Coronaplan voor een robuuste toekomst

Boek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noodplan. Aan de slag!

België heeft nood aan een haalbaar relanceplan om ons land uit de coronacrisis te loodsen. Itinera pleit in haar coronaplan onder meer voor:

  • Een verschuiving van belastingen op arbeid naar andere inkomstenbronnen;
  • Een evaluatie van de Belgische staatsschuld en schuldafbouw die rekening houdt met de nieuwe (economische) realiteit;
  • Het stimuleren van jobcreatie dankzij kmo’s als motor van werkgelegenheid;
  • Een kritische denkoefening over de plaats van strategische industrieën en globalisering in ons land, met een verantwoordelijke bijstelling naar een zogenaamde 90% globalisering;
  • Promotie van een gezonde levensstijl en preventiebeleid die ons land beter voorbereid maken tegen een nieuwe gezondheidscrisis en tegelijk de kosten ervan beter beheren;
  • Een grondige vernieuwing van ons onderwijssysteem dat de digitale lessen van de coronacrisis mee in rekening neemt;
  • Een geïntegreerd armoedebeleid dat de burger ondersteunt bij zijn zoektocht naar een job waar mogelijk en faire en meer gerichte ondersteuning biedt waar nodig, zodat tijdens crisissituaties de armoedekloof niet vergroot.

Tegen coronataksen en uitdeelpolitiek

Politici, ondernemers en burgers moeten eenzelfde daadkracht en assertiviteit voor de dag leggen om onze economie een nieuwe wind te geven, willen we niet onderaan het Europees peloton belanden. De snelheid waarmee we nu reageren en een slagkrachtig noodplan opstellen en uitvoeren is van essentieel belang.

Bijlage(n)

Auteur

Joël Van Cauter

Joël Van Cauter is licentiaat in de filosofie (ULB) en economie (UCL). Zijn professionele loopbaan in collectieve actie omvat drie sectoren: het politieke veld, als consultant in een studiecentrum of op een communicatiedienst; de vrijwilligerssector, bij het Rode Kruis of in samenwerking; de sociale economie in België en Azië.

Simon Ghiotto

Simon Ghiotto is econoom met masters in de Economie van de Universiteit van Gent (economisch beleid),  en van de Universiteit van Namen & Université Catholique de Louvain-La-Neuve (ontwikkelings- en internationale economie). Daarnaast heeft hij recent ook de lerarenopleiding afgerond. Hij voert sinds 2014 onderzoek bij Itinera rond Sociaal Beleid, waar hij onder meer De Staat van het Gezin/L’État de la Famille (2016) schreef over het belang van gezinsbeleid, co-auteur was Basisinkomen tussen droom en werkelijkheid/Allocation universelle entre rêve et réalité (2017), en bijdroeg tot Plan voor het Land/Projet pour la Belgique (2019). L’État de la Famille werd in 2016 genomineerd voor Le Prix du Livre Politique. Daarnaast is hij gastheer van de Itinera Talks Podcast. Hij zet zich ook in als vrijwilliger binnen SODAplus vzw en Act4Change. Sodaplus een organisatie die TSO/BSO/DBSO/BuSo scholen begeleidt inzake positieve gedragsverandering van leerlingen en een betere band met de arbeidsmarkt. Act4Change is een jongerenvereniging rond duurzaamheid.

Johan Albrecht

Johan Albrecht studeerde aan de universiteiten van Gent en Oxford en behaalde aan de Gentse Universiteit een doctoraat in de milieueconomie. Hij is senior fellow bij het Itinera Institute en doceert milieu-economische vakken aan de Universiteit Gent. Hij is auteur van vijf boeken en meer dan veertig publicaties in internationale tijdschriften en verzamelwerken. Albrecht trad tevens op als adviseur in de domeinen energie en technologiebeleid van verschillende Belgische en internationale organisaties.

Jean Hindriks

Jean Hindriks studeerde economie aan de Universiteit van Namen en behaalde er ook zijn doctoraat. Hij is voormalig gastdocent aan de universiteit van Exeter en aan de Queen Mary universiteit van Londen en is thans senior fellow bij het Itinera Institute. Hij is tevens professor economie aan de Université Catholique de Louvain. Hij fungeerde ook als co-directeur van het Center of Operations Research and Economics (CORE) en als directeur van de bachelorsopleiding Economie en Management aan de UCL. Als mede-uitgever van talrijke academische tijdschriften en lid van het panel van fiscale experts van het Internationaal Muntfonds, heeft hij ook verschillende boeken geschreven alsook talloze artikelen over publieke financiën en politieke economie. Op regelmatige basis verschijnt hij in de media over zaken als onderwijs, publieke financiën en begroting. Hij was lid van de pensioencommissie 2020-2040 nu lid van de Academische Raad voor het Pensioenbeleid.

Ivan Van de Cloot

Ivan Van de Cloot studeerde economie aan de Universiteit van Antwerpen en was er nadien ook twee jaar onderzoeksassistent in het domein van de openbare financiën. Nadien droeg hij nog als consultant bij aan de voorbereiding van de liberalisering van elektriciteit en gas in België. Vervolgens werkte hij zes jaar lang als econoom bij de economische studiedienst van BBL/ING België. Als commentator bij financiële en economische gebeurtenissen, treedt hij ook regelmatig naar voren in de geschreven en audio-visuele media. Hij is ook Executive Professor economie aan de Universiteit Antwerpen Management School en heeft een column in de Tijd. Ivan Van de Cloot is voor Itinera auteur van ‘De rekening moet kloppen‘ en co-auteur van ‘Het grijze goud‘, waarin een strategische visie voor respectievelijk ons pensioenstelsel en ouderenzorg wordt ontwikkeld. In 2014 publiceerde hij de bestseller ‘Roekeloos, over banken en politiek‘ en in 2016 ‘Tax shift, waarom ons land een belastinghervorming nodig heeft‘. Hij schreef mee aan ‘De Verlichting uit Evenwicht‘ (2016) en ‘Een plan voor het land‘ (2019).

Marc De Vos

Marc De Vos (°1970) is licentiaat en doctor in de rechten (UGent), licencié en droit social (ULB) en Master of Laws (Harvard University). Hij is visiting fellow van Itinera en doceerde arbeidsrecht, Europees recht en inleiding tot de rechtsstaat aan de UGent, de VUB en als gastdocent aan buitenlandse universiteiten voor hij verhuisde naar Australië en decaan werd van de Macquarie University in Sydney. Hij schrijft, onderwijst, spreekt en debatteert over thema’s van arbeidsrecht, Europese integratie, arbeidsmarkt, pensioenen, gezondheidszorg, vergrijzing en de welvaartsstaat, zowel nationaal als internationaal en zowel in academische, professionele als beleidskringen, evenals in de media. Zijn recentste publicaties handelen over geluk, kapitalisme, globalisering, basisinkomen en ongelijkheid.