change is een jongerenvereniging rond duurzaamheid.

Johan Albrecht

Johan Albrecht studeerde aan de universiteiten van Gent en Oxford en behaalde aan de Gentse Universiteit een doctoraat in de milieueconomie. Hij is senior fellow bij het Itinera Institute en doceert milieu-economische vakken aan de Universiteit Gent. Hij is auteur van vijf boeken en meer dan veertig publicaties in internationale tijdschriften en verzamelwerken. Albrecht trad tevens op als adviseur in de domeinen energie en technologiebeleid van verschillende Belgische en internationale organisaties.

Jean Hindriks

Jean Hindriks studeerde economie aan de Universiteit van Namen en behaalde er ook zijn doctoraat. Hij is voormalig gastdocent aan de universiteit van Exeter en aan de Queen Mary universiteit van Londen en is thans senior fellow bij het Itinera Institute. Hij is tevens professor economie aan de Université Catholique de Louvain. Hij fungeerde ook als co-directeur van het Center of Operations Research and Economics (CORE) en als directeur van de bachelorsopleiding Economie en Management aan de UCL. Als mede-uitgever van talrijke academische tijdschriften en lid van het panel van fiscale experts van het Internationaal Muntfonds, heeft hij ook verschillende boeken geschreven alsook talloze artikelen over publieke financiën en politieke economie. Op regelmatige basis verschijnt hij in de media over zaken als onderwijs, publieke financiën en begroting. Hij was lid van de pensioencommissie 2020-2040 nu lid van de Academische Raad voor het Pensioenbeleid.

Ivan Van de Cloot

Ivan Van de Cloot studeerde economie aan de Universiteit van Antwerpen en was er nadien ook twee jaar onderzoeksassistent in het domein van de openbare financiën. Nadien droeg hij nog als consultant bij aan de voorbereiding van de liberalisering van elektriciteit en gas in België. Vervolgens werkte hij zes jaar lang als econoom bij de economische studiedienst van BBL/ING België. Als commentator bij financiële en economische gebeurtenissen, treedt hij ook regelmatig naar voren in de geschreven en audio-visuele media. Hij is ook Executive Professor economie aan de Universiteit Antwerpen Management School en heeft een column in de Tijd. Ivan Van de Cloot is voor Itinera auteur van ‘De rekening moet kloppen‘ en co-auteur van ‘Het grijze goud‘, waarin een strategische visie voor respectievelijk ons pensioenstelsel en ouderenzorg wordt ontwikkeld. In 2014 publiceerde hij de bestseller ‘Roekeloos, over banken en politiek‘ en in 2016 ‘Tax shift, waarom ons land een belastinghervorming nodig heeft‘. Hij schreef mee aan ‘De Verlichting uit Evenwicht‘ (2016) en ‘Een plan voor het land‘ (2019).

Marc De Vos

Marc De Vos (°1970) is licentiaat en doctor in de rechten (UGent), licencié en droit social (ULB) en Master of Laws (Harvard University). Hij is visiting fellow van Itinera en doceerde arbeidsrecht, Europees recht en inleiding tot de rechtsstaat aan de UGent, de VUB en als gastdocent aan buitenlandse universiteiten voor hij verhuisde naar Australië en decaan werd van de Macquarie University in Sydney. Hij schrijft, onderwijst, spreekt en debatteert over thema’s van arbeidsrecht, Europese integratie, arbeidsmarkt, pensioenen, gezondheidszorg, vergrijzing en de welvaartsstaat, zowel nationaal als internationaal en zowel in academische, professionele als beleidskringen, evenals in de media. Zijn recentste publicaties handelen over geluk, kapitalisme, globalisering, basisinkomen en ongelijkheid.