De Geslaagde School

Boek

Het boek ‘De geslaagde school’ biedt een gedegen, objectieve en heldere kijk op het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs in ons land. Het onderscheidt zich door haar economisch perspectief op het onderwijs, en het nemen van recente cijfers en feiten als uitgangspunt.

In een context van toenemende heterogeniteit in de leerlingenpopulatie, focust het boek op de dubbele opdracht van het onderwijs: excellentie en sociale mobiliteit. Het gebruikt internationale vergelijkingen en verwijst naar bewezen evidentie in het buitenland. Op die manier komt het tot enkele verrassende vaststellingen, zoals het onrustwekkende verband tussen de werking van de sociale lift en ongelijkheid op school, of tussen de werking van de sociale lift en succes op school.

Het boek snijdt ook verscheidene fundamentele thema’s aan die het vanuit een originele invalshoek belicht: gelijke kansen, sociale mix, vroegtijdig schoolverlaten, aansluiting met de arbeidsmarkt, financiële educatie en financiering van het leerplichtonderwijs. Voor elk thema wordt een vergelijking tussen het Nederlandstalig en het Franstalig onderwijssysteem gemaakt, met op het einde van elk hoofdstuk enkele concrete beleidsvoorstellen.

Het boek is toegankelijk voor een breed publiek, en is online te raadplegen op volgende link.

 

Inhoudstabel
1 Algemene inleiding: Slaagkansen en gelijke kansen, Kristof De Witte & Jean Hindriks
2 Is een rechtvaardig onderwijssysteem efficiënter? Jean Hindriks & Mattéo Godin
3 Sociale segregatie en ongelijkheid op school, Jean Hindriks
4 Vroegtijdig schoolverlaten: Evidence Based aanbevelingen, Kristof De Witte & Deni Mazrekaj
5 De aansluiting tussen opleiding en beroep bij jonge werknemers: wetenschappelijke evidentie en implicaties voor het beleid, Dieter Verhaest & Kristof De Witte
6 Financiële vorming op school, Geert Van Campenhout, Kristof De Witte & Kenneth De Beckker
7 Financiering van het leerplichtonderwijs, Mike Smet  & Kristof De Witte 

Verkrijgbaar in de boekhandel

Online bestellen

Auteur

Jean Hindriks

Jean Hindriks studeerde economie aan de Universiteit van Namen en behaalde er ook zijn doctoraat. Hij is voormalig gastdocent aan de universiteit van Exeter en aan de Queen Mary universiteit van Londen en is thans senior fellow bij het Itinera Institute. Hij is tevens professor economie aan de Université Catholique de Louvain. Hij fungeerde ook als co-directeur van het Center of Operations Research and Economics (CORE) en als directeur van de bachelorsopleiding Economie en Management aan de UCL. Als mede-uitgever van talrijke academische tijdschriften en lid van het panel van fiscale experts van het Internationaal Muntfonds, heeft hij ook verschillende boeken geschreven alsook talloze artikelen over publieke financiën en politieke economie. Op regelmatige basis verschijnt hij in de media over zaken als onderwijs, publieke financiën en begroting. Hij was lid van de pensioencommissie 2020-2040 nu lid van de Academische Raad voor het Pensioenbeleid.

Kristof De Witte

Kristof De Witte is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven, en bijzonder hoogleraar via de leerstoel ‘Effectiveness and Efficiency of Educational Innovations’ aan UNU-MERIT van de Universiteit Maastricht. Kristof De Witte is ook een Fellow van het CESifo Netwerk (Ludwig-Maximilians-University en Ifo Institute). Aan de KU Leuven is hij programmadirecteur van de Educatieve Master in de Economie, en directeur van het facultaire onderzoekscentrum ‘Leuven Economics of Education Research’ (LEER). De onderzoeksinteresses van Kristof De Witte omvatten onderwijseconomie, performantiemeting en vroegtijdig schoolverlaten. Hij publiceerde zijn werk in talrijke internationale tijdschriften.